intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

117
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều" trình bày các nội dung: Các phép biến đổi hình học cơ sở, kết hợp các phép biến đổi, một số tính chất của phép biến đổi affine, một số phép biến đổi khác, phép biến đổi giữa các hệ tọa độ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều - TS. Đào Nam Anh

Computer Graphics<br /> 1<br /> <br /> ĐỒ HỌA MÁY TÍNH<br /> <br /> CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TRONG<br /> ĐỒ HỌA HAI CHIỀU<br /> Ts. Đào Nam Anh<br /> <br /> Computer Graphics<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> I. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI HÌNH HỌC CƠ SỞ<br /> II.<br /> III.<br /> IV.<br /> V.<br /> <br /> KẾT HỢP CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI<br /> MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PHÉP BIẾN ĐỔI AFFINE<br /> MỘT SỐ PHÉP BIẾN ĐỔI KHÁC<br /> PHÉP BIẾN ĐỔI GIỮA CÁC HỆ TỌA ĐỘ<br /> <br /> Trang đầu<br /> <br /> Computer Graphics<br /> <br /> Tham khảo<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1. Francis S. Hill. Computer Graphics. Macmillan Publishing Company,<br /> NewYork, 1990, 754 tr.<br /> 2. James D.Foley, Andries Van Dam, Feiner, John Hughes. Introduction to<br /> Computer Graphics. Addision Wesley, NewYork, 1995, 559 tr.<br /> 3. James D.Foley, Andries Van Dam, Feiner, John Hughes. Computer<br /> Graphics - Principle and Practice. Addision Wesley, NewYork, 1996,<br /> 1175 tr.<br /> 4. Dương Anh Đức, Lê Đình Duy. Giáo trình Đồ họa máy tính. Khoa Công<br /> nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (lưu hành nội bộ),<br /> 1996, 237 tr.<br /> 5. Hoàng Kiếm, Dương Anh Đức, Lê Đình Duy, Vũ Hải Quân. Giáo trình<br /> Cơ sở Đồ họa Máy Tính, NXB Giáo dục, 2000.<br /> 6. Donald Hearn, M.Pauline Baker. Computer Graphics, C version. Prentice<br /> Hall International Inc, Upper Saddle River, New Jersey, 1997, 652tr.<br /> <br /> Trang đầu<br /> <br /> Computer Graphics<br /> <br /> CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TRONG ĐỒ HỌA HAI CHIỀU<br /> <br /> 4<br /> <br /> <br /> <br /> Một trong những ưu điểm quan trọng của đồ<br /> họa là cho phép dễ dàng thao tác lên các đối<br /> tượng đã được tạo ra. Một nhà quản lí có nhu<br /> cầu thu nhỏ các biểu đồ trong một báo cáo,<br /> một kiến trúc sư muốn nhìn tòa nhà ở những<br /> góc nhìn khác nhau, một nhà thiết kế muốn<br /> quan sát và chỉnh sửa các mẫu đối tượng<br /> trong quá trình thiết kế, …<br /> <br /> Trang đầu<br /> <br /> Computer Graphics<br /> <br /> CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TRONG ĐỒ HỌA HAI CHIỀU<br /> <br /> 5<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tất cả các thao tác này có thể được hỗ trợ một cách<br /> dễ dàng nhờ vào các phép biến đổi hình học. Các<br /> phép biến đổi hình học sẽ làm thay đổi mô tả về tọa<br /> độ của các đối tượng, từ đó làm cho đối tượng bị<br /> thay đổi về hướng, kích thước và hình dạng.<br /> Các phép biến đổi hình học cơ sở bao gồm: tịnh<br /> tiến (translation), quay (rotation) và biến đổi tỉ lệ<br /> (scaling).<br /> Ngoài ra một số phép biến đổi khác cũng thường<br /> được áp dụng đó là phép đối xứng (reflection) và<br /> biến dạng (shearing).<br /> Trang đầu<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=117

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2