intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Đạo đức công vụ: Chương 1, 2 - ThS. Nguyễn Hồng Hoàng

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

183
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đạo đức công vụ - Chương 1, 2 trình bày lý luận chung về đạo đức và đạo đức nghề nghiệp. Nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Khái niệm đạo đức; quá trình hình thành đạo đức; vai trò của đạo đức trong cuộc sống con người, xã hội; đạo đức cá nhân; đạo đức tổ chức. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đạo đức công vụ: Chương 1, 2 - ThS. Nguyễn Hồng Hoàng

 1. Đạo đức công vụ GV: Ths. Nguyễn Hồng Hoàng Khoa Tổ chức và Quản lý NS
 2. Chương I Lý luận chung về đạo đức  Khái niệm đạo đức  Quá trình hình thành đạo đức  Vai trò của đạo đức trong cuộc sống con  người, xã hội  Đạo đức cá nhân  Đạo đức tổ chức
 3. Khái niệm đạo đức  Đạo đức là toàn bộ những quan niệm, tri thức và  các trạng thái cảm xúc, tâm lý chung của cộng  đồng về các giá trị: thiện, ác; đúng, sai; tốt,  xấu… Được cộng đồng thừa nhận như là những  quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử giữa  cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với xã hội  Đạo đức là phạm trù đề cập đến mối quan hệ  con người và các quy tắc ứng xử trong mối quan  hệ giữa con người với con người trong các hoạt  động sống. 
 4.    Đạo đức là phạm trù có tính lịch sử. Mỗi xã hội  trong những giai đoạn lịch sử có những chuẩn  mực nhất định.  Mỗi xã hội, cộng đồng người có những hệ  thống chuẩn mực riêng, được hình thành trên cơ  sở nền văn hoá, tôn giáo, luật lệ,  triết lý sống…  Có những chuẩn mực là những giá trị phổ quát,  đúng với mọi cộng đồng người
 5.    Đạo đức được xem xét trên 2 mặt  Những giá trị, chuẩn mực đạo đức   Những hành vi đạo đức, những phẩm chất có thể  kiểm chứng trong thực tiễn  Trong các mối quan hệ con người với con người,  các bên hữu quan dựa vào các chuẩn mực để  phán xét các hành động cụ thể là đúng hay sai,  tốt hay xấu và ra quyết định về hành vi sẽ thực  hiện…
 6. Một số quan niệm về đạo đức  Nguyên lý tự nhiên là Đạo, được vào trong  lòng người là Đức, cái lý pháp người ta  nên noi theo (Hán Việt tự điển Đào Duy Anh)  Đạo đức là những phẩm chất tốt đẹp của  con người do tu dưỡng theo những tiêu  chuẩn đạo đức mà có
 7. Các thành tố của đạo đức  3. Quan hÖ ®¹o  ®ø c 1. ý thø c  ®¹o  ®ø c 2. Hµnh vi ®¹o  ®ø c
 8. Quá trình hình thành đạo đức xã hội 1. NhËn thø c  c ¸ nh©n 4. TÝnh ph¸p lý ho ¸ VÒ Ch©n g i¸ trÞ C¸c  Ch©n g i¸ trÞ Cña c ¸c  quan hÖ  (quy t¾c , luËt lÖ) X∙ hé i 3. H×nh thµnh nhËn thø2. H×nh thµnh nhËn thø c c Vµ c «ng  nhËn lÉn nhau Cña mé t nhãm C¸c  Ch©n g i¸ trÞ VÒ c ¸c  Ch©n g i¸ trÞ
 9. Vai trò của đạo đức trong cuộc sống con  người, xã hội  Điều chỉnh hành vi  Mỗi người tự giác trong ứng xử theo chuẩn  mực ( điều chỉnh của chủ thể đạo đức)  Dư luận xã hội tác động khiến cá nhân điều  chỉnh hành vi, bằng cách khuyến khích những  hành vi phù hợp các giá trị, phản đối, lên án,  ngăn cản các hành vi sai trái 
 10. Vai trò của đạo đức trong cuộc sống con  người, xã hội  Chức năng giáo dục  Từ nhỏ con người được uốn nắn theo chuẩn  mực đạo đức (trong gia đình, nhà trường, xã  hội)  Thông qua giáo dục đạo đức, các cá nhân tiếp  thu các giá trị đạo đức xã hội, hình thành  phẩm chất đạo đức cá nhân
 11. Vai trò của đạo đức trong cuộc sống con  người, xã hội  Chức năng nhận thức  Nhận thức hướng ngoại: lấy nguyên tắc,  chuẩn mực đạo đức xã hội làm đối tượng  nhận thức, chuyển hoá thành ý thức, phẩm  chất đạo đức cá nhân  Nhận thức hướng nội: sự tự đánh giá về thái  độ, hành vi của bản thân so với nguyên tắc,  chuẩn mực đạo đức xã hội, từ đó hình thành  các quan điểm, nguyên tắc sống cho mình
 12. Đạo đức cá nhân  Đạo đức cá nhân là những giá trị mà từng  cá nhân hướng đến, tạo ra chuẩn mực cho  cá nhân  Đạo đức cá nhân thể hiện thông qua  những phẩm chất được hình thành qua quá  trình tu dưỡng theo những chuẩn mực đạo  đức cộng đồng, xã hội
 13. Đạo đức cá nhân Trong xã hội phong kiến Khổng giáo  Tam cương  Vua­Tôi  Thầy­Trò  Cha­Con  Ngũ thường: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín  Tam tòng: (Phụ ­ Phu ­ Tử)  Tứ đức (Cong­Dung­Ngon­Hanh)
 14. Đạo đức cá nhân Trong xã hội hiện đại (XH công dân)  Tinh thần yêu nước  Y’ thức cộng đồng  Lối sống lành mạnh. Nếp sống văn minh  Lao động sáng tạo, có lương tâm nghề nghiệp  Tích cực học tập, cầu tiến
 15. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành  đạo đức cá nhân  Gia đình  Tôn giáo  Tập quán  Kinh nghiệm sống  Tư chất, tình cảm  ……………………
 16. Đạo đức Hồ Chí Minh  Tìm hiểu đạo đức HCM là tìm hiểu những  chân giá trị về ứng xử của Người với  đồng bào, đồng chí, với bè bạn, với kẻ  địch, và với công việc  Tìm hiểu đạo đức HCM qua những trước  tác  Tìm hiểu đạo đức HCM qua cuộc đời hoạt  động, sự nghiệp
 17. Chương II Đạo đức nghề nghiệp Nghề nghiệp  Nghề nghiệp được hiểu là những hoạt  động, những công việc nhằm đáp ứng  những nhu cầu nhất định của xã hội (cung  cấp những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng  nhu cầu nhất định)  Nghề nghiệp được hình thành trong quá  trình phân công lao động xã hội
 18. Đạo đức nghề nghiệp  Mỗi nghề trong xã hội đều có những chân giá trị  (giá trị cốt lõi)  Những người lao động theo nghề (làm nghề)  luôn hướng đến những chân giá trị đó. Hành vi  hành nghề hướng đến chân giá trị là hành vi đạo  đức nghề nghiệp  Đạo đức nghề nghiệp được duy trì dựa trên nỗ  lực cá nhân, của tổ chức nghề nghiệp, của nhà  nước, và kỳ vọng của xã hội 
 19. Vai trò của đạo đức nghề nghiệp  Với cá nhân người lao động, đạo đức  nghề nghiệp quyết định sự tồn tại và  trưởng thành trong nghề  Với tổ chức, đạo đức nghề nghiệp quyết  định sự tồn tại và phát triển của tổ chức  Với mỗi nghề nhất định, đạo đức nghề  nghiệp góp phần tạo lập sự ổn định, phát  triển xã hội cũng như sự phát triển của  chính nghề đó
 20. Đạo đức nghề nghiệp một số nghề cụ thể  Nghề báo: báo chí là phương tiện truyền thông  đáp ứng nhu cầu thông tin của con người. Người  hành nghề báo thu thập, xử lý thông tin và viết  bài cung cấp thông tin cho người đọc.  Người hành nghề: Phóng viên, Biên tập…  Chân giá trị: Thông tin trung thực, kịp thời  Quy tắc hành nghề phóng viên
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2