intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp các bài tiểu luận về thị trường bất động sản TP.Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | 9 tài liệu

2.851
lượt xem
451
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Tổng hợp các bài tiểu luận về thị trường bất động sản TP.Hồ Chí Minh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TP.HCM hiện vẫn là một trong những thị trường bất động sản có cơ hội đầu tư cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. Trên tất cả các phân khúc thị trường như văn phòng cho thuê, căn hộ để bán, căn hộ dịch vụ, khách sạn và bán lẻ… đều có nguồn cung dồi dào và nhu cầu tăng sau thời kỳ dài bị ảnh hưởng của khủng hoảng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các bài tiểu luận về thị trường bất động sản TP.Hồ Chí Minh

 1. BẢN CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẨN TỔNG HỢP DỊCH VỤ SÀI GÒN

  pdf 91p 422 137

  Mức độ tăng trưởng nền kinh tế là một nhân tố quan trọng quyết định tốc độ tăng trưởng của ngành kinh doanh bất động sản. Như vậy, một nền kinh tế tăng trưởng mạnh và ổn định sẽ kéo theo nhu cầu về cho thuê văn phòng, cao ốc sẽ gia tăng,... và ngược lại, nền kinh tế phát triển trì trệ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động ngành kinh doanh dịch vụ bất động sản của Công ty...

 2. Đề tài về 'ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP'

  pdf 12p 173 37

  Dịch vụ bất động sản là một trong những dịch vụ được xác định thuộc nhóm dịch vụ cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào đầu năm 2007 cũng góp phần làm cho dịch vụ bất động sản có cơ hội phát triển nhanh hơn. Kinh tế TP.HCM từ năm 2003 trở lại đây luôn tăng trưởng ở mức hai con số (11,4% năm 2003; 11,7% năm 2004; 12,2% năm 2005; 12,2% năm 2006, và dự báo tăng khoảng 12,5% năm 2007) đã giúp tạo...

 3. Kinh doanh Bất Động Sản

  pdf 24p 3130 901

  Dưới đây là tài liệu nói về kinh doanh bất động sản với nội dung trình bày như sau: kinh doanh bất động sản, tạo lập doanh nghiệp bất động sản, quản trị sản xuất công trình bất động sản. Cùng tham khảo nhé.

 4. Chuyên đề: Các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong quyết định cho vay trung dài hạn của ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương chi nhánh Bến Nghé

  pdf 19p 247 69

  Cho vay trung dài hạn là các món cho vay có thời hạn trên 1 năm, mục đích vay vốn chủ yếu là đầu tư vào tài sản cố định, thành lập các dự án đầu tư. Đầu tư là sự bỏ vốn trong một thời gian dài vào một lĩnh vực nhất định (như thăm dò, khai thác, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nào đó,...) và bắt số vốn ấy ...

 5. Luận văn: Giải pháp tài chính nhằm phát triển thị trường Bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh

  pdf 79p 396 147

  "Luận văn: Giải pháp tài chính nhằm phát triển thị trường Bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh" nghiên cứu nhằm mục tiêu tìm hiểu những phương thức hiệu quả trong việc phát triển thị trường bất động sản của nhiều nước trên thế giới qua các giải pháp tài chính, từ đó đề ra những giải pháp tài chính phù hợp với tình hình trong nước nói chung và TP.HCM nói riêng.

 6. Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Xây dựng quỹ tín thác đầu tư bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh

  pdf 0p 250 57

  "Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Xây dựng quỹ tín thác đầu tư bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh" gồm 3 chương. Chương 1 giới thiệu Tổng quan về quỹ tín thác đầu tư BĐS. Chương 2 trình bày về Hoạt động thị trường BĐS và các nguồn tài trợ cho kinh doanh BĐS ở TPHCM. Chương 3 đưa ra Giải pháp thành lập quỹ tín thác đầu tư BĐS tại TPHCM.

 7. Luận văn: CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐỂ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf 108p 131 53

  Thò tröôøng baát ñoäng saûn laø moät trong nhöõng thò tröôøng coù vò trí vaø vai troø quan troïng ñoái vôùi neàn kinh teá quoác daân noùi chung vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn TP.HCM noùi rieâng. Phaùt trieån vaø quaûn lyù coù hieäu quaû thò tröôøng naøy seõ goùp phaàn quan troïng vaøo quaù trình thuùc ñaåy phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi, taïo khaû naêng thu huùt ña daïng caùc nguoàn voán ñaàu tö cho phaùt trieån, ñoùng goùp thieát thöïc vaøo quaù trình phaùt trieån ñoâ thò vaø noâng thoân vaên minh, hieän ñaïi vaø beàn vöõng...

 8. Bài luận Lập kế hoạch kinh doanh dự án khu phức hợp Sài Gòn Savico

  pdf 57p 1590 315

  Bản kế hoạch kinh doanh bất động sản này được xây dựng nhằm định hướng cho dự án vào hoạt động trong 50 năm và cung cấp cho bản quản lý dự án triển khai công việc kinh doanh cụ thể. Dự án dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 01/2008 .

 9. Định giá Bất Động Sản

  pdf 39p 225 72

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh bất động sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Theo nghiên cứu của của các giáo sư viện đaịhọc Potstmouth, vương Quốc Anh; Định giá là sự ước tính giá trị của các quyền sở hữu tài sản...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2