intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT VỀ CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 15 tài liệu

1.571
lượt xem
253
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT VỀ CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau hơn 20 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, nền kinh tế nước ta đã phát triển mạnh mẽ, mức sống nhân dân ngày một nâng cao, thị trường hàng hóa ngày càng phát triển. Tuy vậy, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã khiến cho tình hình buôn lậu, kinh doanh hàng cấm, gian lận thương mại làm thất thu ngân sách có lúc bùng phát, tệ nạn sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm SHTT, hàng kém chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều đã gây thiệt hại cho nhà sản xuất và kinh doanh chân chính, người tiêu dùng, gây nhiều bức xúc trong xã hội. Để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm nêu trên, ...

Lưu

Tài liệu trong BST: TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT VỀ CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN

 1. Thông báo số 291/TB_VPCP của Văn phòng Chính phủ

  pdf 4p 114 3

  Từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 9 năm 2009, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã kiểm tra thực tế và làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị về công tác đầu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; hoạt động thương mại và việc thực hiện chính sách khu kinh tế cửa khẩu.

 2. Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND

  pdf 14p 52 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

 3. Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND

  pdf 15p 50 1

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 4. Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND

  pdf 14p 93 9

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 5. Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND

  pdf 15p 74 7

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 6. Quyết định Số: 65/2010/QĐ-TTg

  pdf 16p 132 7

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 7. Nghị quyết số 68-HĐBT

  pdf 5p 79 3

  Nghị quyết số 68-HĐBT về việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống buôn lậu, chuyển trái phép tiền và hàng qua biên giới do Hội đồng bộ trưởng ban hành

 8. Chỉ thị số 45/CT-UB-KT

  pdf 3p 75 4

  Chỉ thị số 45/CT-UB-KT về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 9. Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND

  pdf 14p 61 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2