Bài giảng Quản trị học: Chương 10 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
106
lượt xem
23
download

Bài giảng Quản trị học: Chương 10 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học - Chương 10: Thông tin trong quản trị trình bày khái niệm thông tin, hệ thống thông tin, vai trò của thông tin, phân loại thông tin, nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thông tin, hình thức truyền thông. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 10 - ThS. Bùi Thị Quỳnh Ngọc

 1. ThS. ThS. BÙI THỊ QUỲNH NGỌC ngocbq2002@yahoo.com
 2. Chương 10 Thông tin trong quản trị Ho Chi Minh City Open University © 2011 by Faculty of Business Administration
 3. Nội dung chính của chương 1. Khái niệm 2. Hệ thống 3. Vai trò của thông tin thông tin thông tin 5. Nhân tố ảnh 4. Phân loại 6. Hình thức hưởng tới giá thông tin truyền thông trị thông tin © 2011 by Faculty of Business Administration
 4. 1. Khái niệm thông tin Tin tức từ môi trường quản trị Thông tin
 5. 1. Khái niệm thông tin (tt) Thông tin Ra quyết định Dữ liệu Kiến thức © 2011 by Faculty of Business Administration
 6. 1- Khái niệm thông tin (tt) Cao Giao tiếp trực tiếp Giao tiếp qua phương tiện điện tử Giao tiếp bằng văn bản tới từng cá nhân Giao tiếp Mức độ phong phú bằng văn bản Thấp của thông tin © 2011 by Faculty of Business Administration
 7. Nguyên tắc thông tin Hiệu Chính quả xác Liên Kịp tục thời Đầy Trung đủ thực Khác h quan © 2011 by Faculty of Business Administration
 8. 2- Hệ thống thông tin Lưu trữ Thu thập Xử lý Phân phối Phản hồi Hệ thống thông tin © 2011 by Faculty of Business Administration
 9. Phương pháp thu thập Quan sát Thực nghiệm Thông tin Tại bàn Điều tra © 2011 by Faculty of Business Administration
 10. Phương pháp xử lý Thủ công Máy tính Thông tin Thống kê Tổng hợp/so sánh © 2011 by Faculty of Business Administration
 11. Phương pháp phổ biến thông tin Mệnh lệnh Người Nhà thừa quản trị hành Trực Văn tiếp bản © 2011 by Faculty of Business Administration
 12. 3- Vai trò của thông tin Ra quyết định Hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm soát Phân tích, dự báo và phòng ngừa rủi ro © 2011 by Faculty of Business Administration
 13. 4- Phân loại thông tin Bên ngoài DN Định Chính thức tính Không Định chính lượng thức Nội bộ DN
 14. 5- Nhân tố ảnh hưởng tới giá trị thông tin Mức độ Thời gian đầy đủ Chính xác/ Phù hợp tin cậy Giá trị của thông tin © 2011 by Faculty of Business Administration
 15. 6- Các hình thức truyền thông Giao tiếp 1 chiều Giao tiếp 2 chiều Giao tiếp thông qua trung gian © 2011 by Faculty of Business Administration
 16. 6- Hình thức truyền thông Tiếng ồn Tiếng ồn Người gửi Kênh truyền Giải mã Người nhận Mã hóa thông Phản hồi Tiếng ồn Tiếng ồn © 2011 by Faculty of Business Administration
 17. Những hạn chế của thông tin Bản chất của thông tin Xử lý, chọn lọc Kết quả Con người Thông tin chủ quan © 2011 by Faculty of Business Administration
 18. Biện pháp khắc phục hạn chế Xác định rõ mục đích truyền thông Đơn giản hóa ngôn ngữ truyền thông Sàng lọc thông tin cần thiết Cung cấp thông tin theo nhu cầu Sử dụng thông tin phản hồi © 2011 by Faculty of Business Administration

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản