Tuyển tập tài liệu giúp bạn có tư duy chiến lược sáng tạo

Chia sẻ: Bst | Ngày: | 10 tài liệu

2
4.709
lượt xem
1.902
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tuyển tập tài liệu giúp bạn có tư duy chiến lược sáng tạo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu “Tư duy chiến lược” được biên soạn với nội dung không giới hạn bối cảnh cụ thể nào, mà trình bày nhiều ví dụ minh họa từ những lĩnh vực khác nhau cho mỗi nguyên tắc cơ bản. Giúp cho người đọc từ những lĩnh vực khác nhau sẽ tìm được những chia sẻ khi đọc tài liệu này

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập tài liệu giúp bạn có tư duy chiến lược sáng tạo

 1. Tư duy chiến lược part 1

  pdf 46p 370 264

  Tài liệu “Tư duy chiến lược” được biên soạn với nội dung không giới hạn bối cảnh cụ thể nào, mà trình bày nhiều ví dụ minh họa từ những lĩnh vực khác nhau cho mỗi nguyên tắc cơ bản. Giúp cho người đọc từ những lĩnh vực khác nhau sẽ tìm được những chia sẻ khi đọc tài liệu này

 2. Tư duy chiến lược part 9

  pdf 46p 191 106

  Tham khảo tài liệu 'tư duy chiến lược part 9', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Tư duy chiến lược part 8

  pdf 46p 185 103

  Tham khảo tài liệu 'tư duy chiến lược part 8', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Tư duy chiến lược part 7

  pdf 46p 179 100

  Tham khảo tài liệu 'tư duy chiến lược part 7', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Tư duy chiến lược part 6

  pdf 46p 197 105

  Tham khảo tài liệu 'tư duy chiến lược part 6', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Tư duy chiến lược part 5

  pdf 46p 197 109

  Tham khảo tài liệu 'tư duy chiến lược part 5', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Tư duy chiến lược part 4

  pdf 46p 211 116

  Tham khảo tài liệu 'tư duy chiến lược part 4', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Tư duy chiến lược part 3

  pdf 46p 219 123

  Tham khảo tài liệu 'tư duy chiến lược part 3', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Tư duy chiến lược part 2

  pdf 46p 232 136

  Tham khảo tài liệu 'tư duy chiến lược part 2', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Tư duy chiến lược part 10

  pdf 42p 196 102

  Tham khảo tài liệu 'tư duy chiến lược part 10', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đồng bộ tài khoản