intTypePromotion=1

Tổng hợp các văn bản đơn giá xây dựng mới nhà

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 10 tài liệu

0
1.295
lượt xem
207
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tổng hợp các văn bản đơn giá xây dựng mới nhà
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá xây dựng mới nhà và vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm: - Bảng số 1: Đơn giá xây dựng mới các loại nhà. - Bảng số 2: Đơn giá xây dựng mới các công trình khác (vật kiến trúc).

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp các văn bản đơn giá xây dựng mới nhà

 1. Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND

  pdf 16p 79 14

  Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND về đơn giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới và đơn giá các loại cây, hoa màu áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

 2. Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND

  pdf 23p 48 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH VÀ CÁC VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

 3. Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND

  pdf 11p 49 0

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI LOẠI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

 4. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND

  pdf 20p 78 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ VÀ VẬT KIẾN TRÚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

 5. Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND

  pdf 10p 71 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI LOẠI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

 6. Quyết Định Số: 07/2010/QĐ-UBND

  pdf 27p 56 5

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH VÀ VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 7. Quyết định Số: 05/2010/QĐ-UBND

  pdf 13p 96 8

  BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI BIỆT THỰ, NHÀ Ở, NHÀ KÍNH VÀ ĐƠN GIÁ CẤU KIỆN TỔNG HỢP ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN LÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

 8. Quyết định Số: 03/2010/QĐ-UBND

  pdf 13p 75 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TRÊN ĐẤT ĐỂ TÍNH THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

 9. Quyết định 19/2008/QĐ-UBND

  pdf 17p 65 3

  Quyết định 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bảng quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 10. Quyết định số 91/2012/QĐ.UBND

  pdf 29p 42 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ VÀ VẬT KIẾN TRÚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN th

ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=12
p_intCateID2=178
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2