Bài giảng excel trong kế toán - Chương 3 Lập các sổ nhật ký

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
61
lượt xem
12
download

Bài giảng excel trong kế toán - Chương 3 Lập các sổ nhật ký

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Lập các sổ nhật ký trình bày về cách lấy danh sách bút toán liên quan có ngày trong khoảng ngày, lập sổ nhật ý chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng excel trong kế toán - Chương 3 Lập các sổ nhật ký

  1. Lập các sổ nhật ký Chương 3
  2. I: LẬP SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN 1. NHẬN XÉT Cần lấy danh sách các bút toán liên quan có ngày trong khoảng NGAYD đến NGAYC từ Sheet CT mang sang Sheet NKTT (Xử lý với dữ liệu biến động) Cần tính các cột số tiền ghi Có, tài khoản khác (Xử lý với các cột số tiền ghi Có thêm bớt cột)
  3. I: LẬP SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN 2. CÁCH XỬ LÝ Lấy danh sách bút toán liên quan: Cách xử lý giống bảng tổng hợp chi tiết Lưu ý:  Ô A: Tham chiếu ô CT_DAU  Ô VITRI: Tham chiếu ô CT_CUOI  Ô CB: Tham chiếu ô DC_NK2 Số lượng mẩu tin cần lấy + Thứ tự dòng ô VITRI Countif Row
  4. I: LẬP SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN 2. CÁCH XỬ LÝ Tính các cột số tiền ghi Có, tài khoản khác:  Cột số tiền ghi Có: So sánh tài khoản Có của bút toán với số hiệu tài khoản trên tiêu đề cột để xác định ghi số tiền hay số không  Cột tài khoản khác: Sử dụng hàm Sum để tính tổng trên khối
  5. II: LẬP SỔ NHẬT KÝ CHUNG 1. NHẬN XÉT Cần lấy danh sách các bút toán liên quan có ngày trong khoảng NGAYD đến NGAYC và tách thành 2 dòng từ Sheet CT mang sang Sheet NKC (Xử lý với dữ liệu biến động) Cần tính các cột tài khoản, số tiền Nợ, số tiền Có
  6. II: LẬP SỔ NHẬT KÝ CHUNG 2. CÁCH XỬ LÝ Lấy danh sách bút toán liên quan và tách thành 2 dòng: Cách xử lý giống nhật ký thu tiền và dựa vào thứ tự dòng chẵn lẻ Đối với ô CB: Số lượng mẩu tin cần lấy + Thứ tự dòng ô nhân đôi VITRI Countif x 2 Row
  7. II: LẬP SỔ NHẬT KÝ CHUNG 2. CÁCH XỬ LÝ Tính các cột tài khoản, số tiền Nợ, số tiền Có:  Cột tài khoản: Dựa vào thứ tự dòng chẵn lẻ để biết ghi số hiệu tài khoản Nợ hay Có  Cột số tiền Nợ Có: Dựa vào thứ tự dòng chẵn lẻ để biết ghi số tiền hay số không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản