intTypePromotion=3

Bài giảng Chuyên đề: Chính sách quản lý hàng hóa XNK - ThS. Đàm Đức Tuyền

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:93

0
93
lượt xem
21
download

Bài giảng Chuyên đề: Chính sách quản lý hàng hóa XNK - ThS. Đàm Đức Tuyền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chuyên đề: Chính sách quản lý hàng hóa XNK do ThS. Đàm Đức Tuyền biên soạn giới thiệu tới các bạn những nội dung về NĐ 12/2006 & TT 04-BTM; thông tư hướng dẫn Nghị định 12 của các bộ, Ngành. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuyên đề: Chính sách quản lý hàng hóa XNK - ThS. Đàm Đức Tuyền

 1. CHUYÊN ĐỀ Th.S. Đàm Đức Tuyền ĐT: 0918.503.824 Email: ductuyencdhq@yahoo.com Website: http//:ductuyen.4shared.com
 2. I. TỔNG QUAN 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ XU  HƯỚNG PHÁT TRIỂN ­  CSMH quy định các hình thức quản lý  NN đối với HH XNK thông qua việc công  bố: + Danh mục HH cấm XK, cấm NK + Hạn ngạch XNK + Giấy phép XNK + Các quy định khác  (HH phải kiểm  dịch, kiểm tra chất lượng, kiểm tra 
 3.  Trước 1996, VN quản lý HH XNK chủ  yếu bằng  việc cấp giấy phép XNK từng  chuyến.  Ngày 15/12/1995, Chính phủ ban hành NQ  89/CP bãi bỏ việc cấp GP theo chuyến  của Bộ Thương Mại.  Quyết định 46/2001/QĐ­TTg ngày  04/04/2001 quy định cơ chế quản lý HH  XNK thời kỳ 2001­2005  Nghị định số 12/2006 (23/01/2006) quy định  chi tiết thi hành Luật Thương mại về  hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế…
 4. 2. Vai trò của chính sách quản lý HH XNK i. Nhà nước định hướng hoạt động XNK, bảo  hộ sản xuất trong nước, khuyến khích phát  triển một số ngành nghề.  ii. Bảo vệ sức khỏe con người, động thực vật,  môi trường. iii. Hạn chế tiêu dùng iv. Đảm bảo cân bằng cán cân thanh toán v. Bảo đảm an ninh quốc gia. Ví dụ: 
 5. 3. Nguyên tắc thực hiện a. Không yêu cầu thêm chứng từ, hồ sơ ngoài  quy định tại thông tư 79/2009/TT­BTC và các  thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành.  b. GP XK/NK hoặc văn bản xác nhận đủ điều  kiện được phép XNK phải là bản chính, trừ  XNK nhiều lần thì lập phiếu theo dõi trừ  lùi, nộp bản sao, xuất trình bản chính. c. Các quy định / hướng dẫn thực hiện của các  bộ, ngành nếu chưa rõ thì hướng dẫn DN  hỏi các bộ, ngành, đồng thời HQ tổng hợp,  báo cáo, đề xuất ngay về Tổng cục.  
 6. II. NĐ 12/2006 & TT 04 -BTM 1. Phạm vi điều chỉnh ­ Nghị định điều chỉnh về hoạt động mua  bán hàng hóa quốc tế.  ­ Quy định tại phụ lục 1, 2, 3 áp dụng cho  cả hàng PMD, XNK BG, Hàng viện trợ  chính phủ, phi chính phủ.
 7. 2. Quyền kinh doanh XNK • Đối với thương nhân bình thường:  Được XNK không phụ thuộc vào ngành nghề,  ngành hàng ghi trong giấy chứng nhận đăng ký  kinh doanh ­ Trừ HH thuộc danh mục cấm,  tạm ngừng XK, NK Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu,  nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của  thương nhân.
 8. 2. Quyền kinh doanh XNK • Đối với thương nhân có vốn đầu tư trực  tiếp nước ngoài:  Ngoài việc thực hiện quy định tại NĐ 12 còn phải thực hiện các quy định PL khác liên quan và các cam kết quốc tế của VN. (Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Nghị định 23/2007/NĐ-CP và các cam kết quốc tế của VN).
 9. Đối với thương nhân có  vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: • Nội dung hoạt động mua bán hàng hóa phải được quy định cụ thể trong Giấy phép kinh doanh, trong đó nêu rõ: – Hoạt động mua bán hàng hóa được quyền thực hiện; – Các loại hàng hoá không được kinh doanh đối với từng hoạt động  – Nếu kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam  Như vậy: Chỉ được XNK các loại hàng hóa ghi trong giấy phép kinh doanh
 10. 3) Hàng hóa cấm XK, NK • PHỤ LỤC 01 CẤM XK, GỒM:  CẤM NK, GỒM:
 11. 4) HH XK, NK theo GP của bộ TM • PHỤ LỤC 02 4.1.  HÀNG XUẤT KHẨU: a. GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU: Hàng cần kiểm soát xuất khẩu theo quy định  Hàng dệt may XK vào các thị trường có  của điều ước quốc tế, hiệp định mà Việt Nam  hạn ngạch do Bộ Thương mại công bố  ký kết hoặc tham gia, do Bộ Thương mại  cho từng thời kỳ. công bố cho từng thời kỳ. 
 12. b. GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU TỰ ĐỘNG: Bộ Thương mại công bố danh mục  hàng hoá áp dụng chế độ cấp giấy phép tự động cho từng thời kỳ và tổ chức  cấp phép theo quy định hiện hành  về cấp phép. 
 13. 4.2.  HÀNG NHẬP KHẨU: a. GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU: Hàng cần kiểm soát nhập khẩu theo quy định Súng đạn thể thao của điều ước quốc tế, hiệp định mà Việt Nam Xe 2,(theo 3 bánh quyết gắn định máy phê từ 175 duyệt cm3của trở lên. ký kết hoặc tham gia do Bộ Thương mại Ủy ban Thể dục Thể thao). công bố cho từng thời kỳ.
 14. b. GIẤY PHÉP THEO CHẾ ĐỘ  HẠN NGẠCH THUẾ QUAN 1. Muối 2. Thuốc lá nguyên liệu 3. Trứng gia cầm 4. Đường tinh luyện, đường thô
 15. c.  GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG  - Được cấp dưới hình thức xác nhận đăng ký NK của thương nhân cho mỗi lô hàng - Kiểm soát NK, chống lạm phát - Hạn chế nhập siêu - Bộ Công Thương công bố danh mục hàng hoá áp dụng chế độ cấp giấy phép tự động cho từng thời kỳ và tổ chức cấp phép theo quy định hiện hành về cấp phép.
 16. 5) Hàng hóa XK, NK theo GP của các bộ chuyên ngành • PHỤ LỤC SỐ 03:  1.  Danh mục HH thuộc diện quản lý chuyên  ngành của Bộ NN&PTNT 2. Danh mục HH thuộc diện quản lý chuyên  ngành của Bộ Thủy sản 3. Danh mục HH thuộc diện quản lý chuyên  ngành của Ngân hàng Nhà nước 4. Danh mục HH thuộc diện quản lý chuyên  ngành của Bộ Bưu chính­Viễn thông
 17. 5) Hàng hóa XK, NK theo GP của các bộ chuyên ngành 5. Danh mục HH thuộc diện quản lý chuyên  ngành của Bộ Văn hóa – Thông tin 6. Danh mục HH thuộc diện quản lý chuyên  ngành của Bộ Y tế 7. Danh mục HH thuộc diện quản lý chuyên  ngành của Bộ Công Thương  8. Danh mục HH thuộc diện quản lý chuyên  ngành của Bộ  Tài nguyên và Môi trường 9. Danh mục HH thuộc diện quản lý chuyên  ngành của Bộ Giao thông vận tải
 18. 6) HH XNK phải kiểm dịch, kiểm tra ATTP, kiểm tra chất lượng TTQ  Bộ NN&PTNT công bố:   Danh mục HH phải kiểm dịch:   Quyết định 45/2005/QĐ­BNN ngày 25/7/2005 về  danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản  phẩm động vật  Quyết định 72/2005/QĐ­BNN ngày 14/11/2005 về  danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực  vật.  Quyết định 73/2005/QĐ­BNN ngày 14/11/2005 về  danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật
 19.  Bộ NN&PTNT : – Công bố Danh mục HH phải kiểm tra bảo  đảm tiêu chuẩn, chất lượng bắt buộc – Quy định tiêu chuẩn cụ thể các loại HH thuộc  danh mục này.  Văn bản:   Quyết định 50/2006/QĐ­TTg ngày  07/03/2006  Công văn 1159/BKHCN­MT ngày 15/05/2006  Bộ Y tế: Mặt hàng phải kiểm tra VSTP:   ­ QĐ 818/2007/QĐ­BYT (05/03/2007)  ­ Quyết định 23/2007/QĐ­BYT ngày 29.3.2007 
 20. 7. Sử dụng mã HS đối với các danh mục hàng hóa • Các Bộ, Ngành phải thống nhất với Bộ Tài chính để công bố mã số HS của hàng hóa trong Biểu thuế XNK đối với các phụ lục 01, 02, 03 • Việc điều chỉnh Danh mục hàng hóa tại các phụ lục 02, 03 do Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ Thương mại và các Bộ chuyên ngành.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản