intTypePromotion=1

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Cấu trúc dữ liệu

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
22
lượt xem
1
download

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Cấu trúc dữ liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Cấu trúc dữ liệu bao gồm những nội dung về ngôn ngữ lập trình, cấu trúc chương trình, biến, kiểu, phép toán, vào, ra, cấu trúc điều khiển, kiểu cấu trúc, con trỏ, mảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Cấu trúc dữ liệu

CẤU TRÚC DỮ LIỆU<br /> <br /> Đỗ Thanh Nghị<br /> dtnghi@cit.ctu.edu.vn<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> • ÔN TẬP NHANH NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C<br /> <br /> – cấu trúc chương trình<br /> – biến, kiểu, phép toán<br /> – vào, ra<br /> – cấu trúc điều khiển<br /> – kiểu cấu trúc, con trỏ, mảng<br /> <br /> 2<br /> <br /> CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH C<br /> #include <br /> #include <br /> #include <br /> …<br /> main()<br /> {<br /> <br /> /* NNLT C phân biệt ký tự thường hoa */<br /> …;<br /> …;<br /> }<br /> <br /> 3<br /> <br /> BIẾN, HẰNG, KIỂU, PHÉP TOÁN<br /> • Biến: ký tự bắt đầu phải là alphabet, _<br /> ví dụ:<br /> int count;<br /> float _epsi;<br /> • Hằng: 1234, “hello”, '1'<br /> ví dụ:<br /> #define<br /> <br /> MY_PI<br /> <br /> 3.14<br /> 4<br /> <br /> BIẾN, HẰNG, KIỂU, PHÉP TOÁN<br /> • Kiểu: char, short, int, long, float, double, void, struct, union,<br /> mảng, con trỏ, FILE,...<br /> ví dụ:<br /> char<br /> <br /> BETA = '0';<br /> <br /> float avg;<br /> char<br /> <br /> filename[50];<br /> <br /> FILE<br /> <br /> *file;<br /> <br /> char<br /> <br /> *name = “bob”;<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2