intTypePromotion=1
ADSENSE

Trọn bộ giáo trình nghiên cứu Marketing - Trường ĐH Đà Nẵng

Chia sẻ: Nguyen Thi Phuong Dung | Ngày: | 9 tài liệu

1.976
lượt xem
81
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Trọn bộ giáo trình nghiên cứu Marketing - Trường ĐH Đà Nẵng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình nghiên cứu marketing bao gồm 5 bước cơ bản : Nghiên cứu thị trường, phân khúc thị trường, định vị thị trường, quá trình thực hiện và cuối cùng là kiểm soát. Bộ sưu tập tổng hợp các bài giảng nghiên cứu Marketing dành cho sinh viên tham khảo.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ giáo trình nghiên cứu Marketing - Trường ĐH Đà Nẵng

 1. Giáo trình nghiên cứu Marketing: Chương I. Những vấn đề cơ bản của marketing - Trường ĐH Đà Nẵng

  pdf 16p 132 17

  Nghiên cứu cơ bản là nghiên cứu để phát triển, mở rộng kiến thức nói chung hoặc cho một ngành nào đó nói riêng, tìm hiểu những quy luật của tự nhiên hay nghiên cứu một lý thuyết đã được công nhận với mục đính phát triển kiến thức đó.

 2. Giáo trình nghiên cứu Marketing: Chương II. Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu marketing - Trường ĐH Đà Nẵng

  pdf 11p 236 28

  Việc xác định vấn đề nghiên cứu marketing được khởi đầu với việc nhận thức vấn đề hoặc cơ hội marketing và xác định vấn đề mà nhà quản trị marketing phải giải quyết từ đó chuyển thành vấn đề nghiên cứu. Vì vậy điều quan trọng trước hết là cần phân biệt giữa vấn đề marketing , vấn đề quyết định của nhà quản trị....

 3. Giáo trình nghiên cứu Marketing: Chương III. Các phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu marketing- Trường ĐH Đà Nẵng

  pdf 20p 176 20

  Sau khi xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu, bước tiếp theo trong tiến trình nghiên cứu là xác định loại dữ liệu nào cần thu thập và quyết định xem có thể thu thập các dữ liệu đó bằng phương pháp nào.

 4. Giáo trình nghiên cứu Marketing: Chương IV. Các thang điểm đo lường trong nghiên cứu marketing - Trường ĐH Đà Nẵng

  pdf 17p 177 23

  Đo lường trong nghiên cứu marketing là quá trình gắn những con số hoặc các biểu tượng đối với những đặc tính của các sự vật, hiện tượng nghiên cứu theo các nguyên tắc đã được xác định để có thể đánh giá, so sánh và phân tích chúng.

 5. Giáo trình nghiên cứu Marketing: Chương V. Thiết kế công cụ thu thập dữ liệu - Trường ĐH Đà Nẵng

  pdf 14p 134 15

  Trong cả hai trường hợp thu thập dữ liệu bằng quan sát và phỏng vấn, việc sử dụng các biểu mẫu ghi chép là rất cần thiết, các biểu này chính là các bản câu hỏi. Bản câu hỏi được sử dụng trong quan sát thường đơn giản hơn, trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày các nội dung nhằm triển khai một bản câu hỏi để phỏng vấn.

 6. Giáo trình nghiên cứu Marketing: Chương VI. Tổ chức thu thập dữ liệu - Trường ĐH Đà Nẵng

  pdf 16p 129 13

  Trong nghiên cứu marketing nói riêng và trong các lĩnh vực nghiên cứu khác nói chung. Việc lấy mẫu để điều tra thay vì phải điều tra toàn bộ được thực hiện bởi các lý do sau: Những người ra quyết định thường bị giới hạn về mặt thời gian...; Đối với quy mô tổng thể lớn....; Trong một số trường hợp, việc tiến hành điều tra.....

 7. Giáo trình nghiên cứu Marketing: Chương VII. Chuẩn bị dữ liệu và xử lý dữ liệu - Trường ĐH Đà Nẵng

  pdf 33p 164 19

  Quy trình phân tích và xử lý bắt đầu sau khi dữ liệu đã được thu thập. Nhưng trước khi xử lí phải diễn giải các dữ liệu ra một dạng thích hợp vì những dữ liệu mới được thu thập vẫn còn dạng ''thô'' chưa thể xử lí ngay được mà chúng cần được sắp xếp, được mã hóa theo những cách thức nhất định dễ dàng cho việc sử dụng ...

 8. Giáo trình nghiên cứu Marketing: Chương VIII. Phân tích và diễn giải dữ liệu trong nghiên cứu marketing - Trường ĐH Đà Nẵng

  pdf 57p 123 13

  Giả thiết thống kê là một giả thiết có liên quan đến một trong 3 vấn đề sau: Tính độc lập hay phụ thuộc của đại lượng ngẫu nhiên cần nghiên cứu; Dạng của quy luật phân phối sác xuất của đại lượng ngẫu nhiên; Giá trị của tham số của quy luật phân phối sác xuất đã biết dạng.

 9. Giáo trình nghiên cứu Marketing: Chương IX: Đánh giá kết quả nghiên cứu và tổ chức bộ phận marketing - Trường ĐH Đà Nẵng

  pdf 10p 117 11

  Công tác nghiên cứu kỹ thuật kết thúc bằng sự giải thích những số liệu và đúc kết thành những kết quả có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Nhiệm vụ của nhà nghiên cứu không chấm dứt tại đó mà còn phải bàn vài bước quan trọng cho việc áp dụng kết quả nghiên cứu trong chương này

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2