intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển tập những công bố thủ tục hành chính năm 2012

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | 17 tài liệu

2.092
lượt xem
557
download

Đây là 17 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/17

Tuyển tập những công bố thủ tục hành chính năm 2012
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi kết thúc Đề án 30 (Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007), được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc nghiêm túc của Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, hệ thống cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính được thành lập và đi vào hoạt động (gồm Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tại Văn phòng 24 Bộ, ngành, 63 địa phương).

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập những công bố thủ tục hành chính năm 2012

 1. Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 64 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NINH THUẬN

 2. Quyết định số 2033/QĐ-UBND

  pdf 7p 55 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1785/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 3. Quyết định số 1327/QĐ-CT

  pdf 1p 74 1

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1327/qđ-ct', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Quyết định số 2216/QĐ-BCT

  pdf 13p 86 8

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

 5. Quyết định số 946/QĐ-BCT

  pdf 22p 57 1

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

 6. Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND

  pdf 4p 114 7

  Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Mời các bạn cùng tham khảo chị thỉ để nắm bắt những nội dung chi tiết quan trọng mà chỉ thị đề ra.

 7. Quyết định số 481/QĐ-BCT

  pdf 6p 69 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 8. Quyết định 848/QĐ-UBND

  pdf 7p 59 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ NĂM 2012

 9. Thủ tục hành chính về công tác Tiếp công dân

  pdf 5p 159 24

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục hành chính về công tác tiếp công dân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (Được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế)

  pdf 8p 112 7

  Tham khảo tài liệu 'cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại điều 27 thông tư số 06/2011/tt-byt ngày 25/01/2011 của bộ y tế)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất, lưu hành tại Việt Nam

  pdf 11p 79 6

  Tham khảo tài liệu 'công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất, lưu hành tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2