Bài 20: Lực từ và cảm ứng từ

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
744
lượt xem
93
download

Bài 20: Lực từ và cảm ứng từ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm ; các đường sức từ là những đường thẳng song song , cùng chiều và cách đều nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 20: Lực từ và cảm ứng từ

 1. Sở giáo dục và đào tạo Đăk Lăk Trường thpt Krông Bông Môn : Vật lý 11 GV: Trần Thị Thanh Thương
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ KI Nêu định nghĩa từ trường? Nêu Phát biểu định nghĩa đường sức từ? Ph
 3. (Tiết 39) I. Löïc töø: 1. Định nghĩa: 2. Töø tröôøng ñeàu: ng 3. Xaùc ñònh löïc töø do töø tröôøng ñeàu taùc duïng leân moät ñoaïn daây daãn coù doøng ñieän: II. Caûm öùng töø: ng 1.Cảm ứng từ tại1điểm trong từ trường: 2. Vectơ cảm ứng từ: r r 3. Biểu thức của lực điện từ F và B
 4. Slide 3 N2 NH, 23/11/07
 5. I.Lực từ: I.L 1. Định nghĩa: Lực từ là lực do từ trường tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện
 6. 2. Töø tröôøng ñeàu: ng I. Löïc töø: Dựa vào hình vẽ có nhận xét gì về các 1. Định nghĩa: đường sức giữa 2 cực của nam châm? S N
 7. Slide 5 N1 NH, 23/11/07
 8. I. Lực từ: Vậy từ trường đều là gì? * 1. Định nghĩa Từ trường đều là từ trường mà đặc tính 2. Từ trường của nó giống nhau tại mọi điểm ; các đ ều : đường sức từ là những đường thẳng song song , cùng chiều và cách đều nhau
 9. Slide 6 N4 NH, 23/11/07
 10. 3. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện: Xét NC hình chữ U và đoạn dây I. Lực từ: I. 1. Định nghĩa dẫn M1M2 đặt trong lòng nam châm: 2. Từ trường đều: M2 M1
 11. 3. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện: *Khi chưa có dòng điện qua M1M2 thì nó nằm cân bằng vì sao? r Vì trọng lực mg của M1M2 cân bằng với tác dụng của các lực căng *Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn M1M2 hãy dự đoán hiện tượng xảy ra?
 12. 3. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện: Từ hiện tượng quan sát được hãy giải thích * vì sao lại có hiện tượng đó? * Dựa vào kết quả thí nghiệm hãy cho biết phương và chiều của lực từ như thế nào? M2 M1
 13. 3. Xác định lực từ do từ tường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện: *Hãy cho biết các lực nào tác dụng lên dây dẫn r M1M2? O1,2 T θ Hướng từ trường r I F θ r rr mg P+F Dây dẫn M1M2 nằm cân bằng khi tổng r trực đối với lực căng T của 2 dây treo *Từ hình vẽ hãy xác định độ lớn của lực từ ? F = mgtan θ
 14. 3. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện: Hiện tượng gì xảy ra nếu ta đổi chiều dòng điện? M2 M1
 15. 3. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện: Nếu đổi cực của NC thì hiện tượng gì xảy ra? M2 M1
 16. 3. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện: Nếu đổi cực của NC và đổi chiều dòng điện thì hiện tượng gì xảy ra? M2 M1
 17. r F 3. Xác định lực từ do từ trường dều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện Vậy chiều của lực từ , chiều dòng điện và chiều đường cảm ứng từ có liên quan với nhau và chúng hợp với nhau theo 1 quy tắc gọi là quy tắc bàn tay trái: M2 r I F r F r B M1
 18. 3. Xác định lực từ do từ trường dều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái duỗi thẳng sao cho các đường cảm ứng từ xuyên vào lòng bàn tay , chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều dòng điện , khi đó ngón cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện
 19. I. Lực từ: II. Cảm ứng từ: 1. Định nghĩa: 2. Từ trường đ ều : 1.Cảm ứng từ tại một điểm trong 3. Xác định lực từ từ trường do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện:
 20. 1.Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường a. Thí nghiệm1: l = 10cm = const I(A) 5 4 3 2 F(N) 0,04 0,032 0,024 0,016 0,016 F 0.08 0.08 0.08 0.08 I .l Haõy nhaän xeùt keát quaû thí nghieäm? Nhận xét: F ~ I

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản