intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Bài 10: Giới thiệu về phân tích kinh tế - TS. Cao Hào Thi

Chia sẻ: Nqcp Nqcp | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

69
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bài 10: Giới thiệu về phân tích kinh tế do TS. Cao Hào Thi biên soạn trình bày các nội dung chính như: Phân tích tài chánh và phân tích kinh tế, các nguyên nhân làm kết quả phân tích kinh tế khác kết quả phân tích tài chánh, các nguyên nhân làm giá kinh tế khác giá tài chánh,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 10: Giới thiệu về phân tích kinh tế - TS. Cao Hào Thi

 1. Bài 10 : Giới thiệu về phân tích kinh tế Thẩm định Đầu tư Phát triển Học kỳ Xuân 2008    
 2. Phân tích tài chánh và phân tích kinh tế Phân tích tài chánh Phân tích kinh tế Đối tượng quan tâm  Nhà đầu tư Chính phủ (TW, ĐP) chính Ngân hàng thương  Ngân hàng phát triển mại Phạm vi phân tích Công ty Quốc gia Mục đích phân tích Ra quyết định đầu tư  Ra quyết định cấp  và tài trợ đầu tư phép, đầu tư, tài trợ Mức giá sử dụng  Giá tài chánh (giá thị  Giá kinh tế (giá mờ) trong phân tích trường) (Pf) (Pe)
 3. Các nguyên nhân làm kết quả phân tích kinh tế khác  kết quả phân tích tài chánh Do giá kinh tế khác giá tài chánh Do có ngoại tác (tích cực và tiêu cực)
 4. Các nguyên nhân làm giá kinh tế khác giá tài chánh Biến dạng thị trường do thuế Biến dạng thị trường do trợ cấp Biến dạng thị trường do chính phủ kiểm soát giá Do tình trạng độc quyền
 5. Nội dung phần phân tích kinh tế Ba định đề cơ bản của kinh tế học phúc lợi.  Phân tích chi phí và lợi ích kinh tế trong các thị  trường không bị biến dạng (hàng phi ngoại thương) Phân tích chi phí và lợi ích kinh tế trong các thị  trường bị biến dạng (hàng phi ngoại thương) Xác định giá kinh tế đối với các mặt hàng có thể  ngoại thương. Xác định tỷ giá hối đoái kinh tế (Ee) Xác định chi phí kinh tế của vốn (EOCK) Xác định chi phí kinh tế của lao động (EOCL)
 6. Ba định đề của kinh tế học phúc lợi Định đề 1 Giá cầu (PD) trong thị trường cạnh tranh không bị biến  dạng là thước đo lợi ích kinh tế của các hàng hoá, dịch vụ. Định đề 2 Giá cung (PS) trong thị trường cạnh tranh không bị biến  dạng là thước đo chi phí kinh tế của các hàng hoá, dịch  vụ. Định đề 3 Tổng hợp giá cầu và giá cung, tức sử dụng đồng thời định  đề 1 và định đề 2 để tính toán lợi ích kinh tế và chi phí kinh  tế (chi phí thực của nguồn lực) của dự án.
 7. Bài 10 (tt): Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các  thị trường không bị biến dạng (hàng phi  ngoại thương) Thẩm định Đầu tư Phát triển Học kỳ Xuân 2008    
 8. Xác định lợi ích kinh tế của dự án Đồ thị minh hoạ  P  (S)  (S)+QP E0  P =P 0 =P D 0  S M 0 A E1  P =P 1 =P D 1  S M 1  (D)  Q  QS1  Q0  QD1
 9. Xác định lợi ích kinh tế của dự án Khi dự án ra đời gây ra tác động: Làm tăng cung sản phẩm Giá thị trường của sản phẩm này giảm xuống Lượng cầu tăng Lượng cung của những nhà sản xuất cũ giảm
 10. Xác định lợi ích kinh tế của dự án Cách 1: Sử dụng ba định đề kinh tế học phúc lợi Tổng lợi ích kinh  Tổng lợi ích  Tổng chi phí  tế của dự án     = tăng thêm của  + nguồn lực xã hội  người tiêu dùng tiết kiệm được (dt QS1AE0E1QD1) (dt Q0E0E1QD1) (dt QS1AE0Q0)
 11. Xác định lợi ích kinh tế của dự án Cách 2: Cộng vào tổng lợi ích tài chánh của dự án   phần gia tăng trong phúc lợi ròng của xã hội Tổng lợi ích kinh  Tổng lợi ích tài  Thay đổi phúc lợi  tế của dự án     = chánh của dự án + ròng của xã hội (dt QS1AE0E1QD1) (dt QS1AE1QD1)  (dt AE0E1)
 12. Xác định lợi ích kinh tế mỗi đơn vị sản phẩm của dự  án     B/sp = TB/ Qp   P   = e QS*PS  +  QD*PD QS  +  QD Nhân vào tử và mẫu số vế phải của phương trình trên với ­1 Pe  = QS*PS  ­  QD*PD QS  ­  QD Và biến đổi theo hệ số co giãn của cầu và cung theo giá PS* QS* P0   –  PD* QD* P0*QD0 P*QS0                   P*QS0 *QD0 Pe  = QS* P0    –    QD* P0*QD0 P*QS0              P*QS0 *QD0
 13. Xác định lợi ích kinh tế mỗi đơn vị sản phẩm của dự  án   P   = e S *PS  ­  D*PD*(QD0/QS0) S   ­  D *(QD0/QS0) Do (QD0/QS0) thường = 1 nên: P   = e *PS  ­  S D *PDS  ­  D Hay Pe  = wS*PS  +  wD*PD Giá kinh tế để đo lường lợi ích mỗi đơn vị sản phẩm của dự án  là trung bình có trọng số của giá cung và giá cầu trung bình
 14. Xác định lợi ích kinh tế mỗi đơn vị sản phẩm của dự  án   Pe  = wS*PS  +  wD*PD Trong đó wS  là trọng số bên cung và wD  là trọng số bên cầu S D wS  = w   = D S   ­  D  ­  S  D wS + wD = 1  và    PS = (PS0 + PS1)/2 PD = (PD0 + PD1)/2
 15. Xác định chi phí kinh tế của dự án Đồ thị minh hoạ  (S)  P A E1  PD1 = PS1 = PM1 E0 P 0 = P 0 = P D S M 0  (D)+QP  (D)  Q  QD1  Q0  QS1
 16. Xác định chi phí kinh tế của dự án Khi dự án ra đời gây ra tác động: Làm tăng cầu yếu tố đầu vào Giá thị trường của yếu tố này tăng lên Lượng cung tăng Lượng cầu của những người tiêu dùng cũ giảm
 17. Xác định chi phí kinh tế của dự án Cách 1: Sử dụng ba định đề kinh tế học phúc lợi Tổng chi phí kinh  Chi phí nguồn  Lợi ích những  tế của dự án     = lực xã hội tăng  + người tiêu dùng  thêm (sx nhiều) cũ bị giảm (dt QD1AE0E1QS1) (dt Q0E0E1QS1) (dt QD1AE0Q0)
 18. Xác định chi phí kinh tế của dự án Cách 2: Lấy tổng chi phí tài chánh của dự án trừ đi  phần gia tăng trong phúc lợi ròng của xã hội Tổng chi phí kinh  Tổng chi phí tài  Thay đổi phúc lợi  tế của dự án     = chánh của dự án ­ ròng của xã hội (dt QD1AE0E1QS1) (dt QD1AE1QS1)  (dt AE0E1)
 19. Xác định chi phí kinh tế mỗi đơn vị yếu tố đầu vào của  dự án     C/sp = TC/ Qp   P   = e QS*PS  ­  QD*PD QS  ­  QD Biến đổi theo hệ số co giãn của cầu và cung theo giá PS* QS* P0   –  PD* QD* P0*QD0 P*QS0                   P*QS0 *QD0 Pe  = QS* P0    –    QD* P0*QD0 P*QS0              P*QS0 *QD0
 20. Xác định chi phí kinh tế mỗi đơn vị yếu tố đầu vào của  dự án   P   = e S *PS  ­  D*PD*(QD0/QS0) S   ­  D *(QD0/QS0) Do (QD0/QS0) thường = 1 nên: P   = e *PS  ­  S D *PDS  ­  D Hay Pe  = wS*PS  +  wD*PD Giá kinh tế để đo lường chi phí mỗi đơn vị yếu tố đầu vào  của dự án là trung bình có trọng số của giá cung và giá cầu  trung bình
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2