Bài 16: Hô hấp tế bào

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
983
lượt xem
241
download

Bài 16: Hô hấp tế bào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hoá năng lượng trong mọi tế bào sống, diễn ra chủ yếu ở ti thể. Trong quá trình đó, các chất hữu cơ bị phân giải thành nhiều sản phẩm trung gian, cuối cùng đến CO2 và H2O. Đồng thời năng lượng được giải phóng và được chuyển thành dạng dễ sử dụng cho mọi hoạt động sống của tế bào là ATP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 16: Hô hấp tế bào

 1. Em hãy nêu cấu trúc và chức năng của ATP. Tại sao ATP được gọi là đồng tiền năng lượng của tế bào?
 2. Bài 16: HÔ HẤP TẾ BÀO I. KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO 1. Khái niệm 2. Bản chất II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 1. Đường phân 2. Chu trình Crep 3. Chuỗi chuyền electron hô hấp
 3. I. KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO 1. Khái niệm PTTQ: C6HEm 6 + 6Oết→ 6CO2 trình 2ổng quát + Q hãy vi 2 phương + 6H t O + ATP 12O của quá trình hô hấp tế bào? - Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hoá năng lượng trong mọi tế bào sống, diễn ra chủ yếu ở ti thể. - Trong quá trình đó, các chất hữu cơ bị phân giải thành nhiều sản phẩm trung gian, cuối cùng đến CO2 và H2O. Đồng thời năng lượng được giải phóng và được chuyển thành dạng dễ sử dụng cho mọi hoạt động sống của tế bào là ATP. 2. Bản chất - Hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng ôxihóa khử. - Chất hữu cơ được phân giải dần dần, năng lượng được giải phóng từng phần và được tích luỹ trong ATP. - Tốc độ của quá trình hô hấp phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào và được điều khiển thông qua hệ enzim hô hấp.
 4. II.CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO Quá trình hô hấp tế bào gồm những giai chính đoạn nào?
 5. II.CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 1. Đường phân Quan sát hình sau, cho biết giai đoạn đường phân diễn ra ở đâu trong tế bào? Nguyên liệu chủ yếu?
 6. 1. Đường phân - Nơi diễn ra: tế bào chất - Nguyên liệu chủ yếu: Glucôzơ (C6H12O6) -Sản phẩm: 2Axit piruvic (C3H4O3) 1C6H12O6 2NADH 2ATP
 7. 2. Chu trình Crep Quan sát hình vẽ sau, em hãy cho biết nơi diễn ra và nguyên liệu của chu trình Crep? - Nơi diễn ra: Chất nền ti thể - Nguyên liệu: 2 Axit piruvic.
 8. 2. Chu trình Crep Giai đoạn tạo thành Axêtyl CoA 2Axêtyl CoA 2Axit 2CO2 pyruvic 2 NADH
 9. Giai đoạn chu trình Crep 4 2 CO2 2Axêtyl 6 3 NADH CoA 2 1 FADH2 2 ATP 1 Sản phẩm của cả chu trình Crep: 6CO2 2 Axit piruvic 8NADH 2FADH2 2ATP
 10. Sản phẩm tạo ra sau giai đoạn đường phân và chu trình Crep: Giải phóng ra môi 6CO2 trường 1 C6H12O6 4 ATP Tế bào sử dụng 10 NADH Đi vào chuỗi chuyền e hô hấp. 2 FADH2
 11. 3. Chuỗi chuyền electron hô hấp Quan sát hình vẽ sau, hãy cho biết nơi diễn ra, nguyên liệu của chuỗi chuyền electron hô hấp? - Nơi diễn ra: Màng trong ti thể - Nguyên liệu: NADH, FADH2
 12. - Chất cho điệhãy cho biết chất nào2đóng vai trò là chất Em n tử: NADH, FADH - Chất nhận điện tử cuốiấcùng:nO2ện tử cuối cùng? cho và ch t nhậ đi Quan sát hình, nêu sản phẩm của chuỗi chuyền electron hô hấp? - Sản phẩm: H2O, 34ATP
 13. Hãy so sánh lượng ATP tạo ra trong các giai đoạn của quá trình hô hấp? C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + 38ATP + NhiÖt
 14. Gluc«z¬ 2 ATP 2 NADH 2Axit piruvic 2 CO2 2 NADH 2Axªtyl CoA 2 ATP 6 NADH 4 CO2 Chu tr×nh Crep 2 FADH2 10 NADH 6O2 Chuçi chuyÒn e 4 ATP 6 CO2 34 ATP + 6 H2O
 15. Đường phân Chu trình Chuỗi vận Giai đoạn Crep chuyển Nội dung electron Nơi thực Chất nền ti Màng trong Tế bào chất hiện thể ti thể Nguyên NADH liệu Glucôzơ Axit piruvic FADH2 2 axit piruvic 6 CO2 Sản phẩm 2 ATP 34 ATP, H2O 2 ATP 2 NADH 2 FADH2 8 NADH
Đồng bộ tài khoản