intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Lê Ngọc Thắng

Chia sẻ: Vo Manh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
113
lượt xem
8
download

Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Lê Ngọc Thắng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng lãnh đạo trình bày với người học các khái niệm cơ bản, chức năng lãnh đạo, động viên - động cơ và gây ảnh hưởng. Bài giảng do Lê Ngọc Thắng thực hiện. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Lê Ngọc Thắng

  1. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 2 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 3 1
  2. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 4 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 5 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 6 2
  3. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 7 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 8 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 9 3
  4. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 10 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 11 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 12 4
  5. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 13 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 14 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 15 5
  6. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 16 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 17 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 18 6
  7. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 19 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 20 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 21 7
  8. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 22 Effort Performance Outcomes Expectancy: Instrumentality Person’s Valence: perception that How desired perception that performance are the outcomes their effort will results in from a result in outcomes job performance 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 23 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 24 8
  9. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 25 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 26 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 27 9
  10. 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 28 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 29 9/29/2014 Lê Ngọc Thắng QTH – Chương 5 30 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản