intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Chuyên đề 5: Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước - TS. Bùi Quang Xuân

Chia sẻ: Bùi Quang Xuân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:42

0
444
lượt xem
74
download

Bài giảng Chuyên đề 5: Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước - TS. Bùi Quang Xuân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước, những vấn đề chung về quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước, trách nhiệm của các chủ thể quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính nhà nước là những nội dung chính trong bài giảng chuyên đề 5 "Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuyên đề 5: Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước - TS. Bùi Quang Xuân

 1. CHUYÊN ĐỀ 5 QUẢN  LÝ  NGUỒN  NHÂN  LỰC  CỦA  TỔ  CHỨC  HÀNH  CHÍNH  NHÀ NƯỚC TS. BÙI QUANG XUÂN buiquangxuandn@gmail.com
 2. I. NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  1.  Nguồn  nhân  lực  của  tổ  chức  hành  chính  nhà nước là một bộ phận trong nguồn nhân  lực khu vực nhà nước   Là nguồn lực con người của tổ chức  Số lượng người làm việc trong tổ chức   Các yếu tố thuộc về tiềm năng lao động của  con người bao gồm:  Thể lực, trí lực, nhân cách của con người nhằm đáp ứng yêu cầu của tổ chức.
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.  Handout 2.  Giáo trình Quản trị Nhân lực 3.   Các  tài  liệu  tiếng  Việt  khác  như  của  Nguyễn Hữu Thân, Trần Kim Dung, … 4.   Các  tài  liệu  tiếng  Anh:  Human  resource  management, personnel management, …
 4. Sơ đồ 1: Phân loại nguồn nhân lực
 5. 2.  ĐẶC  TRƯNG  NGUỒN  NHÂN  LỰC  CỦA  TỔ  CHỨC  HÀNH  CHÍNH  NHÀ  NƯỚC  Thực  hiện  chức  năng,  nhiệm  vụ  và  quyền  hạn do pháp luật nhà nước quy định.   Mọi hoạt động của họ đều dựa vào nguồn  lực  của  nhà  nước  và  nhằm  hướng  đến  mục tiêu do nhà nước đề ra.   Họ  là  một  lực  lượng  lao  động  đặc  biệt,  khác với lực lượng lao động làm việc trong  các tổ chức khác như doanh nghiệp.
 6. 2.  ĐẶC  TRƯNG  NGUỒN  NHÂN  LỰC  CỦA  TỔ  CHỨC  HÀNH  CHÍNH  NHÀ  NƯỚC  Có quyền hạn hay thẩm quyền nhất định.   Chịu sự ràng buộc chặt chẽ của luật pháp.   Có những nghĩa vụ riêng do chính hệ thống  pháp  luật  liên  quan  đến  nhóm  các  cơ  quan  nhà nước quy định.   Hoạt động của các tổ chức nhà nước mang  tính  "bao  cấp"  hơn  là  cơ  chế  thị  trường,  cạnh tranh, lợi nhuận. 
 7. November 27, 2015 3. Tầm quan trọng của nguồn nhân  lực tổ chức hành chính nhà nước 3.1.  Quyết  định  đến  hiệu  quả  hoạt  động  của  bộ  máy  nhà  nước 3.2.  Đóng  vai  trò  quan  trọng  trong  quá  trình  cải  cách  hành  chính
 8. November 27, 2015 3. Tầm quan trọng của nguồn nhân  lực tổ chức hành chính nhà nước 3.3.  là lực lượng quan trọng giúp gia  tăng  khả  năng  thích  ứng  của  nền  hành  chính  nhà  nước  trước  những  biến động do môi trường mang lại 3.4.  đóng  vai  trò  quan  trọng  trong  nâng cao chất lượng dịch vụ công
 9. November 27, 2015 3. Tầm quan trọng của nguồn nhân  lực tổ chức hành chính nhà nước 3.5.  Nguồn  nhân  lực  của  tổ  chức  hành  chính  nhà  nước  đóng  vai  trò  quan trọng trong hội nhập quốc tế Có  thể  nói,  phát  triển  nguồn  nhân  lực  nói  chung và nguồn nhân lực hành chính nhà nước  là  nhiệm  vụ  trọng  tâm,  khâu  đột  phá  có  tính  chiến lược lâu dài trước xu thế hội nhập.
 10. NGUỒN NHÂN LỰC … II. NHỮNG VẤN ĐỀ  CHUNG VỀ QUẢN  LÝ NGUỒN NHÂN  LỰC CỦA TỔ  CHỨC HÀNH  CHÍNH NHÀ NƯỚC
 11. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Là tất cả các hoạt động của tổ chức để  thu  hút,  phát  triển,  sử  dụng,  đánh  giá,  duy trì một nguồn nhân lực phù hợp với  yêu  cầu  công  việc  của  tổ  chức  cả  về  mặt số lượng và chất lượng.  Thông  qua  các  hoạt  động  của  quản  lý  nguồn  nhân  lực  đó,  tổ  chức  sẽ  đạt  được mục tiêu
 12. 2.  CÁC  NGUYÊN  TẮC  QUẢN  LÝ  NGUỒN  NHÂN  LỰC  CỦA TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC    Các chính sách và thực tiễn quản lý  nguồn  nhân  lực  của  tổ  chức  hành  chính  nhà  nước  phải  hướng  đến  mục tiêu của tổ chức.    Đảm  bảo  tăng  cường  vai  của  các  nhà quản lý trong việc đạt được mục  tiêu  của  tổ  chức  đề  ra  thông  qua  quản lý nguồn nhân lực.
 13. 2.  CÁC  NGUYÊN  TẮC  QUẢN  LÝ  NGUỒN  NHÂN  LỰC  CỦA TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC   Đảm bảo mối quan hệ hợp tác giữa  các  nhà  quản  lý  các  cấp  với  nhân  viên  cấp  dưới  và  giữa  cách  thành  viên của tổ chức.    Đảm  bảo  được  trách  nhiệm  của  từng  cá  nhân  trong  tổ  chức  và  tạo  động  lực  làm  việc  cho  cá  nhân  và  tập thể.
 14. 2.  CÁC  NGUYÊN  TẮC  QUẢN  LÝ  NGUỒN  NHÂN  LỰC  CỦA TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  ­  Đảm  bảo  được  trách  nhiệm  của  từng  cá  nhân  trong  tổ  chức  và  tạo  động  lực  làm  việc  cho  cá  nhân  và  tập thể.  ­ Đảm bảo tính linh hoạt: Các chính  sách  quản  lý  nguồn  nhân  lực  phải  đảm  bảo  linh  hoạt  để  thích  ứng  được với những thay đổi.
 15. 2.  CÁC  NGUYÊN  TẮC  QUẢN  LÝ  NGUỒN  NHÂN  LỰC  CỦA TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC    Đảm  bảo  tính  thống  nhất  và  tính  minh  bạch  trong  các  chính  sách  quản  lý  nguồn  nhân  lực  của  tổ  chức,  từ  chính  sách  tiền  lương, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng...   Đảm bảo tạo ra môi trường làm việc hiệu  quả, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp của  cá  nhân  để  thông  qua  đó  đóng  góp  cho  tổ  chức được nhiều nhất.
 16. 2.  CÁC  NGUYÊN  TẮC  QUẢN  LÝ  NGUỒN  NHÂN  LỰC  CỦA TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  ­  Bình  đẳng,  công  bằng  trong  các  chính sách và thực tiễn tuyển dụng,  đánh giá, khen thưởng, kỷ luật...  ­  Chính  sách  và  thực  tiễn  quản  lý  nguồn  nhân  lực  trong  tổ  chức  phải  đảm  bảo  dựa  trên  thành  tích,  công  trạng.
 17. 2.  CÁC  NGUYÊN  TẮC  QUẢN  LÝ  NGUỒN  NHÂN  LỰC  CỦA TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  ­  Chính  sách  và  thực  tiễn  quản  lý  nguồn  nhân  lực  trong  tổ  chức  phải  đảm  bảo  dựa  trên thành tích, công trạng.  ­  Quản  lý  nguồn  nhân  lực  trong  tổ  chức  hành  chính  nhà  nước  phải  luôn  gắn  liền  với  đào  tạo,  bồi  dưỡng  và  tạo  cơ  hội  để  người  làm  việc  trong  tổ  chức  được  thăng  tiến theo chức nghiệp, công trạng.
 18. CÁC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC NÓI CHUNG VÀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NÓI RIÊNG PHẢI ĐẢM BẢO CÁC NGUYÊN TẮC SAU:   Quản  lý  nguồn  nhân  lực  trong  tổ  chức  hành  chính  nhà  nước  đặt  dưới  sự  lãnh  đạo của Đảng.  Tuân thủ các quy định của  pháp luật.
 19. III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  Bộ  Nội  vụ  chịu  trách  nhiệm  trước  Chính phủ thực hiện chức năng quản  lý nhà nước về công chức  Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc  Chính phủ   Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực  thuộc Trung ương
 20. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NỘI BỘ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Người lãnh đạo, Quyết Quyết định định các các định định hướng hướng chiến chiến lược lược và và các các giá giá trị trị phù phù hợp hợp với với quản lý cao cấp chính chính sách sách vàvà thực thực tiễn tiễn quản quản lý lý trong tổ chức nguồn nguồnnhân nhânlực lực Quyết Quyết định định quy quy mômô nguồn nguồn lực lực đầu đầu tư tưtrong trongquản quảnlýlýnguồn nguồnnhânnhânlực lực Xây Xâydựng dựngcác cácmối mốiquan quanhệ hệquản quảnlýlýhiệu hiệuquả quả với vớicấp cấpdướidưới Các nhà quản lý Áp Ápdụng dụngcác cácchính chínhsách sáchquản quảnlýlýnguồn nguồnnhân nhân lực lựcvà vàtuân tuânthủ thủcác cácquy quyđịnh địnhtrong trongthỏa thỏaước ước mang tính thứ bậc tập tậpthể thể(nếu (nếucó). có). trong tổ chức Duy Duy trì chủ trì các chủ thể các mối thể khác: mối quan khác: Các quan hệ Các đơn hệ phù đơn vị, phù hợp vị, phòng hợp với phòng ban với các các ban khác, khác, tổ tổchức chứccôngcôngđoàn, đoàn,v.v. v.v. Thúc Thúc đẩyđẩy vàvà áp áp dụng dụng chế chế tài tài đối đối với với các các hành hànhvivicủacủangười ngườilaolaođộng động

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản