Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
144
lượt xem
31
download

Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức trình bày nội dung của quản trị nguồn nhân lực, chức năng của quản trị nguồn nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực, xây dựng, duy trì & phát triển nguồn nhân lực, kỹ năng quản lý nhóm và xử lý xung đột. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

 1. ThS. ThS. BÙI THỊ QUỲNH NGỌC ngocbq2002@yahoo.com
 2. CHƯƠNG 6 Quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức Ho Chi Minh City Open University © 2011 by Faculty of Business Administration
 3. Nội dung của chương 1. Nội dung của quản trị nguồn nhân lực 2. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực 3. Hoạch định nguồn nhân lực 4. Xây dựng, duy trì & phát triển nguồn nhân lực 5. Kỹ năng quản lý nhóm và xử lý xung đột © 2011 by Faculty of Business Administration
 4. 1. Quản trị nguồn nhân lực Thu hút lực lượng lao động hiệu quả •Dự báo •Thu hút •Tuyển chọn Duy trì nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực •Thù lao lao động Đào tạo •Quan hệ lao động Đánh giá •Sa thải Phát triển
 5. 2. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực Hoạch định Thu hút Xây dựng & tuyển & phát triển chọn Động viên & quản lý
 6. 3. Hoạch định nguồn nhân lực Phân tích môi trường kinh doanh, xác định mục tiêu và chiến lược Phân tích hiện trạng nguồn nhân lực Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Kiểm tra đánh giá tình chất lượng nguồn nhân lực © 2011 by Faculty of Business Administration
 7. Những yếu tố của phân tích công việc Phạm vi của công việc và phát triển kỹ năng Thế mạnh đóng góp cho tổ chức Nhiệm vụ/ chức năng Mục tiêu của tổ chức © 2011 by Faculty of Business Administration
 8. Sắp xếp nhân sự Tuyển Hội chọn nhập Bố trí lại © 2011 by Faculty of Business Administration
 9. 4. Đào tạo và phát triển Phát triển năng lực cá nhân Động viên, Nguyên tắc đào tạo Phát hiện giá khích lệ & phát triển trị của cá nhân Thu hút & sử dụng © 2011 by Faculty of Business Administration
 10. Đánh giá năng lực nhân viên • Mục đích • Tiêu chí • Công cụ © 2011 by Faculty of Business Administration
 11. Thù lao lao động Giá cả sức lao động (vật chất & phi vật chất) Quan hệ cung cầu Thỏa thuận sức lao động © 2011 by Faculty of Business Administration
 12. Quan hệ lao động Người sử dụng lao động Người lao động Đặc điểm lao động Tổ chức Hình thức công đoàn thỏa thuận
 13. 5. Quản lý nhóm Điều gì tạo nên một nhóm hiệu quả? Nhà quản trị xây dựng nhóm như thế nào? © 2011 by Faculty of Business Administration
 14. Nhóm là gì? Chia sẻ một mục tiêu chung Phụ thuộc lẫn nhau Được tuyển chọn © 2011 by Faculty of Business Administration
 15. Xây dựng nhóm 3 - Hợp thức 4 - Thực hiện 1 - Định hình 2 - Phát triển hóa nhiệm vụ (Forming) (Storming) (Norming) (Performing) © 2011 by Faculty of Business Administration
 16. Giải quyết xung đột Các kiểu giải quyết xung đột Kiểu mềm Kiểu cứng ( Soft negotiation) ( Hard negotiation) © 2011 by Faculty of Business Administration

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản