Bài giảng Bài 2: Phát triển HTTT mô hình hóa hệ thống

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
39
lượt xem
1
download

Bài giảng Bài 2: Phát triển HTTT mô hình hóa hệ thống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bài 2: Phát triển HTTT mô hình hóa hệ thống giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về phát triển HTTT trong doanh nghiệp, mô hình hóa hệ thống, các thành phần của 1 phương pháp MHH, phương pháp mô hình hóa hướng cấu trúc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 2: Phát triển HTTT mô hình hóa hệ thống

Bài 2. Phát tri n HTTT<br /> Mô hình hóa h th ng<br /> <br /> Nguy n Hoài Anh<br /> Khoa công ngh thông tin<br /> H c vi n k thu t quân s<br /> nguyenhoaianh@yahoo.com<br /> <br /> N I DUNG<br /> Phát tri n HTTT trong doanh nghi p<br /> Mô hình hóa h th ng<br /> Các thành ph n c a 1 phương pháp MHH<br /> Phương pháp mô hình hóa hư ng c u trúc<br /> <br /> Khoa công ngh thông tin - H c vi n K thu t quân s<br /> <br /> PHÁT TRI N HTTT TRONG DN<br /> T i sao DN c n phát tri n HTTT<br /> Kh c ph c h n ch , khó khăn c n tr đ t m c tiêu hi n t i<br /> T o ưu th vư t qua thách th c và t n d ng cơ h i trong<br /> tương lai<br /> Đ h p tác v i đ i tác<br /> <br /> Ba nhân t chính<br /> Các ho t đ ng, trình t phát tri n HTTT (phương pháp<br /> lu n)<br /> Các phương pháp, công ngh và công c s d ng<br /> T ch c và qu n lý quá trình phát tri n.<br /> Khoa công ngh thông tin - H c vi n K thu t quân s<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP LU N<br /> Ti<br /> Ti<br /> Ti<br /> Ti<br /> <br /> pc<br /> pc<br /> pc<br /> pc<br /> <br /> n hư<br /> n hư<br /> n hư<br /> n hư<br /> <br /> Khoa công ngh thông tin - H c vi n K thu t quân s<br /> <br /> ng ti<br /> ng d<br /> ng c<br /> ng đ<br /> <br /> n trình<br /> li u<br /> u trúc<br /> i tư ng<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP LU N<br /> Ti p c n hư ng c u trúc<br /> <br /> Khoa công ngh thông tin - H c vi n K thu t quân s<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản