Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
214
lượt xem
48
download

Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Nhà quản trị trình bày cấp bậc nhà quản trị, vai trò của nhà quản trị, nhà quản trị cần những kỹ năng nào, các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

 1. ThS. ThS. BÙI THỊ QUỲNH NGỌC ngocbq2002@yahoo.com
 2. Chương 2 – Nhà quản trị Ho Chi Minh City Open University © 2011 by Faculty of Business Administration
 3. Nội dung chương • Cấp bậc của nhà quản trị 1 • Vai trò của nhà quản trị 2 • Nhà quản trị cần những kỹ năng nào? 3 • Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động 4 quản trị © 2011 by Faculty of Business Administration © 2011 by Faculty of Business Administration
 4. 1- Cấp bậc của nhà quản trị CEO Nhà quản trị cấp cao Nhà quản trị cấp trung Nhà quản trị cấp cơ sở © 2011 by Faculty of Business Administration
 5. Nhà quản trị cấp cơ sở Giám sát những hoạt động hàng Nhiệm vụ ngày của nhân viên. Làm việc ở tất cả Phạm vi các bộ phận của một tổ chức Cấp bậc của nhà quản trị © 2011 by Faculty of Business Administration
 6. Nhà quản trị cấp trung Nhiệm vụ  Giám sát nhà quản Giúp nhà quản trị cấp trị cấp cơ sở thấp và các nhân viên  Tổ chức nhân sự và tận dụng được tối đa các nguồn lực khác các nguồn lực. Kiểm tra chất lượng Hoàn thiện các kỹ năng và các phương thức sản xuất. Cấp bậc của nhà quản trị © 2011 by Faculty of Business Administration
 7. Nhà quản trị cấp cao Chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động Xác định các mục tiêu Quyết định phương thức tổ chức của tất cả các bộ phận. Cấp bậc của nhà quản trị © 2011 by Faculty of Business Administration
 8. 2- Vai trò của nhà quản trị Quan hệ với con người Ra quyết Thông tin định © 2011 by Faculty of Business Administration
 9. 2- Vai trò của nhà quản trị (tt) GQ xáo Đại diện Phát ngôn trộn Doanh Lãnh đạo nhân Nhà Quản trị Phân bổ Giám sát nguồn lực Thương Tuyên Liên lạc lượng truyền
 10. 3- Kỹ năng của nhà quản trị Chuyên Nhận môn thức Nhân sự © 2011 by Faculty of Business Administration
 11. Mối quan hệ Kỹ năng – Cấp quản trị Kỹ năng nhận thức Kỹ năng nhân sự Kỹ năng chuyên môn © 2011 by Faculty of Business Administration
 12. Làm thế nào để quản trị thành công? © 2011 by Faculty of Business Administration
 13. 4- Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị Năng lực Tố chất Động cơ Cơ hội © 2011 by Faculty of Business Administration
 14. 4- Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị Các xu hướng biến đổi trong dn Nhiệm vụ và trách nhiệm của nhà QT Công nghệ thông tin
 15. Tái cấu trúc (Restructuring) Đơn Cắt giản giảm hóa Rút gọn quy mô Tái cấu trúc Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị
 16. Thuê ngoài (Outsourcing) Ký hợp đồng Các quốc gia có chi phí thấp Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị © 2011 by Faculty of Business Administration
 17. Trao quyền (Empowerment) Tin tưởng, Lắng phân nghe, quyền phản hồi Giải quyết Chia sẻ, vấn đề, tôn trọng Nguyên khích lệ tắc trao quyền Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị © 2011 by Faculty of Business Administration
 18. Nhóm tự quản (Self-managed team) Nhanh Tổ chức & & hiệu quả Giám sát Đặc điểm Lợi ích Kiểm soát Học hỏi chất lượng lẫn nhau Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị © 2011 by Faculty of Business Administration

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản