intTypePromotion=1
ADSENSE

Ánh Sáng căn bản

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

237
lượt xem
127
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nói về ánh sáng thì đầu tiên phải nhắc tới ánh sáng cơ bản.Các bạn thường thấy phim nước ngoài nhìn nó rất sống động chỗ cần sáng thì sáng chỗ không cần thiết thì thôi, mặt khác ánh sáng họ làm rất chuẩn theo tình tiến tình cảm diễn biến tâm lý nhân vật trong phim.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ánh Sáng căn bản

  1. Ánh Sáng căn b n Nói v ánh sáng thì u tiên ph i nh c t i ánh sáng cơ b n.Các b n thư ng th y phim nư c ngoài nhìn nó r t s ng ng ch c n sáng thì sáng ch không c n thi t thì thôi, m t khác ánh sáng h làm r t chu n theo tình ti n tình c m di n bi n tâm lý nhân v t trong phim. lamd ư c như v y b n c n pahir bi t nh ng i u sau: Trong ánh sáng cơ b n b n c n ph i có 3 ngu n sáng chính back light , fill light và hight light. Backlight là j? back nghĩa là sau ây có th hi u nôm na là ngu n sáng ng sau.Nó có tác d ng làm rõ ư ng vi n c a nhân v t.Nó có th t ngay ng sau nhân v t ho c cũng có th chi u vào 1 cái n n nào ó ng sau nhân v t ho c chiéu t trên xu ng như cái này ch ng h n
  2. ây b n th y tóc vào 1 ph n ngư i c a anh béo sáng lên ó chính là do back light Hight light : ngu n sáng chính làm n i rõ hình hài nhân v t. t âu tùy b no cho nó h p v i ý film. Fill light : làm sáng lên ph n t i trung bình c a nhân v t.V i cái này b n có th dùng èn t o ra nhưng khong ư c sáng hơn èn hightlight ho c ơn gi n dùng d ng c j ó pahnr chi u là ư c.
  3. Trong after effect và pts 3 cái èn này ư c th hi n b i shadow,midton,và highlight 1 phim có màu chu n trư c h t là ph i m b o cân b ng tr ng th 2 là t l tương ph n vào kho ng 2:1 ho c th p hơn.T l tương ph n ư c tính b ng công th c công su t c a èn hightlight chia cho fill light. V x lý h u kỳ màu s c : yêu c u ph i m b o c n b ng tr ng, di n àn mình nhi u ngư i ch nh màu toàn b h ng do ng vào shadow k c anh Ti n trong video quay cho 1 lão rapper j ó không nh rõ l m màu cũng b h ng do màu en không h n là màu ennos bi n thành màu khác, anh Ti n có trong tay magic bullet look nhưng ph i nói là chưa bi t s d ng.N u trong phjm tương pahnr chưa ư c chu n thì ph i dung curve ho c level ch nh l i cho chu n.
  4. Hư ng d n ánh sáng trong trư ng quay o Dành cho Phông n n Blue
  5. Gi m b t hi n tư ng chói m t do èn quá m nh em thì kinh nghi m cũng ít nên lên ây em có m t s v n mu n h i các bác em theo ngh quay phim d ch v cũng m i ây thôi máy em sài là pd 170, khi i quay thì em cũng có s d ng èn v i công su t 1000w và ch thêm con bi n tr tăng i u ch nh sáng cho èn quay. có m t v n mà em ã trăn tr t r t lâu r i ó là tìm ra phương án làm sao khi s d ng èn công su t l n mà không làm cho các i tư ng nhà ám c m th y chói m t và nóng b c, vì th m t mũi m i ngư i u nhiu h t c l i t ó lên hình không ư c p. em có xem qua nhi u o n h u trư ng làm phim c a các hãng phim trong và ngoài nư c, cách s d ng ánh sáng c a h là không bao gi chi u sáng tr c ti p vào ch . h dùng èn chi u vào m t t m
  6. h t sáng và ánh sáng t a ra t t m h t sáng ó chi u sáng ch th , ch h không bao gi dùng èn chi u tr c ti p vào ch th mà có chi u tr c ti p thì cũng ph i chi u qua m t l p v i l c sáng. t v n ó mà em mu n h i các bác là n u áp d ng phương pháp ó vào trong chi u sáng i quay ám sá thì r t b t ti n, và r t c ng k nh. n u chúng ta có m t cách nào không r i èn tr c ti p vào ch mà chúng ta dùng m t phương án nào ó s d ng ánh sáng gián ti p c a èn thì hay bi t m y. mong các bác ch giáo cho em, em ng i nghĩ c năm nay r i mà chưa có phương án nào. các bác giúp em v i
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2