intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Lê Ngọc Thắng

Chia sẻ: Vo Manh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

314
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Các học thuyết quản trị trình bày với người học những tư tưởng quản trị tiên khởi, trường phái quản trị cổ điển, trường phái quản trị hành vi, trường phái định lượng, trường phái hệ thống, trường phái ngẫu nhiên và các học thuyết quản trị đương đại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - Lê Ngọc Thắng

 1. 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 2 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 3 1
 2. 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 4 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 5 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 6 2
 3. 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 7 Frederick Winslow Taylor Lillian and Frank Gilbreth Henry Laurence Gantt 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 8 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 9 3
 4. 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 10 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 11 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 12 4
 5. 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 13 Henri Fayol 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 14 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 15 5
 6. 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 16 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 17 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 18 6
 7. Max Weber 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 19 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 20 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 21 7
 8. 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 22 Elton Mayo Mary Parker Follett Chester Irving Barnard 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 23 Kurt Lewin Keith Davis Rensis Likert 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 24 8
 9. 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 25 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 26 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 27 9
 10. 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 28 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 29 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 30 10
 11. 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 31 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 32 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 33 11
 12. 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 34 Douglas McGregor Chris Argyris Frederick Herzberg 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 35 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 36 12
 13. 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 37 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 38 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 39 13
 14. 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 40 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 41 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 42 14
 15. 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 43 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 44 Robert McNamara Charles ‘Tex’ Thornton 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 45 15
 16. 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 46 W. Edwards Deming 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 47 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 48 16
 17. 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 49 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 50 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 51 17
 18. 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 52 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 53 Ludwig von Bertalanffy Kenneth Boulding 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 54 18
 19. 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 55 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 56 Fred Fiedler Joan Woodward Emeritus Paul Lawrence 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 57 19
 20. 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 58 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 59 29 September 2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 1 60 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2