Những mẫu báo cáo thu chi thông dụng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | 7 tài liệu

0
8.907
lượt xem
1.814
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Những mẫu báo cáo thu chi thông dụng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các biểu mẫu báo cáo thu chi tài chính doanh nghiệp dành cho các bạn làm kế toán, và sinh viên chuyên ngành kế toán tham khảo

Lưu

Tài liệu trong BST: Những mẫu báo cáo thu chi thông dụng

 1. Biểu mẫu: "Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi"

  doc 2p 1353 141

  Biểu mẫu: "Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi" theo mẫu số B13- H.

 2. Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp tình hình thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội"

  doc 3p 1019 75

  Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp tình hình thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội" theo Mẫu số B 08 – BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ –  BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài   Chính

 3. Biểu mẫu " Báo cáo thu - chi lãi đầu tư tài chính"

  doc 1p 665 86

  Biểu mẫu " Báo cáo thu - chi lãi đầu tư tài chính" dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán

 4. Biểu mẫu " Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ"

  doc 2p 386 45

  Biểu mẫu " Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi " Mẫu số B 13 ­- H

 5. Biểu mẫu " Báo cáo tổng hợp tình hình Thu - Chi BHXH"

  doc 3p 392 48

  Biểu mẫu " Báo cáo tổng hợp tình hình Thu - Chi BHXH"

 6. BÁO CÁO THU CHI VỀ PHÍ HÀNG DỰ TRỮ VÀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU CHI

  pdf 1p 147 10

  Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 13 - H BÁO CÁO THU CHI VỀ PHÍ HÀNG DỰ TRỮ VÀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU CHI Năm :................... S T T Chỉ tiêu Mã số Tổng số Trong đó Phí mua Phí bán Tổng số TX 1 1 2 3 4 5 6 7 2 I. Thực hiện Phí được hưởng theo định mức Chi thực tế về phí Chênh lệch phí định mức và thực tế II. Phân phối Nộp cấp trên Bổ sung nguồn kinh phí Trích lập quỹ cơ quan Chênh lệch thu chi chưa phân phối Người...

 7. MẪU BÁO CÁO THU, CHI LÃI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

  xls 2p 204 9

  Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo thu, chi lãi đầu tư tài chính', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản