Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
19
lượt xem
1
download

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây - TS. Đào Nam Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây do TS. Đào Nam Anh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về cây, biểu diễn cây, biểu diễn cây bằng cấu trúc liên kết, duyệt cây nhị phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây - TS. Đào Nam Anh

DATA STRUCTURE AND ALGORITHM<br /> Trees<br /> CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT<br /> Cây<br /> Dr. Dao Nam Anh<br /> <br /> Data Structure and Algorithm<br /> <br /> 1<br /> <br /> Resource - Reference<br /> Slides adapted from James B D Joshi,<br /> edit by Dao Nam Anh.<br /> Major Reference:<br /> <br /> •<br /> <br /> Robert Sedgewick, and Kevin Wayne,<br /> “Algorithms” Princeton University, 2011, Addison<br /> Wesley<br /> <br /> •<br /> <br /> Algorithm in C (Parts 1-5 Bundle)- Third Edition<br /> by Robert Sedgewick, Addison-Wesley<br /> <br /> •<br /> <br /> Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Đinh Mạnh Tường.<br /> <br /> •<br /> <br /> Giải thuật và lập trình, Lê Minh Hoàng, Đại<br /> Học Sư Phạm, 2002<br /> <br /> Data Structure and Algorithm<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tree - Cây<br /> A<br /> <br /> E<br /> <br /> B<br /> C<br /> <br /> D<br /> G<br /> <br /> F<br /> <br /> I<br /> H<br /> <br /> Data Structure and Algorithm<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tree - Cây<br /> <br /> •<br /> <br /> •<br /> <br /> Cây là một cấu trúc<br /> dữ liệu gồm một tập<br /> hữu hạn các nút,<br /> giữa các nút có một<br /> quan hệ phân cấp<br /> gọi là quan hệ "cha<br /> - con".<br /> Có một nút đặc biệt<br /> gọi là gốc (root).<br /> <br /> A<br /> <br /> E<br /> <br /> B<br /> C<br /> <br /> D<br /> G<br /> <br /> F<br /> <br /> I<br /> H<br /> <br /> Data Structure and Algorithm<br /> <br /> 4<br /> <br /> Tree - Cây<br /> <br /> •<br /> <br /> Có thể định nghĩa<br /> cây bằng các đệ quy<br /> như sau:<br /> <br /> A<br /> <br /> Mỗi nút là một cây,<br /> nút đó cũng là gốc<br /> của cây ấy<br /> <br /> E<br /> <br /> B<br /> C<br /> <br /> D<br /> G<br /> <br /> F<br /> <br /> I<br /> H<br /> <br /> Data Structure and Algorithm<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản