intTypePromotion=3

5 yếu tố cơ bản trong việc xây dựng thành công thương hiệu

Chia sẻ: Thuy An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
188
lượt xem
82
download

5 yếu tố cơ bản trong việc xây dựng thành công thương hiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc xây dựng thành công một thương hiệu bắt đầu với một thương hiệu rõ ràng và tương thích với thị trường. Tiếp theo đó, bạn cần quan tâm tới 5 yếu tố sau đây: định vị thương hiệu, hứa hẹn của thương hiệu, cá tính của thương hiệu, nguồn gốc thương hiệu và thuộc tính của thương hiệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 yếu tố cơ bản trong việc xây dựng thành công thương hiệu

  1. Cập nhật ngày 18/11/2004 00:00:00 5 yếu tố cơ bản trong việc xây dựng thành công thương hiệu Việc xây dựng thành công một thương hiệu bắt đầu với một thương hiệu rõ ràng và tương thích với thị trường. Tiếp theo đó, bạn cần quan tâm tới 5 yếu tố sau đây: định vị thương hiệu, hứa hẹn của thương hiệu, cá tính của thương hiệu, nguồn gốc thương hiệu và thuộc tính của thương hiệu. Định vị thương hiệu Định vị thương hiệu là một phần của thương hiệu, chỉ ra những gì mà công ty đang làm và để phục vụ cho ai, điều gì là giá trị cốt lõi, khách hàng có đ ược l ợi ích gì khi làm việc hay mua sản phẩm/dịch vụ đó, và điều gì phân biệt thương hiệu của bạn với các đối thủ cạnh tranh. Lời hứa thương hiệu Lời hứa thương hiệu là một trong những phần quan trọng nh ất, đây là nh ững gì mà công ty h ứa hẹn sẽ mang lại cho khách hàng trong mọi thời điểm. Để đạt đ ược lời h ứa thương hi ệu, c ần quan tâm tới việc khách hàng, nhân viên và đối tác mong đ ợi đi ều gì. T ất c ả các quy ết đ ịnh kinh doanh cần phải được cân nhắc một cách kĩ lưỡng nhằm đảm bảo rằng 1) nh ững l ời h ứu này được thực hiện một cách toàn diện 2) không mâu thuẫn với lời hứa thương hiệu. Cá tính thương hiệu Nét tiêu biểu của thương hiệu thể hiện những đi ều mà công ty muốn th ương hi ệu đ ược bi ết t ới. Hãy nghĩ về những điểm nổi bật mà bạn muốn khách hàng ti ềm năng, khách hàng hi ện t ại, nhân viên và đối tác cảm nhận về công ty của bạn. Bạn nên có từ 4 đ ến 6 nét tiêu bi ểu đ ặc tr ưng, m ỗi nét tiêu biểu là một từ riêng, thường là “tính t ừ”. Nguồn gốc thương hiệu Câu chuyện thương hiệu phản ánh lịch sử phát tri ển của công ty, cùng v ới lý do t ại sao th ương hiệu gia tăng được giá trị và sự tín nhi ệm. Nó còn bao g ồm c ả tóm t ắt s ơ l ược v ề s ản ph ẩm và dịch vụ mà công ty mang đến cho khách hàng. Thuộc tính thương hiệu Thuộc tính thương hiệu là sự kết nối giữa cảm nhận của khách hàng đ ối v ới th ương hi ệu. Bên cạnh đó, thuộc tính thương hiệu có thể là s ự tin t ưởng và hi ểu bi ết c ủa khách hàng đ ối v ới thương hiệu. Khi nhìn thấy biểu t ượng của McDonald thì ng ười ta liên t ưởng đ ến th ức ăn nhanh, phục vụ nhanh, là thương hiệu hướng đến trẻ em. Vũ Thị Hồng Hạnh – Công ty thương hiệu LANTA, www.lantabrand.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản