intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - ĐH Kinh tế

Chia sẻ: Ho Nhi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

249
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học: Chương 6 trình bày về chức năng tổ chức Quản trị. Bài giảng cung cấp những kiến thức như: khái niệm, cách xây dựng cơ cấu tổ chức, phân quyền và ủy quyền trong quản trị, quyền hạn và trách nhiệm trong tổ chức Quản trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - ĐH Kinh tế

 1. CHƯƠNG 6 CHỨC NĂNG TỔ CHỨC VẤN ĐỀ THUẬT NGỮ Danh từ  Tổ chức là một cấu trúc  Tổ chức là một thực thể Động từ  Tổ chức là một quá trình
 2. I. KHÁI NIỆM I.1 Khái niệm chức năng tổ chức Tổ chức là Chức năng quản trị liên quan đến hoạt động xây dựng và phát triển cơ cấu (bộ máy) tổ chức để đảm nhận những hoạt động cần thiết, xác lập các mối quan hệ về quyền hạn và trách nhiệm giữa các bộ phận, phân hệ đó.
 3. I. KHÁI NIỆM Nội dung của Chức năng tổ chức Thiết kế, phát triển cơ cấu tổ chức Xây dựng nguyên tắc thủ tục và qui trình làm việc Thiết lập hệ thống quyền lực và phân quyền.
 4. I. KHÁI NIỆM I.2 Vai trò của chức năng tổ chức  Bảo đảm các mục tiêu và kế hoạch sẽ được triển khai vào thực tế.  Tạo ra môi trường làm việc thích hợp cho các cá nhân và cho cả tập thể.  Tác động tích cực đến việc sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả nhất.  Giảm thiểu những sai sót và những lãng phí trong hoạt động quản trị.
 5. I. KHÁI NIỆM I.3 Những vấn đề lý luận trong công tác tổ chức Tầm hạn quản trị : là số lượng bộ phận, phân hệ, cá nhân dưới quyền mà một cấp quản trị có khả năng điều hành hữu hiệu nhất  Tầm hạn có liên quan chặt chẽ đến các thông số của cơ cấu (cấp bậc và phân hệ)  Tầm hạn bị tác động bởi nhiều yếu tố : tâm lý hành vi, văn hóa, trình độ, tính kỷ luật, …
 6. I. KHÁI NIỆM Quyền lực quản trị : là năng lực bắt người khác hành động theo sự chỉ đạo của mình.  Quyền lực là cơ sở của lãnh đạo chỉ huy  Quyền lực gắn với vị trí và cấp bậc quản trị  Quyền lực được hình thành từ nhiều yếu tố Tính chính thức và hợp pháp của chức vụ Sự chấp nhận của các đối tượng liên quan Năng lực và đạo đức nhà quản trị
 7. I. KHÁI NIỆM Phân quyền trong quản trị : là quá trình chuyển giao quyền lực từ cấp trên xuống cấp dưới trong những giới hạn nhất định Là xu thế của quản trị hiện đại Làm gia tăng khả năng linh hoạt và thích nghi của hệ thống Đáp ứng nhu cầu gia tăng qui mô họat động của các hệ thống lớn
 8. II. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC II.1 Khái niệm Cơ cấu tổ chức (bộ máy quản lý) là một chỉnh thể các khâu, các bộ phận khác nhau, được chuyên môn hoá và có những trách nhiệm, quyền hạn nhất định, có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau và được bố trí theo các cấp quản trị nhằm thực hiện các mục tiêu chung của tổ chức.
 9. II. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC II.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu Mục tiêu và chiến lược phát triển của DN Quy mô hoạt động của DN Đặc điểm hoạt động cuả DN Môi trường hoạt động của DN Khả năng về nguồn lực của DN
 10. II. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC II.3 Các nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức Nguyên tắc gắn với mục tiêu Nguyên tắc thống nhất chỉ huy Nguyên tắc hiệu quả kinh tế Nguyên tắc cân đối Nguyên tắc linh hoạt An toàn trong hoạt động
 11. II. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC II.4 Quan điểm thiết kế cơ cấu tổ chức Quan điểm cổ điển  Tính bài bản cao , quy định chi tiết các chức danh  Mô hình hướng vào tập quyền và phân cấp chặt chẽ  Ít chú trọng hợp tác
 12. II. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC Quan điểm hiện đại: Tính bài bản thấp, quy định ít chức danh Chú trọng đến phân quyền và phi tập trung hoá Nhấn mạnh đến tính hợp tác và giải quyết theo tình huống.
 13. CÁC DẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ 1. Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến 2. Cơ cấu tổ chức quản trị theo chức năng 3. Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến - chức năng 4. Cơ cấu tổ chức theo ma trận 13
 14. Mô hình 1 : Cơ cấu trực tuyến GIÁM ĐỐC PGĐ SẢN XUẤT PGĐ TIÊU THỤ PX PX PX CH CH CH 1 2 3 Số 1 Số 2 Số 3 14
 15. Mô hình 2: cơ cấu chức năng GIÁM ĐỐC PGĐ SẢN XUẤT PGĐ TIÊU THỤ Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng KH TC KT NS KCS PX PX PX CH CH CH 1 2 3 1 2 3 15
 16. Mô hình 3. Cơ cấu trực tuyến - chức năng GIÁM ĐỐC PGĐ SẢN XUẤT PGĐ TIÊU THỤ Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng KH TC KT NS KCS PX PX PX CH CH CH 1 2 3 1 2 3 16
 17. Mô hình 4. Cơ cấu ma trận BAN GIÁM ĐỐC Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng NC thị NC công NC tài NC nhân Thiết kế trường nghệ chính sự Ban QL dự án 1 Ban QL dự án 2 Ban QL dự án 3 Ban QL dự án 4 17
 18. Mô hình 1 : Cơ cấu trực tuyến GIÁM ĐỐC PGĐ SẢN XUẤT PGĐ TIÊU THỤ PX PX PX CH CH CH 1 2 3 Số 1 Số 2 Số 3 18
 19. Mô hình 2: cơ cấu chức năng GIÁM ĐỐC PGĐ SẢN XUẤT PGĐ TIÊU THỤ Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng KH TC KT NS KCS PX PX PX CH CH CH 1 2 3 1 2 3 19
 20. Mô hình 3. Cơ cấu trực tuyến - chức năng GIÁM ĐỐC PGĐ SẢN XUẤT PGĐ TIÊU THỤ Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng KH TC KT NS KCS PX PX PX CH CH CH 1 2 3 1 2 3 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2