intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa ba chiều - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

82
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa ba chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phép biến đổi hình học, phép biến đổi mô hình và phép biến đổi hệ trục tọa độ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đồ họa máy tính: Các phép biến đổi trong đồ họa ba chiều - TS. Đào Nam Anh

Computer Graphics<br /> 1<br /> <br /> H A MÁY TÍNH<br /> <br /> CÁC PHÉP BI N<br /> I TRONG<br /> H A BA CHI U<br /> Ts. ào Nam Anh<br /> <br /> Computer Graphics<br /> <br /> N I DUNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> I. CÁC PHÉP BI N<br /> II. PHÉP BI N<br /> <br /> I HÌNH H C<br /> I MÔ HÌNH VÀ PHÉP BI N<br /> I H TR C T A<br /> <br /> Trang<br /> <br /> u<br /> <br /> Computer Graphics<br /> <br /> Tham kh o<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1. Francis S. Hill. Computer Graphics. Macmillan Publishing Company,<br /> NewYork, 1990, 754 tr.<br /> 2. James D.Foley, Andries Van Dam, Feiner, John Hughes. Introduction to<br /> Computer Graphics. Addision Wesley, NewYork, 1995, 559 tr.<br /> 3. James D.Foley, Andries Van Dam, Feiner, John Hughes. Computer<br /> Graphics - Principle and Practice. Addision Wesley, NewYork, 1996,<br /> 1175 tr.<br /> 4. Dương Anh<br /> c, Lê ình Duy. Giáo trình<br /> h a máy tính. Khoa Công<br /> ngh thông tin, Trư ng i h c Khoa h c T nhiên (lưu hành n i b ),<br /> 1996, 237 tr.<br /> 5. Hoàng Ki m, Dương Anh<br /> c, Lê ình Duy, Vũ H i Quân. Giáo trình<br /> Cơ s<br /> h a Máy Tính, NXB Giáo d c, 2000.<br /> 6. Donald Hearn, M.Pauline Baker. Computer Graphics, C version. Prentice<br /> Hall International Inc, Upper Saddle River, New Jersey, 1997, 652tr.<br /> <br /> Trang<br /> <br /> u<br /> <br /> Computer Graphics<br /> <br /> CÁC PHÉP BI N<br /> <br /> 4<br /> <br /> I TRONG<br /> <br /> H A BA CHI U<br /> <br /> Các phép bi n i trong<br /> h a ba chi u là s m r ng c a các phép<br /> bi n i trong<br /> h a hai chi u b ng cách thêm vào vi c xem xét t a<br /> th ba, t a<br /> z.<br /> Bây gi , chúng ta s t nh ti n m t i tư ng thông qua vi c mô t<br /> m t vector t nh ti n ba chi u. Vector này xác nh d i c a v t<br /> theo ba chi u trong không gian. Tương t , ta có th thu phóng i<br /> tư ng v i các t l bi n i theo c ba chi u.<br /> Khi kh o sát các phép quay trong m t ph ng hai chi u Oxy, ta ch<br /> c n kh o sát phép quay quanh m t tâm, hay nói cách khác, phép<br /> quay quanh m t tr c vuông góc v i m t ph ng Oxy.<br /> Trong không gian ba chi u, ta có th ch n m t tr c quay có phương<br /> b t kì. Ph n l n các h<br /> h a x lí phép quay trong không gian ba<br /> chi u như là t h p c a ba phép quay v i tr c quay là các tr c t a<br /> x, y và z. Như v y, ngư i dùng có th d dàng xây d ng m t phép<br /> quay b t kì b ng cách mô t tr c quay và góc quay.<br /> Trang<br /> <br /> u<br /> <br /> Computer Graphics<br /> <br /> CÁC PHÉP BI N<br /> <br /> 5<br /> <br /> I TRONG<br /> <br /> H A BA CHI U<br /> <br /> Cũng như khi trình bày các phép bi n i trong<br /> h a hai<br /> chi u, trong chương này, ta s kh o sát các phép bi n i<br /> trong<br /> h a ba chi u dư i d ng ma tr n.<br /> M t chu i b t kì các phép bi n i s ư c bi u di n b ng<br /> m t ma tr n duy nh t là tích c a các ma tr n tương ng<br /> v i các phép bi n i thành ph n.<br /> <br /> Trang<br /> <br /> u<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=82

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2