intTypePromotion=3

Bài 8 SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Chia sẻ: Abcdef_50 Abcdef_50 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
186
lượt xem
11
download

Bài 8 SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu cần đạt được khi học sinh học xong bài này: • Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học biến đổi một cách tuần hoàn. • Số electron lớp ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của các nguyên tố thuộc nhóm A. • Nhìn vào vị trí nguyên tố trong một nhóm A suy ra được số electron hóa trị của nó. Từ đó dự đoán tính chất của nguyên tố. • Giải thích sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 8 SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

  1. Bài 8 SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Yêu cầu cần đạt được khi học sinh học xong bài này: • Cấu hình electron nguyên t ử của các nguyên tố hóa học biến đổi một cách tuần hoàn. • Số electron lớp ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của các nguyên tố thuộc nhóm A. • Nhìn vào vị trí nguyên tố trong một nhóm A suy ra đ ược số electron hóa trị của nó. Từ đó dự đoán tính chất của nguy ên tố. • Giải thích sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố. I. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên t ử của các nguyên tố
  2. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A Chu kì / IA IIA IIA IVA VA VIA VIIA VIIIA Nhóm H He 1 1s1 1s2 Li Be B C N O F Ne 2 2s1 2s2 2s22p1 2s22p2 2s22p3 2s22p4 2s22p5 2s22p6 Na Mg Al Si P S Cl Ar 3 3s1 3s2 2s23p1 2s23p2 2s23p3 2s23p4 2s23p5 2s23p6 K Ca Ga Ge As Se Br Kr 4 4s1 4s2 4s24p1 4s24p2 4s24p3 4s24p4 4s24p5 4s24p6 Rb Sr In Sn Sb Te I Xe 5 5s1 5s2 5s25p1 5s25p2 5s25p3 5s25p4 5s25p5 5s25p6 Cs Ba Tl Pb Bi Po At Rn 6 6s1 6s2 6s26p1 6s26p2 6s26p3 6s26p4 6s26p5 6s26p6 Fr Ra 7 7s1 7s2
  3. Ta thấy, đầu mỗi chu kì là nguyên t ố có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns1. Kết thúc mỗi chu kì là nguyên t ố có cấu hình electron lớp ngoài cùng c ủa nguyên tử là ns2np6 (trừ chu kì 1). - Cấu hình electron l ớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong cùng một nhóm A được lặp đi lặp lại sau mỗi chu kì: Chúng biến đổi tuần hoàn. - Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng chính là nguyên nhân c ủa sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố. II. Cấu hình electron nguyên t ử của các nguyên tố nhóm A 1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng c ủa nguyên tử các nguyên tố nhóm A Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một nhóm A có cùng số electron lớp ngoài cùng. Chính sự giống nhau về cấu hình electron lớp ngoài cùng nguyên tử là nguyên nhân c ủa sự giống nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng một nhóm A. Số thứ tự của nhóm (IA, IIA…) cho biết số electron lớp ngo ài cùng và đồng thời cũng là số electron hóa trị trong nguyên tử của các nguyên tố đó.
  4. Các nguyên tố thuộc hai nhóm IA, IIA là những nguyên tố s, các nhóm A tiếp theo là những nguyên tố p. 2. Một số nhóm A tiêu biểu a) Nhóm VIIIA là nhóm khí hiếm (gồm các nguyên tố : He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn). Đặc điểm: - Có 8 e lớp ngoài cùng (ns2np6) (trừ He có 2), đó là cấu hình bền vững. - Phân tử gồm một nguyên tử, đều ở trạng thái khí. Tính chất: - Hầu như Không tham gia các phản ứng hóa học, trừ một số tr ường hợp đặc biệt. b) Nhóm IA là nhóm kim loại kiềm (gồm các nguyên tố : H, Li, Na, K, Rb, Cs). Đặc điểm:
  5. - Có 1e lớp ngoài cùng (ns1) nên dễ nhường 1e để tạo cấu hình bền của khí hiếm. - Trong các hợp chất, kim loại kiềm chỉ có hóa trị 1. Tính chất: Kim loại kiềm là những kim loại điển hình. - Tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ tan trong nước. - Tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành hidro và hidroxit kiềm mạnh. - Tác dụng với các phi kim khác tạo muối. c) Nhóm VIIA là nhóm halogen (g ồm các nguyên tố : F, Cl, Br, I, At). Đặc điểm: - Có 7e lớp ngoài cùng (ns2np5) nên có khuynh hướng nhận thêm 1e để tạo cấu hình bền của khí hiếm. - Trong các hợp chất với nguyên tố kim loại, các nguyên tố halogen có hóa trị 1. - Ở dạng đơn chất, các phân tử halogen gồm hai nguyên tử: F2, Cl2, Br2, I2. Tính chất:
  6. - Tác dụng với kim loại cho muối. - Tác dụng với hidro cho ra các khí. - Hidroxit của những halogen là những axit.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản