Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

Chia sẻ: Bui Ngoc Ngu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
92
lượt xem
5
download

Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Thông tin trong quản trị có nội dung giới thiệu về khái niệm thông tin, hệ thống thông thông tin trong quản trị, văn hóa của tổ chức, văn hóa và hoạt động của quản trị. Cùng tham khảo bài giảng để nắm vững các kiến thức về Quản trị học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - GV. Bùi Hoàng Ngọc

 1. 18-Feb-13 Chương 4 : Thông tin trong quản trị Thầy giáo : Bùi hoàng Ngọc Email : bui.ngoc@dntu.edu.vn Nội dung chính của chương 3 1 Khái niệm về thông tin 2 Hệ thống thông tin trong quản trị 3 3 Văn hóa của tổ chức 4 Văn hóa và hoạt động quản trị Phần 1 : Thông tin là gì ? 1
 2. 18-Feb-13 1. Khái niệm về thông tin  Thông tin là những dữ liệu dưới các hình thức khác nhau như số liệu, hình ảnh, âm thanh, sự kiện … đã được xử lý thành một dạng dữ liệu thích hợp, có một ý nghĩa nhất định nào đó nhằm phục vụ cho nhu cầu của người sử dụng nó. 2. Vai trò của thông tin  ..... 3. Đặc điểm của thông tin 2
 3. 18-Feb-13 Nguồn dữ liệu thô ban đầu Dữ liệu 4. Sử dụng sơ cấp thông tin trong tổ Quá trình xử lý chức Thông tin Dữ liệu Ra quyết định thứ cấp Hành động 5. Yêu cầu của thông tin Yêu cầu 5 Bảo mật Yêu cầu 4 Kịp thời Yêu cầu 3 Thích hợp Yêu cầu 2 Đầy đủ Yêu cầu 1 Tin cậy 6. Quá trình truyền đạt thông tin Phaûn hoài Chuyeån YÙ Maõ Tieáp Giaûi Nhaän thoâng töôûng hoùa nhaän maõ thöùc tin Nhieãu 3
 4. 18-Feb-13 Phần 2 : Thông tin trong quản trị 1. Hệ thống thông tin quản trị  Hệ thống thông tin trong quản trị là toàn bộ quá trình thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền đạt đến các bộ phận có liên quan theo yêu cầu của các hoạt động quản trị, nhằm mục tiêu giúp các nhà quản trị phân tích và đưa ra các quyết định trong quá trình hoạch định và kiểm soát việc thực hiện các quyết định đó. 2. Các yếu tố ảnh hưởng Hệ thống thông tin trong tổ chức Ảnh hưởng đến Số lượng Cơ sở PP. các Yêu cầu hạ tầng quản lý Thu thập bộ phận kỹ thuật 4
 5. 18-Feb-13 3. Đặc điểm của HTTT quản trị Thứ 3 Thứ 2 Phải khai thác Thứ 1 và tận dụng Phải được được tiến bộ Phải được thiết kế phù thiết kế và tổ mới của công hợp với yêu nghệ chức phù hợp cầu quản trị với cơ cấu của tổ chức 4. Thách thức với HTTT quản trị 1 2 3 5. Phân loại thông tin quản trị 1. Hệ thống thông tin phục vụ cấp quản trị : - Hệ thống thông tin cấp chiến lược. - Hệ thống thông tin cấp chiến thuật. - Hệ thống thông tin cấp tác nghiệp. 5
 6. 18-Feb-13 Chiều thông tin trong tổ chức a) Chiều thông tin từ trên xuống : - Chủ yếu chứa các mệnh lệnh và chỉ thị được thể hiện dưới dạng văn bản. b) Chiều thông tin từ trên xuống : - Chủ yếu chứa các báo cáo thực hiện của cấp dưới được thể hiện dưới dạng văn bản, lời nói. c) Chiều thông tin đan chéo : - Là thông tin trao đổi, phối hợp giữa các bộ phận trong tổ chức. 5. Phân loại thông tin quản trị 2. Hệ thống thông tin hỗ trợ việc thực thi các chức năng quản trị : - Hệ thống thông tin hoạch định. - Hệ thống thông tin tổ chức. - Hệ thống thông tin chỉ huy. - Hệ thống thông tin kiểm soát. 5. Phân loại thông tin quản trị 3. Hệ thống thông tin hỗ trợ cho việc quản trị theo chức năng : - Hệ thống thông tin quản trị tài chính - kế toán. - Hệ thống thông tin quản trị Marketing. - Hệ thống thông tin quản trị sản xuất - kd. - Hệ thống thông tin quản trị nguồn nhân lực. - Hệ thống thông tin quản trị văn phòng. 6
 7. 18-Feb-13 6. Lưu ý khi quản lý HTTT  Phải tạo được sự tham gia tích cực của người sử dụng trong toàn bộ quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành và khai thác của hệ thống thông tin.  Phải có sự ủng hộ của cấp quản trị cao nhất.  Phải đánh giá đúng mức độ phức tạp và rủi ro khi xây dựng và khai thác HTTT.  Phải ngăn chặn được hệ thống nhiễu và phá hoại đến hệ thống thông tin. 7. Phương pháp thu thập thông tin 8. Phương pháp xử lý thông tin 3 1 Phương pháp thủ công 2 Phương pháp thống kê 3 3 Phương pháp so sánh 4 Phương pháp tổng hợp 3 5 Phương pháp chuyên gia 7
 8. 18-Feb-13 9. Quản lý hệ thống thông tin 1 Là quản trị các vấn đề 2 sau : 3 4 10. Các hình thức quản lý thông tin Hệ thống thông tin trong tổ chức Các hình thức quản lý Theo Theo Theo Theo chức thời gian đối tượng công việc năng 11. Hiệu quả thông tin Một số nguyên Bạn nhân làm giảm hiệu hãy quả thông tin cho biết 8
 9. 18-Feb-13 a. Nguyên nhân làm giảm  ……. b. Nguyên nhân làm tăng  ……. Phần 3 : Văn hóa của tổ chức Điều khó thay đổi nhất đối với cá nhân hay tổ chức, chính là thay đổi thói quen 9
 10. 18-Feb-13 1. Khái niệm văn hóa của tổ chức  Deal & Kennedy : Văn hóa của tổ chức là cách mà những công việc được thực hiện trong tổ chức.  Hellriegel & Slogum : Văn hóa của tổ chức là tính cách, cách thức suy nghĩ và hành động trong tổ chức đó, được chia sẻ bởi hầu hết các thành viên, giúp người ta phân biệt được tổ chức này với tổ chức khác. Văn hóa của tổ chức bao gồm ? Hãy suy nghĩ Làm thế nào để Bạn nhận diện được văn hãy hóa của tổ chức cho biết 10
 11. 18-Feb-13 2. Văn hóa của tổ chức thể hiện 1. ……. Hãy suy nghĩ Làm thế nào để duy Bạn trì được văn hóa của hãy tổ chức cho biết 3. Các bước để duy trì văn hóa 1. ….. 11
 12. 18-Feb-13 Hãy suy nghĩ Làm thế nào để Bạn thay đổi được văn hãy hóa của tổ chức cho biết 4. Thay đổi văn hóa của tổ chức  Theo Edgar H.Schein, để thay đổi được văn hóa của tổ chức cần phải thực hiện một quá trình “ định nghĩa lại nhận thức ” qua các bước như sau : 5. Quá trình diễn ra sự thay đổi  ……… 12
 13. 18-Feb-13 Phần 4 : Văn hóa tác động đến hoạt động quản trị 1. Văn hóa và hoạch định  Văn hóa sẽ ảnh hưởng đến loại chiến lược mà công ty lựa chọn :  Kiểu tư tưởng gia đình trị.  Kiểu tư tưởng văn minh nông nghiệp.  Kiểu tư tưởng du mục  Văn hóa sẽ thể hiện rõ nét trong việc ra các quyết định của tổ chức. 2. Văn hóa với công tác tổ chức  Văn hóa sẽ tác động tới tư duy trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức và việc phân chia quyền hạn cho các bộ phận trong tổ chức :  Kiểu tư tưởng văn minh nông nghiệp  Kiểu tư tưởng gia đình trị  Kiểu tư tưởng du mục 13
 14. 18-Feb-13 3. Văn hóa và điều khiển  Văn hóa và điều khiển được thể hiện thông qua các yếu tố liên quan đến thành viên :  Vấn đề tuyển dụng nhân sự.  Vấn đề đào tạo và phát triển nghề nghiệp.  Hệ thống lương, thưởng và phúc lợi.  Phân quyền trong tổ chức.  Giải quyết xung đột nội bộ. 4. Văn hóa và kiểm tra Hãy trình bày phong cách kiểm tra phổ biến hiện nay ở các tổ chức Cám ơn vì đã lắng nghe Thầy giáo : Bùi hoàng Ngọc Mob : 0937.13.03.77 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản