intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học - Bộ môn Kinh tế dược

Chia sẻ: Le Tin | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:37

446
lượt xem
56
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học có dung trình bày về: những vấn đề cơ bản của Quản trị học, ứng dụng Quản trị học và ngành dược, công việc của một nhà Quản trị học... sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo cho chuyên ngành Quản trị học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học - Bộ môn Kinh tế dược

 1. BỘ MÔN KINH TẾ DƯỢC n TeenPhoBien.com
 2. NỘI DUNG n Những vấn đề cơ bản của Quản trị học n Ứng dụng Quản trị vào ngành dược n Công việc của một nhà Quản trị học
 3. Những vấn đề cơ bản n Kháiniệm: Có khá nhiều định nghĩa về quản trị, sau đây là một số định nghĩa: n Theo Mary Parker Follet: “Quản trị là nghệ thuật khiến cho công việc được thực hiện thông qua người khác”.
 4. Những vấn đề cơ bản n Theo Robert Albanese: “Quản trị là một quá trình kỹ thuật và xã hội nhằm sử dụng các nguồn lực tác động tới hoạt động của con người và tạo điều kiện thay đổi để đạt được mục tiêu của tổ chức”.
 5. Những vấn đề cơ bản n Theo Kreitner: “Quản trị là tiến trình làm việc với con người và thông qua người khác để đạt được mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn luôn thay đổi”. Trọng tâm của quá trình này là sử dụng có hiệu quả nguồn lực có giới hạn.
 6. Những vấn đề cơ bản nTheo Kohl: “Quản trị là lãnh đạo hệ thống trên cơ sở hoạch định, tổ chức, bố trí nhân sự, lãnh đạo và kiểm tra công việc và những nỗ lực của con người nhằm đạt được các mục tiêu đã vạch ra”.
 7. Những vấn đề cơ bản n =>“Quản trị là những hoạt động cần thiết phải được thực hiện, khi con người kết hợp với nhau trong một tổ chức, nhằm đạt những mục tiêu chung.”
 8. Những vấn đề cơ bản n Đố i tượng: n Nguồn lực Con người: quan trọng nhất và cũng khó quản lý nhất. n Nguồn lực khác: nguồn lực tài chính, vật chất, thông tin…
 9. Những vấn đề cơ bản n Goc độ quá trinh ́ ̀ n Goc độ Linh vực ́ ̃ ̣ hoat đông Doanh ̣ ̣ hoat đông Doanh ̣ nghiêp ̣ nghiêp: ̣ n Quan trị đâu vao: vât ̉ ̀ ̀ ̣ n Quan trị nguôn ̉ ̀ tư, công nghê, nhân ̣ nhân lực lực… n Quan trị Marketing ̉ n Quan trị vân hanh: ̉ ̣ ̀ n Quan trị tai chinh ̉ ̀ ́ san xuât, bố trí công ̉ ́ n Quan trị san xuât ̉ ̉ ́ suât… ́ n Quan trị dự an ̉ ́ n Quan trị đâu ra: ban ̉ ̀ ́ n
 10. Những vấn đề cơ bản n Tínhchất: quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật. n 1. Tính nghệ thuật : n Sự thực hành quản trị là một nghệ thuật vì các nhà quản trị phải biết vận dụng lý thuyết một cách linh hoạt vào các tình huống trong thực tiễn.
 11. Những vấn đề cơ bản Tính khoa học: n 2. n Khoa học quản trị là phần tri thức khoa học tổng hợp thừa hưởng kết quả của các ngành khoa học khác như: toán học, kinh tế học, thống kê học, tâm lý học... n Quản trị học có đối tượng nghiên cứu cụ thể, có phương pháp phân tích và có lý thuyết xuất phát từ các nghiên cứu;
 12. Những vấn đề cơ bản n Quản trị học nghiên cứu, phân tích công tác quản trị trong một tổ chức, tổng quát hóa thành lý thuyết áp dụng và phương pháp khoa học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. n Quản trị cũng cung cấp các khái niệm làm nền tảng cho các môn học về quản trị chức năng khác như quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị hành chánh....
 13. Những vấn đề cơ bản n Hai yếu tố khoa học và nghệ thuật của quản trị không loại trừ nhau mà bổ sung cho nhau và cả hai đều cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Khoa học về quản trị ngày càng tiến triển và hoàn thiện sẽ tạo cơ sở tốt hơn cho nâng cao trình độ và hiệu quả của nghệ thuật quản trị.
 14. Những vấn đề cơ bản n Chức năng: 1. Hoạch định 2. Tổ chức 3. Lãnh đạo 4. Kiểm soát
 15. Những vấn đề cơ bản Chức năng : n 1. Hoạch định: xác định mục tiêu và quyết định phương pháp tốt nhất để đạt được mục tiêu. n 2. Tổ chức: phân bổ và sắp xếp nguồn lực con người và những nguồn lực khác của tổ chức, phối hợp các nguồn lực để đạt được mục tiêu.
 16. Những vấn đề cơ bản n 3. Lãnh đạo: thực hiện thông qua việc động viên người dưới quyền , điều khiển những hoạt động của người khác, chọn lọc kênh thông tin hiệu quả, giải quyết xung đột, hỗ trợ thuộc cấp làm việc hiệu quả. n 4. Kiểm soát: nhà quản trị phải đảm bảo tổ chức đang đi đúng mục tiêu đã đề ra, kịp thời điều chỉnh nếu có sai lệch.
 17. Ứng dụng quản trị vào ngành dược n Việc ứng dụng được thể hiện qua việc tổ chức, xây dựng cục Quản lý Dược: 1. Phòng kế hoạch-tài chính 2. Phòng quản lý kinh doanh dược 3. Phòng Quản lý chất lượng thuốc và mỹ phẩm
 18. Ứng dụng quản trị vào ngành dược 4. Phòng Đăng ký thuốc 5. Phòng Quản lý thông tin, quảng cáo thuốc và mỹ phẩm 6. Phòng Pháp chế và Hội nhập 7. Phòng Quản lý giá thuốc
 19. Ứng dụng quản trị vào ngành dược n Phòng kế hoạch tài chính: n Quản lý trong công tác xây dựng, theo dõi triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành dược; n Tổ chức quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ cho các hoạt động của Cục theo đúng các quy định và chế độ tài chính hiện hành.
 20. Ứng dụng quản trị vào ngành dược n Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, n Phúc tra hàng năm đối với công tác dược địa phương, công tác dược bệnh viện; n Tổng hợp, phân tích và báo cáo kết quả triển khai cho Lãnh đạo Cục và phục vụ tổng kết công tác ngành;
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2