intTypePromotion=1

Bài giảng Chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kinh doanh

Chia sẻ: 5A4F5AFSDG 5A4F5AFSDG | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:163

0
55
lượt xem
6
download

Bài giảng Chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của bài giảng gồm có: Ứng dụng CNTT trong quản lý và kinh doanh, năng lực CNTT của nhà quản lý, chiến lược ứng dụng CNTT, chiến lược ứng dụng TMĐT, ứng dụng Marketing điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và kinh doanh

 1. Managing Information Technology & With CEO, CIO & Managers Chuyên đề 1: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Quản lý và Kinh doanh nvthoan@ftu.edu.vn http://web.ftu.edu.vn/thoan MIS 8.2011 – 6.2012 – 2013 – 10.2014 – 12.2015 Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
 2. Giới thiệu môn học 1. Download và xem đề cương chi tiết 2. Download và đọc Các slide bài giảng 3. Sách và tài liệu tham khảo 1. Hệ thống Thông tin quản lý 2. Tiếng Anh – 2 ebooks 3. Thương mại điện tử 4. Thực hành Thương mại điện tử 5. Marketing điện tử Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
 3. Giới thiệu môn học 1. Mục tiêu môn học – Xem trong đề cương 2. Yêu cầu đối với học viên 3. Hình thức đánh giá Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
 4. Hệ thống thông tin quản lý 1. Ứng dụng CNTT trong quản lý và kinh doanh 2. Năng lực CNTT của nhà quản lý 3. Quản lý công nghệ thông tin 4. Chiến lược ứng dụng CNTT 5. Chiến lược ứng dụng TMĐT 6. Ứng dụng Marketing điện tử Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
 5. Khởi động • Nêu 2 yêu cầu đối với Ứng dụng CNTT • Khi xem xét 1 đề xuất, đề án ứng dụng CNTT các nhà lãnh đạo thường quan tâm nhất 2 điều gì? • Một là ? • Hai là ? Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
 6. Managing IT in an E-World Make It Simple Management Info Sys • 1. Ứng dụng CNTT trong quản lý và kinh doanh khó hay dễ. • Một số phán đoán sai lầm lớn về CNTT và ứng dụng CNTT Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
 7. Managing IT in an E-World MISPREDICTIONS BY IT INDUSTRY LEADERS This “telephone” has too many shortcomings to be seriously considered as a means of communication. The device is inherently of no value to us. -Western Union internal memo, 1876 I think there is a world market for maybe five computers. -Thomas Watson, chairman of IBM, 1943 But what [is a microchip] good for? -Engineer at the Advanced Computing Systems Division of IBM, 1968 There is no reason anyone would want a computer in their home. -Ken Olson, president, chairman, and founder of Digital Equipment Corp., 1977 640K ought to be enough for anybody. -Attributed to Bill Gates, chairman of Microsoft, 1981 Dell has a great business model, but that dog won’t scale. -John Shoemaker, head of Sun’s server division, 2000 What would I do? I'd shut [Apple] down and give the money back to the shareholders. --Michael Dell, chief executive officer and founder of Dell Computer, 1997 Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
 8. Managing IT in an E-World PHÁN ĐOÁN SAI LẦM CỦA NHỮNG CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH Điện thoại có quá nhiều nhược điểm để được nghiêm túc xem xét như là một phương tiện giao tiếp. Rõ ràng thiết bị này không có giá trị gì với chúng ta. -Western Union internal memo, 1876 Tôi nghĩ sẽ chỉ có một thị trường thế giới với năm chiếc máy tính -Thomas Watson, chairman of IBM, 1943 Nhưng con chip máy tính thì có gì tốt đâu? -Engineer at the Advanced Computing Systems Division of IBM, 1968 Không có lý do gì mà mọi người lại cần có một chiếc máy tính trong nhà của họ -Ken Olson, president, chairman, and founder of Digital Equipment Corp., 1977 640K có lẽ là đủ dùng cho tất cả mọi người. -Attributed to Bill Gates, chairman of Microsoft, 1981 Dell có một mô hình kinh doanh tuyệt với, nhưng “chú chó” đó không thể lớn được -John Shoemaker, head of Sun’s server division, 2000 Tôi sẽ làm gì với Apple. Đóng cửa nó rồi trả lại cổ đông tiền à? --Michael Dell, chief executive officer and founder of Dell Computer, 1997 Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
 9. Managing IT in an E-World • 2. Các doanh nghiệp dành bao nhiêu % đầu tư vào IT & Ecom/MIS • Các doanh nghiệp Việt Nam • Các doanh nghiệp hàng đầu Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
 10. Managing IT in an E-World • IT investments are important strategic decisions for many organizations Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
 11. Managing IT in an E-World • Đầu tư và IT là các quyết định chiến lược đối với nhiều tổ chức và doanh nghiệp Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
 12. Managing IT in an E-World • Đầu tư và IT là các quyết định chiến lược đối với nhiều tổ chức và doanh nghiệp Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
 13. Tại sao Ứng dụng CNTT ? • Chuyển từ tập trung vào Công nghệ thông tin sang tập trung vào Ứng dụng Công nghệ thông tin. • Google ? Ủy ban quốc gia về ứng dụng Công nghệ thông tin. Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
 14. RECENT INFORMATION TECHNOLOGY TRENDS • Computer Hardware: Faster, Cheaper, Mobile – Computers have become smaller and faster – Hardware prices have dropped – Trend over time is for more mobile computers Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
 15. Managing IT in an E-World • 3. MIS và IT doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh như thế nào? Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
 16. Phương thức cạnh tranh mới • IT có thể hình thành các mô hình kinh doanh mới • Hỗ trợ 3 phương thức cạnh tranh (Porter, 1980) Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
 17. Managing IT in an E-World • 4a. Bốn cấp độ ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp? Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
 18. Bốn chiến lược ứng dụng CNTT • Bốn lựa chọn để ứng dụng CNTT trong DN – The Denis et al. (2004) scheme: Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 18
 19. Bốn chiến lược ứng dụng CNTT • Bốn lựa chọn để ứng dụng CNTT trong DN – The Denis et al. (2004) scheme: Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall 19
 20. Managing IT in an E-World • 4. Bốn cấp độ ứng dụng CNTT trong các tổ chức và doanh nghiệp? – Hàng không, ngân hàng, hải quan – Nhà máy, Cảng biển, Du lịch – Trường đại học, Bệnh viện – Nhà trẻ, trường tiểu học Copyright © 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2