intTypePromotion=1
ADSENSE

12 Câu hỏi ôn tập Quản lý Nhà nước

Chia sẻ: Ho Van Toai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

437
lượt xem
69
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "12 Câu hỏi ôn tập Quản lý Nhà nước" tập hợp những câu hỏi và định hướng trả lời cho câu hỏi đó. Tài liệu nhằm giúp cho các bạn củng cố và hệ thống được kiến thức về môn học Quản lý Nhà nước một cách tốt hơn, từ đó, giúp các bạn học và ôn thi một cách hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 12 Câu hỏi ôn tập Quản lý Nhà nước

  1. Câu 1: Tại sao trong quản lý Câu 4: Xin cho biết các biện pháp hành chính NN cần có sự phối còn phương pháp thuyết phục, giáo cưỡng chế hành chính? hợp chặt chẽ giữa PP giáo dục tư dục lại góp phần tạo ra sự mềm dẻo, tưởng đạo đức và PP HC? linh hoạt, mang tính "công tác tư Theo quy định của pháp lệnh xử lý vi tưởng" để tác động vào đối tượng phạm hành chính năm 2002 của Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa quản lí.Trong quản lí hành chính UBTVQH, cưỡng chế hành chính bao On PP thuyết phục, giáo dục và muốn đạt hiệu quả cao thì cần thiết có gồm các biện pháp sau đây: phương pháp hành chính để đảm sự phối hợp chặt chẽ,hài hòa giữa hai - Phòng ngừa hành chính: kiểm tra bảo sự hài hòa trong quản lí và đạt phương pháp đó.Bạn tìm đọc thêm hành chính như: kiểm tra các loại giấy hiệu quả cao trong giải quyết vấn môn Luật hành chính sẽ rõ.thân! Hết 1 tờ: hộ khẩu, CMND, giấy phép, giấy đề. Phương pháp hành chính là chứng nhận hành nghề… Ngăn cấm phương pháp mệnh lệnh, quyền hành chính như: không cho phép xe Th lực đơn phương của chủ thể quản xích lô đạp, xe ba gác chạy vào một số lí áp đặt lên đối tượng quản lý và tuyến đường trong nội thành hoặc buộc đối tượng quản lí phải tuân không cho gia súc, gia cầm chưa qua thủ,thực hiện mệnh lệnh đó kiểm dịch vào Thành phố… 1-1 1-2/ 4-1 iC Câu 2: Nhiệm vụ quyền hạn của 2. Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu Uỷ ban nhân dân xã, phường, nại, tố cáo và kiến nghị của công dân - Ngăn chặn hành chính: tạm giữ thị trấn trong việc thi hành pháp theo thẩm quyền; người theo thủ tục hành chính, khám luật ? 3. Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp người, đồ vật, phương tiện vận tải… on Theo quy định tại Điều 117 Luật với các cơ quan chức năng trong việc Xử lý vi phạm hành chính: xử phạt vi Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ thi hành án theo quy định của pháp phạm hành chính và áp dụng các biện ban nhân dân 2003 thì trong việc luật; tổ chức thực hiện các quyết định pháp xử lý hành chính khác. Hết 4 thi hành pháp luật, Uỷ ban nhân xử lý vi phạm hành chính theo quy dân xã, thị trấn thực hiện những định của pháp luật. Hết 2 gC nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luât; giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật; 2-1 2-2/ 4-2/ hu Câu 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của 2. Lập dự án thu ngân sách nhà nước 4. Q.lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả Uỷ ban nhân xã, phường, thị trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân quỹ đất được để lại phục vụ các nhu trấn trong lĩnh vực kinh tế? sách địa phương và phương án phân cầu công ích ở địa phương; xây dựng Theo quy định tại Điều 111 Luật bổ dự toán ngân sách cấp mình; dự và q.lý các công trình công cộng, Tổ chức Hội đồng nhân dân và toán điều chỉnh ngân sách địa phương đường GT, trụ sở, trường học, trạm y c.T Uỷ ban nhân dân năm 2003 thì trong trường hợp cần thiết và lập tế, công trình điện, nước theo quy định trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban quyết toán ngân sách địa phương trình của pháp luật; nhân dân xã, thị trấn có nhiệm vụ, Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết 5. Huy động sự đóng góp của các tổ quyền hạn sau đây: định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ chức, cá nhân để ĐTXD các CT kết 1. Xây dựng kế hoạch phát triển quan tài chính cấp trên trực tiếp; cấu hạ tầng của xã, thị trấn trên kinh tế- xã hội hàng năm trình Hội 3. Tổ chức thực hiện ngân sách địa nguyên tắc dân chủ, tự nguyện. Việc đồng nhân dân cùng cấp thông qua phương, phối hợp với các cơ quan nhà k q.lý các khoản đóng góp này phải để trình UBND huyện phê duyệt; nước cấp trên trong việc quản lý ngân công khai, có kiểm tra, kiểm soát và tổ chức thực hiện kế hoạch đó; sách nhà nước trên địa bàn xã, thị trấn bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng và báo cáo về ngân sách nhà nước chế độ theo quy định của PL. 3-3/ 3-1 theo quy định của pháp luật: 3-2
  2. Câu 5: Xin cho hỏi về vai trò của - Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động Thời bao cấp quản lý hành chính Nhà hành chính nhà nước trong quản sản xuất kinh doanh. nước chủ yếu tập trung vào thành phần lý kinh tế?Phân biệt thể chế NN Phân biệt thể chế Nhà nước thời kỳ tập kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể còn thời kỳ tập trung bao cấp và thời trung bao cấp và thời kỳ kinh tế thị thời kinh tế thị trường quản lý hành kỳ Kinh tế thị trường? trường: chính nhà nước nhằm phát huy vai trò Trong quản lý kinh tế, hành chính - Thời bao cấp không dựa vào các quy của mọi thành phần kinh tế. Nhà nước có những vai trò như luật kinh tế khách quan còn thời kinh On sau: tế thị trường chủ yếu dựa vào các quy - Định hướng cho các hoạt động luật kinh tế khách quan. sản xuất kinh doanh. - Thời bao cấp Nhà nước can thiệp - Điều hoà có tính chất liên ngành, trực tiếp vào các hoạt động sản xuất liên vùng. kinh doanh còn thời kinh tế thị trường - Hỗ trợ doanh nhân, doanh Nhà nước không can thiệp trực tiếp Th nghiệp. vào các hoạt động sản xuất kinh - Làm trọng tài, điều chỉnh các doanh. quan hệ kinh tế - xã hội 5-2 5-3/ 5-1 Câu 6: Xin cho biết nội dung 3) Tổ chức đầu tư xây dựng Doanh iC quản lý nhà nước đối vơi doanh nghiệp Nhà nước theo kế hoạch dự án nghiệp nhà nước? đã lập. Nội dung quản lý nhà nước đối vơi 4) Bố trí nhân sự cho bộ máy quản lý doanh nghiệp nhà nước bao gồm : các Doanh nghiệp Nhà nước. 1) Xây dựng chiến lược, phương 5) Khai thác sử dụng các Doanh on hướng, qui hoạch và kế hoạch phát nghiệp Nhà nước vào việc thực hiện triển hệ thống Doanh nghiệp Nhà các nhiệm vụ chính trị của nhà nước. nước. 6) Quản lý vốn và lãi của vốn nhà 2) Hoàn chỉnh bổ sung, đổi mới tổ nước trong các Doanh nghiệp Nhà chức quản lý đối với khối Doanh nước nói riêng và trong tất cả các gC nghiệp Nhà nước cho phù hợp với doanh nghiệp có vốn nhà nước nói sự phát triển của khối này và yêu chung. Hết 6 cầu đặt ra đối với khối Doanh nghiệp Nhà nước. Câu 7: Xin cho biết yêu cầu e) Tên loại VB hoặc nơi để gửi.. chung về Văn bản và thể thức f) Trích yếu văn bản. hu văn bản khi soạn thảo các văn g) Nội dung bản qui phạm pháp luật? h) Thẩm quyền ký và con dấu. Yêu cầu chung về văn bản gồm : i) Nơi nhận 1- Yêu cầu về nội dung : - Tính mục đích, tính khoa học, c.T tính dân chúng, tính công quyền, tính khả thi. 2- Yêu cầu về thể thức văn bản : a) Quốc hiệu. b) Tên cơ quan ban hành c) Số và ký hiệu, năm ban hành (nếu là văn bản Qui phạm pháp k luật) d) Địa danh, ngày, tháng năm. 7-1 7-2/
  3. Câu 8: So sánh sự khác nhau về cơ cấu tổ chức của chính phủ và cơ cấu tổ chức UBND tỉnh? Cơ cấu tổ chức của Chính phủ và của UBND cấp Tỉnh khác nhau ở chỗ: 1. Tất cả các thành viên của Chính On phủ đều do Quốc hội bầu chọn hoặc phê duyệt (Quốc hội bầu Thủ tướng và phê duyệt danh sách các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng). Tất cả các thành viên của UBND cấp Tỉnh do HĐND bầu chọn. Th 8-1 2. Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đương nhiên là thành viên Chính phủ. Giám đốc iC Sở ban ngành cấp Tỉnh không đương nhiên là thành viên của UBND cấp Tỉnh (chỉ có một số ít Giám đốc Sở là thành viên của on UBND cấp Tỉnh như: Giám đốc Sở Công an, Giám đốc Sở Tài chính...). 8-2/ gC Câu 9: tai sao noi nguyen tac NN XHCN phải được tổ chức và hoạt + Liên hệ với NN CHXHCN Việt phap che XHCN phan anh ban động trong khuôn khổ pháp luật, vì Nam: hu chat nha nuoc XHCN. Lien he pháp luật, bảo đảm trật tự pháp luật, Bản chất NN CHXHCN Việt Nam nha nhuoc XHCN Viet Nam? mà pháp luật XHCN mang bản chất được quy định tại Điều 2, Hiến pháp + Bản chất NN XHCN : giai cấp công nhân (thể chế hóa đường 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung 2001): - Xét về tính giai cấp (tính chính lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản để “NN CHXHCN Việt Nam là Nhà trị): NN XHCN mang bản chất nhân dân thực hiện, pháp luật XHCN nước pháp quyền XHCN của nhân c.T giai cấp công nhân. được xây dựng trên quan điểm, tư dân, do nhân dân và vì nhân dân, tất cả - Xét về tính xã hội (tính dân chủ): tưởng của giai cấp công nhân, dó là quyền lực Nhà nước thuộc về nhân Nhà nước là nhà nước của nhân CN Mác – Lênin). Đồng thời pháp luật dân…”. Nhà nước ta đề cao vai trò của dân, do nhân dân và vì nhân dân. XHCN là pháp luật của nhân dân, do pháp luật, tổ chức và hoạt động theo Tính chính trị và dân chủ thống nhân dân và vì nhân dân, pháp luật quy định của pháp luật, vì pháp luật nhất với nhau. XHCN thể hiện ý chí, nguyện vọng (bảo đảm trật tự pháp luật), màpháp + Nguyên tắc pháp chế XHCN: là của nhân dân, nhằm bảo vệ lợi ích của luật nước ta do nhân dân xây dựng lên, k nguyên tắc cơ bản của NN XHCN, giai cấp công nhân. Nhà nước phải tổ thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân phản ánh bản chất NN XHCN vì chức và hoạt động trong khuôn khổ dân, bảo vệ lợi ích cuả nhân dân. Do nguyên tắc pháp chế XHCN đòi pháp luật vì pháp luật là theo ý chí của đó, nguyên tắc pháp chế XHCN phản hỏi: 9-1 nhân dân, vì lợi ích của nhân dân. 9-2 ánh bản chất nhà nước ta. 9-3/
  4. Câu 10: Tai sao noi ban chat cua thực hiện những công việc mang tính XHCN là NN của dân, do nhân dân, vì nha nuoc XHCN uu viet hon cac xã hội vì lợi ích của cả cộng dồng nhân dân. Nhà nước do nhân dân lập kieu nha nuoc khac. Lien he nha Tuy nhiên, nội dung bản chất của các ra, hoạt động vì lợi ích của toàn thể nuoc XHCN Viet Nam? kiểu NN khác nhau sẽ khác nhau. Nhà nhân dân nhằm xây dựng một xã hội Bất cứ kiểu NN nào trong lịch sử, nước chủ nô, phong kiến, tư sản là nhà dân giàu, nước mạnh, xã hội công bàn chất NN cũng được thể hiện ở nước của giai cấp thống trị chiếm số ít, bằng, dân chủ, văn minh, mọi người hai phương diện: tính giai cấp và bảo vệ lợi ích của số ít giai cấp thống đều có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh On tính xã hội. xét về tính giai cấp thì trị và lợi ích đó mâu thuẫn với lợi ích phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. bất cứ kiểu NN nào cũng là 1 tổ của đại đa số dân cư trong xã hội.vì chức đặc biệt của quyền lực chính vậy, phương pháp thực hiện chức năng trị, là công cụ để duy trì sự thống của những nhà nước này là phương trị giai cấp, để bảo vệ lợi ích của pháp bạo lực, cưỡng chế. Còn NN 10-3/ giai cấp thống trị. Xét về tính xã XHCN như nước ta mang bản chất Th hội thì bất cứ NN nào cũng có vai giai cấp công nhân, thống nhất với lợi trò, giá trị xã hội nhất định, đại ích của nhân dân lao động nên NN diện chính thức cho xã hội, 10-1 10-2 Câu 11: Xin cho biết Sự khác - Về mặt thủ tục: thủ tục tố tụng dân Câu 12: Xin cho biết về: Đặc điểm nhau giữa tranh chấp hành sự phức tạp hơn trong khi thủ tục tố của thẩm quyền hành chính nhà chính và tranhchấp dân sự? tụng hành chính ngắn gọn hơn (tố tụng nước? iC Tranh chấp hành chính và tranh dân sự nhiều khi phải ra tòa án còn tố Thẩm quyền HCNN là một khái niệm chấp dân sự khác nhau ở mấy điểm tụng hành chính thì không ). dành để chỉ thẩm quyền của hệ thống sau đây: Về nội dung: tranh chấp dân sự chủ các cơ quan HCNN. Vì vậy thẩm - Về chủ thể, tranh chấp dân sự yếu là về các quyền và nghĩa vụ liên quyền HCNN có 2 đặc điểm sau : on xảy ra giữa cá nhân với cá nhân, cá quan đến quan hệ dân sự còn tranh - TQHCNN là một bộ phận cấu thành nhân với tổ chức, còn tranh chấp chấp hành chính chủ yếu là về các của thẩm quyền NN, được đặc trưng hành chính là tranh chấp giữa cá quyền và nghĩa vụ liên quan đến các bởi quyền lực nhà nước. nhân, tổ chức với cơ quan hành quan hệ hành chính. Nội dung tranh - TQHCNN tạo thành một hệ thống chính nhà nước. chấp dân sự rộng hơn nội dung tranh thứ bậc, ổn định, liên tục nhờ quan hệ chấp hành chính. « quyền lực - phục tùng « nghĩa là có gC sự chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh 11-1 11-2/ tra theo hệ thống thẩm quyền trực thuộc ngang, dọc. H ết 12 hu c.T k
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2