intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 2: Phân tích báo cáo tài chính - PGS.TS. Trương Đông Lộc

Chia sẻ: Trần Tú | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
180
lượt xem
37
download

Bài giảng Chương 2: Phân tích báo cáo tài chính - PGS.TS. Trương Đông Lộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái quát các báo cáo tài chính của công ty, phân tích các tỷ số tài chính, phân tích tài chính bằng sơ đồ DuPont là những nội dung chính trong bài giảng chương 2 "Phân tích báo cáo tài chính". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng để nắm bắt chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 2: Phân tích báo cáo tài chính - PGS.TS. Trương Đông Lộc

 1. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH PGS.TS. TRƯƠNG ĐÔNG LỘC KHOA KINH TẾ - QTKD, ĐH CẦN THƠ 1
 2. NỘI DUNG CHƯƠNG 2 Khái quát các báo cáo tài chính của công ty Phân tích các tỷ số tài chính Phân tích tài chính bằng sơ đồ DuPont 2
 3. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (1) Tài sản - Tài sản ngắn hạn Tiền và các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác 3
 4. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (2) - Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Tài sản dài hạn khác 4
 5. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (3) Nguồn vốn - Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn - Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Nguồn kinh phí và quỹ khác 5
 6. BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD (1) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu thuần Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động tài chính Chi phí tài chính 6
 7. BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD (2) Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 7
 8. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (CASH FLOW) Phản ánh sự thay đổi về tiền mặt do các hoạt động sản xuất kinh doanh gây ra Nội dung: Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh Dòng tiền từ hoạt động đầu tư Dòng tiền từ hoạt động tài chính Tiền mặt đầu năm Tiền mặt cuối năm 8
 9. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? Phân tích BCTC là việc sử dụng số liệu trong các BCTC để đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 9
 10. TẠI SAO PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÀ CẦN THIẾT? Giúp các nhà quản lý doanh nghiệp phân tích, đánh giá, trên cơ sở đó ra các quyết định để cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Giúp các nhà cung cấp tín dụng đánh giá khả năng trả nợ của công ty Giúp các nhà đầu tư đánh giá lợi nhuận, rủi ro và triển vọng phát triển của công ty 10
 11. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH (1) Các tỷ số thanh khoản Tỷ số thanh toán hiện thời (RC) Tài sản ngắn hạn RC Các khoản nợ ngắn hạn 11
 12. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH (2) Tỷ số thanh toán nhanh (RQ) Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho RQ Các khoản nợ ngắn hạn 12
 13. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH (3) Các tỷ số hoạt động Tỷ số vòng quay hàng tồn kho (RI) Giá vốn hàng bán RI Hàng hóa tồn kho (bình quân) 13
 14. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH (4) Kỳ thu tiền bình quân (RT) Các khoản phải thu bình quân RT Doanh thu bình quân một ngày 14
 15. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH (5) Hiệu quả sử dụng TSCĐ Doanh thu thuần RF Tổng giá trị TSCĐ (bình quân) 15
 16. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH (6) Hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản (vòng quay tổng TS) Doanh thu thuần RA Tổng giá trị tài sản (bình quân) 16
 17. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH (7) Các tỷ số về đòn bẩy tài chính Tỷ số nợ trên tài sản (RD) Tổng nợ RD Tổng tài sản 17
 18. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH (8) Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (RE) Tổng nợ RE Vốn chủ sở hữu 18
 19. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH (9) Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay (RP) EBIT RP Chi phí lãi vay 19
 20. PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH (10) Các tỷ số về lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu (ROS) Lợi nhuận ròng ROS Doanh thu thuần 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2