intTypePromotion=4
ADSENSE

Mô hình hóa hướng cấu trúc

Xem 1-20 trên 150 kết quả Mô hình hóa hướng cấu trúc
 • Bài giảng Bài 2: Phát triển HTTT mô hình hóa hệ thống giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về phát triển HTTT trong doanh nghiệp, mô hình hóa hệ thống, các thành phần của 1 phương pháp MHH, phương pháp mô hình hóa hướng cấu trúc.

  pdf36p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 65 1   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của giới tính và các đặc điểm văn hoá người Việt đến sự hài lòng khách hàng về dịch vụ viễn thông di động mà họ sử dụng. Sử dụng phương pháp mô hình phương trình cấu trúc SEM với việc phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 18 và AMOS 18, kết quả nghiên cứu cho thấy, giới tính và trình độ học vấn có ảnh hưởng đáng kể đến sự hài lòng của khách hàng.

  pdf11p thiendiadaodien_9 04-03-2019 36 3   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm xác định các cấu trúc ẩn sâu có tiềm năng và triển vọng quặng hoá ở đới sâu Sông Mã trên cơ sở các dữ liệu địa vật lý, địa chất, địa hoá, viễn thám có cơ sở khoa học đáng tin cậy; mô hình hoá các cấu trúc ẩn sâu có tiềm năng quặng hoá, dự báo tiềm năng khoáng sản ở diện tích chi tiết hoá; đề xuất phương hướng công tác điều tra phát hiện các dạng tài nguyên quặng mỏ ẩn sâu trên diện tích nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf206p tsmttc_003 06-06-2015 45 7   Download

 • Tài liệu Phát triến hệ thống hướng đối tượng với UM L2.0 và C++: Phần 1 gồm nội dung 5 chương đầu Tài liệu. Nội dung phần này trình bày các cơ sở lập trình hướng đối tượng, mô hình hóa hướng đối tượng, mô hình hóa môi trường và nhu cầu, mô hình hóa cấu trúc, mô hình hóa hành vi.

  pdf180p connhangheo91 01-07-2014 234 78   Download

 • Trong mô hình hóa hướng đối tượng, những phần tử cấu thành căn bản nhất của mô hình là lớp, đối tượng và mối quan hệ giữa chúng với nhau. Lớp và đối tượng sẽ mô hình hóa những gì có trong hệ thống mà chúng ta muốn miêu tả, các mối quan hệ sẽ biểu thị cấu trúc.

  pdf25p bkavprovn2009 17-10-2010 174 76   Download

 • Bài giảng Mô hình hóa môi trường - Chương 3: Mô hình hóa môi trường không khí trình bày đặc điểm cơ bản về thành phần và cấu trúc của khí quyển, các yếu tố khí tượng liên quan đến sự khuếch tán chất ô nhiễm trong khí quyển, quá trình khuếch tán chất ô nhiễm trong khí quyển, mô hình Guss tính toán lan truyền chất ô nhiễm trong không khí, mô hình Beruand tính toán lan truyền chất ô nhiễm trong khí quyển.

  pdf22p taobien 30-05-2014 167 31   Download

 • Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng với UML - Nguyễn Hữu Đức tập trung vào các bài học chính như: Mô hình hoá hướng đối tượng; mô hình hoá môi trường và nhu cầu; mô hình hoá cấu trúc; mô hình hoá hành vi;...

  pdf32p codon_09 28-03-2016 119 24   Download

 • Trong luận văn này, tác giả đề xuất một phương pháp dựa trên phân tích một ứng dụng EAOP bằng phương pháp hình thức Event-B. Ý tưởng xuất phát từ sự tương đồng giữa cấu trúc sự kiện Event-B và EAOP. Đầu tiên, tác giả xác định các thành phần ứng dụng trong EAOP chuyển đổi sang mô hình Event-B. Tiếp theo, tác giả đưa mô hình hóa tiếp cận thực tế bằng cách sử dụng nền tảng Rodin để kiểm chứng thuộc tính chương trình có còn bảo tồn một số tính chất...

  pdf54p hanh_tv26 04-04-2019 25 3   Download

 • Bài giảng Bài 5: Công cụ mô hình hóa dữ liệu - Nguyễn Hoài Anh hướng đến trình bày các nội dung chính về mô hình thực thể liên kết; mô hình quan hệ; đặc tả dữ liệu. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf33p codon_09 25-03-2016 45 1   Download

 • Nhu cầu đổi mới giáo dục đại học đặt ra nhiệm vụ cấp bách phát triển tính độc lập nhận thức của sinh viên. Trong bài này, các tác giả trình bày tổng quan về lý luận dạy học toán theo hướng hình thành và phát triển tính độc lập nhận thức của sinh viên khoa học nhân văn bằng mô hình hóa trực quan.

  pdf7p bautroibinhyen17 13-02-2017 46 1   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về mô hình hóa cấu trúc, mục đích của mô hình cấu trúc, cấu trúc của dữ liệu được sử dụng trong hệ thống, rút ngắn khoảng cách giữa thế giới thực và thế giới phần mềm, xây dựng thuật ngữ chung cho người sử dụng và người phân tích hệ thống, biểu diễn sự vật, ý tưởng và khái niệm quan trọng trong hệ thống.

  pdf104p kloikloi 07-10-2017 107 1   Download

 • Sách chuyên đề hướng dẫn chung về cách sử dụng Midas. Đây là mô hình lý thuyết được Robert Mundell và Marcus Fleming phát triển một cách độc lập trong những năm 1960. Mô hình cho thấy mối quan hệ giữa sản lượng với tỷ giá hối đoái danh nghĩa trong ngắn hạn.

  pdf113p pierrecardin 09-02-2010 1483 569   Download

 • Dùng để biểu diễn sự trao đổi thông tin của hệ thống Đối tượng trao đổi thông tin bao gồm: đối tượng môi trường hệ thống, các đối tượng tổ chức của hệ thống Biểu diễn được dòng thông tin ra vào hệ thống. Đặc trưng: Thuộc trường phái phân tích cấu trúc Tiếp cận chủ yếu theo hướng từ trên xuống: xem các hoạt động xử lý như hộp đen và quan tâm đến việc lưu trữ và xử lý thông tin giữa các hộp đen này Mặc dù DDL biểu diễn cả xử lý lẫn dữ liệu hệ...

  ppt90p trinh02 23-01-2013 177 46   Download

 • Tài liệu Phần 1 tài liệu Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++ trình bày các nội dung: Các cơ sở của lập trình hướng đối tượng, mô hình hóa hướng đối tượng, mô hình hóa môi trường và nhu cầu, mô hình hóa cấu trúc, mô hình hóa hành vi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf183p thangnamvoiva4 08-07-2016 158 25   Download

 • Trên cơ sở tổng hợp các lý thuyết và hệ thống hóa các kết quả nghiên cứu trước đây về mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính, xác định mô hình nghiên cứu cấu trúc vốn ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính. Dựa trên mô hình đã xây dựng, vận dụng để nhận diện, đánh giá cấu trúc vốn có ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp Du lịch dịch vụ Việt Nam hay không và ảnh hưởng theo chiều hướng như thế nào.

  pdf26p dien_vi08 14-11-2018 18 6   Download

 • Mô hình thực hiện đồng thời giảm nhiễu đốm vùng đồng nhất và tăng cường cấu trúc ảnh vùng không đồng nhất bằng cách sử dụng khuếch tán phi tuyến theo hướng biến đổi cục bộ gradient của ảnh. Bài báo cũng trình bày các kết quả thực nghiệm được thực hiện trên ảnh siêu âm bị ảnh hưởng bởi nhiễu đốm để minh họa hiệu quả của mô hình đề xuất.

  pdf15p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 28 2   Download

 • Kết hợp tất cả các mô hình mật độ thu được từ các tính toán, các sơ đồ chi tiết hơn của các bề mặt Moho, Conrad và Crystaline đã được xây dựng. Một loạt các yếu tố cấu trúc địa phương xuất hiện trên nó được thể hiện như một thông tin mới so với các nghiên cứu khu vực trước đây. Ngoài ra, xu hướng nổi dậy của tầng hầm Crystaline từ Đông sang Tây bắt nguồn từ các nghiên cứu trước đó được thay thế bằng sụt lún với độ sâu đạt tới hơn 5km trong khu vực sát biên giới Việt - Lào.

  pdf0p meolep4 02-01-2019 29 0   Download

 • Bài viết này là một nghiên cứu tổng quan về các cấu trúc âm vị học trên cứ liệu tiếng Anh nhằm giúp người đọc có cái nhìn khái quát về các đường hướng xác lập các loại cấu trúc âm vị học đa dạng. Kỹ thuật (techniques) nghiên cứu được sử dụng chủ yếu là các kỹ thuật định tính thông dụng của loại hình nghiên cứu miêu tả như quan sát, phân tích tài liệu, suy luận, phạm trù hóa, hệ thống hóa, khái quát hóa, mô hình hóa, lược đồ hóa.

  pdf11p cathydoll4 21-02-2019 22 1   Download

 • Đồ án tốt nghiệp "Phân tích thiết kế hướng đối tượng" được tiến hành với các nội dung chính như: Khảo sát hệ thống, mô hình hóa yêu cầu, mô hình hóa khái niệm, mô hình hóa tương tác đối tượng, mô hình hóa hành vi, thiết kế chi tiết biểu đồ lớp, thiết kế kiến trúc vật lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu. Hi vọng tài liệu giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu của mình.

  doc56p mrvuit 08-01-2017 382 39   Download

 • Mô hình đối tượng và quá trình phát triển nó là trọng tâm của những cuộc thảo luận trong chương trước. Mô hình đối tượng định nghĩa hệ thống theo khái niệm các thành phần tĩnh. Mô hình đối tượng miêu tả ứng xử mang tính cấu trúc và chức năng của các lớp. Mặc dầu vậy, để mô hình hóa sự hoạt động thật sự của một hệ thống và trình bày một hướng nhìn đối với hệ thống trong thời gian hệ thống hoạt động, chúng ta cần tới mô hình động. ...

  pdf18p bkavprovn2009 17-10-2010 140 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình hóa hướng cấu trúc
p_strCode=mohinhhoahuongcautruc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2