intTypePromotion=3

Bài giảng Bài 5: Sử dụng excel để làm kế toán hàng hóa

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
43
lượt xem
13
download

Bài giảng Bài 5: Sử dụng excel để làm kế toán hàng hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bài 5: Sử dụng excel để làm kế toán hàng hóa bao gồm những nội dung về yêu cầu quản lí hàng hóa của cửa hàng DrinkShop; tổ chức bảng tính Excel để quản lý hàng hóa; thiết lập công thức cho sheet nhập hàng (NHAPHANG); thiết lập công thức cho sheet bán hàng (BANHANG); thiết lập công thức cho sheet DKMH; thiết lập công thức cho sheet NCC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 5: Sử dụng excel để làm kế toán hàng hóa

 1. BÀI 5: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ LÀM KẾ TOÁN HÀNG HÓA Trong các nghiệp vụ kế toán, thì quản lía hàng  hóa là cực nhất, không phải vì độ phức tạp của  nghiệp vụ kế toán, mà là do số lượng chứng từ  quá  nhiều,  nên  việc  cập  nhật  và  báo  cáo  tình  hình  Nhập  ­  Xuất  ­  Tồn  của  từng  mặt  hàng  phải  xử  lí  một  khối  lượng  tính  toán  lớn  tốn  nhiều thời gian. Một  trong  những  ứng  dụng  có  hiệu  quả  nhất  của máy tính trong quản lí kinh tế nói chung và  quản lí kế toán nói riêng chính là quản lí hàng  hóa  bằng  chương  trình  hoặc  phần  mềm  bảng  tính.
 2. BÀI 5: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ LÀM KẾ TOÁN HÀNG HÓA 5.1  Yêu  cầu  quản  lí  hàng  hóa  của  cửa  hàng  DrinkShop Cửa  hàng  Drinkshop  sử  dụng  Excel  để  quản lí hàng hóa của hàng bao gồm:
 3. BÀI 5: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ LÀM KẾ TOÁN HÀNG HÓA 5.1  Yêu  cầu  quản  lí  hàng  hóa  của  cửa  hàng  DrinkShop - Nhập kho: Cập nhật thông tin của phiếu nhập: Ngày nhập, số phiếu, mã số nhà cung cấp, mã số hàng, số lượng và trị giá bán. - Bán hàng: Cập nhật thông tin của hóa đơn bán hàng bao gồm Ngày bán, số phiếu, mã số khách hàng, mã số mặt hàng, số lượng và trị giá bán. - Báo cáo tồn kho: Bao gồm nhập trong kì, bán trong kì và tồn cuối kì theo số lượng và trị giá của từng mặt hàng. Giá trị hàng xuất kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.
 4. BÀI 5: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ LÀM KẾ TOÁN HÀNG HÓA 5.1  Yêu  cầu  quản  lí  hàng  hóa  của  cửa  hàng  DrinkShop Một số yêu cầu của chương trình + Đơn giá bán có sẳn trong trong sheet danh mục hàng hóa, chỉ cần nhập số lượng bán sẽ tự tính ra trị giá bán. + Nhập thông tin về nhập kho và bán hàng ở các sheet Nhập hàng và sheet Bán hàng, chương trình sẽ tự động cập nhập tổng số lượng nhập kho, tổng số lượng bán và số lượng tồn kho của từng mặt hàng.
 5. BÀI 5: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ LÀM KẾ TOÁN HÀNG HÓA 5.1  Yêu  cầu  quản  lí  hàng  hóa  của  cửa  hàng  DrinkShop Một số yêu cầu của chương trình + Khi nhập mã số hàng, mã số nhà cung cấp, mã số khách hàng, phải đảm bảo có trong danh mục, nếu không sẽ không cho nhập. + Khi nhập mã số sẽ tự động xuất hiện tên. + Nhập ngày phải lớn hơn hay bằng ngày đầu tháng
 6. BÀI 5: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ LÀM KẾ TOÁN HÀNG HÓA 5.1  Yêu  cầu  quản  lí  hàng  hóa  của  cửa  hàng  DrinkShop Một số yêu cầu của chương trình + Sheet DMKH theo dõi khách hàng mua những loại hàng hóa nào. + Sheet NCC theo dõi NCC cho ta những loại hàng hóa nào. + Sheet DMH theo dõi lượng hàng hóa mua vào, bán ra trong giai đoạn từ ngày, đến ngày
 7. BÀI 5: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ LÀM KẾ TOÁN HÀNG HÓA 5.2 Tổ chức bảng tính Excel để quản lý hàng hóa Sheet Danh mục hàng (DMH)
 8. BÀI 5: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ LÀM KẾ TOÁN HÀNG HÓA 5.2 Tổ chức bảng tính Excel để quản lý hàng hóa Sheet Nhà cung cấp (NCC)
 9. BÀI 5: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ LÀM KẾ TOÁN HÀNG HÓA 5.2 Tổ chức bảng tính Excel để quản lý hàng hóa Sheet Khách hàng (DMKH)
 10. BÀI 5: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ LÀM KẾ TOÁN HÀNG HÓA 5.2 Tổ chức bảng tính Excel để quản lý hàng hóa Sheet Nhập hàng (NHAPHANG)
 11. BÀI 5: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ LÀM KẾ TOÁN HÀNG HÓA 5.2 Tổ chức bảng tính Excel để quản lý hàng hóa Sheet Bán hàng (BANHANG)
 12. BÀI 5: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ LÀM KẾ TOÁN HÀNG HÓA 5.2 Tổ chức bảng tính Excel để quản lý hàng hóa Sheet Tồn đầu kì (TDKI)
 13. BÀI 5: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ LÀM KẾ TOÁN HÀNG HÓA 5.3  Thiế t  lâp  ̣ công  thứ c  cho  sheet  nhâp  ̣ hà ng  (NHAPHANG). 5.3.1. Định dạng màu nền cho sheet 5.3.2. Thiết lập công thức cho cột NGÀY (Ngày nhập hàng) 5.3.3. Thiết lập công thức cho cột MSNCC 5.3.4. Thiết lập công thức cho cột Tên NCC 5.3.5. Thiết lập công thức cho cột Mshàng 5.3.6. Thiết lập công thức cho cột Tên Hàng
 14. BÀI 5: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ LÀM KẾ TOÁN HÀNG HÓA 5.4 Thiế t lâp công th ̣ ứ c cho sheet bán hà ng (BANHANG). 5.4.1. Định dạng màu nền cho sheet 5.4.2. Thiết lập công thức cho cột NGÀY (Ngày bán hàng) 5.4.3. Thiết lập công thức cho cột MSKH 5.4.4. Thiết lập công thức cho cột Tên KH 5.4.5. Thiết lập công thức cho cột Mshang 5.4.6. Thiết lập công thức cho cột Tên Hàng
 15. BÀI 5: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ LÀM KẾ TOÁN HÀNG HÓA 5.6 Thiế t lâp công th ̣ ứ c cho sheet DKMH 5.6.1 Thiết lập COMBO BOX. 5.6.2 Thiết lập công thức cho cột SL_BAN và TG bán
 16. BÀI 5: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ LÀM KẾ TOÁN HÀNG HÓA 5.5 Thiế t lâp công th ̣ ứ c cho sheet DMH 5.5.1. Đặt tên cell và khối. 5.5.2 Tính số lượng tồn đầu tháng hoặc đầu ngày 5.5.3 Tính trị giá tồn đầu tháng hoặc ầu ngày 5.5.4 Tính số lượng và trị giá nhập trong kì 5.5.5 Tính số lượng và trị giá xuất trong kì
 17. BÀI 5: SỬ DỤNG EXCEL ĐỂ LÀM KẾ TOÁN HÀNG HÓA 5.7 Thiế t lâp công th ̣ ứ c cho sheet NCC 5.7.1 Thiết lập COMBO BOX. 5.7.2 Thiết lập công thức cho cột SL_BAN và TG bán

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản