intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ôn thi lý luận nhà nước và pháp luật với 11 tài liệu hay

Chia sẻ: Nguyễn Thị An | Ngày: | 11 tài liệu

1.655
lượt xem
42
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Ôn thi lý luận nhà nước và pháp luật với 11 tài liệu hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý luận nhà nước và pháp luật đây là ngành luật chủ đạo, cơ bản nhất trong hệ thống pháp luật của một quốc gia, nó điều chỉnh những quan hệ xã hội quan trọng nhất, Bộ sưu tập này tổng hợp các kiến thức về pháp luật nhà nước.

Lưu

Tài liệu trong BST: Ôn thi lý luận nhà nước và pháp luật với 11 tài liệu hay

 1. Đề thi môn Lý luận Nhà nước và pháp luật 1 (KL101)

  pdf 5p 801 124

  Nhận định sau đây là đúng hay sai? Giải thích? Tập quán và những tín điều tôn giáo trong thời kỳ cộng sản nguyên thuỷ chính là pháp luật bởi đó chính là những quy tắc xử sự hình thành trật tự của xã hội. Nguyên nhân của sự hình thành pháp luật chính là nhu cầu quản lý và phát triển của xã hội.

 2. 16 Đề thi môn Lý luận nhà nước và pháp luật

  pdf 6p 2012 146

  Chức năng kinh tế của nhà nước ta trong tiến trình đổi mới đất nước, hội nhập, xây dựng nhà nước pháp quyền: a) Nêu khái niệm chức năng kinh tế, nêu các hình thức, phương pháp thực hiện chức năng kinh tế của nhà nước ta.

 3. 2 Đề thi trắc nghiệm và tự luận môn LLNN&PL

  pdf 12p 293 64

  Nguyên nhân cốt lõi của sự ra đời nhà nước là : a.Kết quả của 3 lần phân công lao động trong lịch sử. b.Kết quả của nền sản xuất hàng hóa cùng những hoạt động thương nghiệp. c.Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức để dập tắt xung đột giai cấp.

 4. Tài liệu ôn thi Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật

  pdf 18p 314 103

  NN và pháp luật là những hiện tượng xã hội phức tạp của đời sống con người, được sinh ra khi xã hội phát triển đến một giai đoạn nhất định trên những tiền đề của nó. Muốn hiểu được bản chất của NN,

 5. Ôn thi tuyển sinh cao học luật môn Lý luận nhà nước và pháp luật

  pdf 34p 350 87

  Bản chất của Nhà nước XHCN. Chuyên đề 2: Chức năng của Nhà nước XHCN. Hình thức của Nhà nước XHCN. Bộ máy Nhà nước XHCN. Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

 6. Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn lý luận nhà nước

  pdf 25p 468 162

  Các quan điểm phi Mácxít KHÔNG chân thực vì chúng: a/ Lý giải có căn cứ khoa học nhưng nhằm che dấu bản chất nhà nước. b/ Che dấu bản chất thực của nhà nước và thiếu tính khoa học. c/ Thể hiện bản chất thực của nhà nước nhưng chưa có căn cứ khoa học.

 7. Câu hỏi ôn tập dùng cho hình thức vấn đáp

  pdf 7p 289 13

  Hãy trình bày về đối tượng nghiên cứu của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật. Hãy phân biệt giữa khoa học lý luận nhà nước và pháp luật với khoa học lịch sử nhà nước và pháp luật. Trình bày phương pháp luận của khoa học lý luận nhà nước và pháp luật.

 8. Ôn tập 9 câu hỏi Lý luận nhà nước và pháp luật

  pdf 30p 345 117

  Sự hình thành, bản chất, giá trị xã hội, các thuộc tính cơ bản của pháp luật. Sự hình thành: - Theo các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác- Lênin, trong xã hội Cộng sản nguyên thủy chưa có pháp luật nhưng như mọi xã hội,

 9. Đề cương ôn tập lý luận nhà nước pháp luật đại cương

  pdf 34p 442 93

  Bản chất, đặc trưng, vai trò của nhà nước. I. Bản chất nhà nước: - Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác khẳng định: nhà nước, xét về bản chất, trước hết là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác, là bộ máy duy trì sự thống trị giai cấp.

 10. Tập hợp các câu hỏi thi vấn đáp môn Lý luận nhà nuớc và pháp luật của K34

  pdf 12p 515 62

  Hệ thống pháp luật(khái niệm, cơ cấu). Bản chất của pháp luật. So sánh giữa Pháp luật và phong tục tập quán. Mối quan hệ? Hiệu lực thời gian của văn bản quy phạm pháp luật?Các trường hợp áp dụng PL?

 11. Pháp luật Phần thi trắc nghiệm

  pdf 41p 202 46

  Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có những hệ thống cơ quan nào? A. Cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp B. Cơ quan Quốc hội, cơ quan Chính phủ, cơ quan xét xử .

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2