intTypePromotion=3

Bài giảng excel trong kế toán - Chương 5 Lập các báo cáo tài chính

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
64
lượt xem
11
download

Bài giảng excel trong kế toán - Chương 5 Lập các báo cáo tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lập các báo cáo tài chính ở cột chỉ lập công thức cột số cuối kỳ. ở dòng phân biệt thành 2 loại chủ yếu là chỉ tiêu chi tiết và chỉ tiêu tổng hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng excel trong kế toán - Chương 5 Lập các báo cáo tài chính

 1. Lập các báo cáo tài chính Chương 5
 2. I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1. NHẬN XÉT Cột: Chỉ lập công thức cho cột Số cuối kỳ Dòng: Phân biệt thành 2 loại chỉ tiêu  Chỉ tiêu chi tiết: Tính trực tiếp từ tài khoản  Chỉ tiêu tổng hợp: Tính từ kết quả của các chỉ tiêu khác Chỉ tiêu tổng hợp: Chỉ sử dụng phép tính cộng
 3. I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1. NHẬN XÉT Chỉ tiêu chi tiết:  Được tính từ số dư cuối kỳ của nhiều tài khoản các cấp, không cấn trừ Nợ với Có  Số dư được tính từ:  Bên Nợ  Bên Có  Tùy bên  Kết quả thể hiện:  Số dương  Số âm
 4. I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2. CÁCH XỬ LÝ Cần lập bảng cân đối tài khoản cấp 3 và thiết lập chuỗi địa chỉ cho các cột cần tham chiếu Thiết lập các cột phụ:  TINHTG: Phân biệt loại chỉ tiêu  0: Chỉ tiêu chi tiết  1: Chỉ tiêu tổng hợp  KHTG: Ghi nhận mã số của chỉ tiêu cần tổng hợp
 5. I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2. CÁCH XỬ LÝ Thiết lập bảng phụ:  MS: Ghi nhận mã số của chỉ tiêu chi tiết cần tính  TK: Ghi nhận số hiệu tài khoản liên quan đến chỉ tiêu  TC: Phân biệt lấy số dư bên nào  1: Bên Nợ  0: Bên Có
 6. I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2. CÁCH XỬ LÝ  DAU: Kết quả thể hiện  1: Số dương  -1: Số âm  ST: Lập công thức tính kết quả trung gian  Lập công thức tính cột Số cuối kỳ If(ô TINHTG=1, tính ct tổng hợp, tính ct chi tiết) Sumif Sumif
 7. II: LẬP BÁO CÁO KQHĐKD 1. NHẬN XÉT Cột: Chủ yếu lập công thức cho cột Kỳ này Dòng: Phân biệt thành 2 loại chỉ tiêu  Chỉ tiêu chi tiết: Tính trực tiếp từ tài khoản  Chỉ tiêu tổng hợp: Tính từ kết quả của các chỉ tiêu khác Chỉ tiêu tổng hợp: Sử dụng phép tính cộng, trừ
 8. II: LẬP BÁO CÁO KQHĐKD 1. NHẬN XÉT Chỉ tiêu chi tiết:  Được tính từ số phát sinh trong kỳ của nhiều tài khoản các cấp  Kết quả thể hiện:  Số dương  Số âm
 9. II: LẬP BÁO CÁO KQHĐKD 2. CÁCH XỬ LÝ Dữ liệu để tính được lấy từ Sheet CT Thiết lập các cột phụ:  LK: Chứa số cộng dồn từ đầu năm đến quý trước  TINHTG: Phân biệt loại chỉ tiêu  0: Chỉ tiêu chi tiết  1: Chỉ tiêu tổng hợp
 10. II: LẬP BÁO CÁO KQHĐKD 2. CÁCH XỬ LÝ  KHTG: Ghi nhận mã số của chỉ tiêu cần tổng hợp  DAU: Phân biệt phép tính  1: Phép cộng  -1: Phép trừ  STTG: Lập công thức tính số tiền trung gian
 11. II: LẬP BÁO CÁO KQHĐKD 2. CÁCH XỬ LÝ Thiết lập bảng phụ:  MS: Ghi nhận mã số của chỉ tiêu chi tiết cần tính  TKN, TKC: Ghi nhận số hiệu tài khoản Nợ Có liên quan đến chỉ tiêu  DAU: Kết quả thể hiện  1: Số dương  -1: Số âm
 12. II: LẬP BÁO CÁO KQHĐKD 2. CÁCH XỬ LÝ  ST: Lập công thức tính kết quả trung gian  Sử dụng công thức mảng  Lập công thức tính cột Kỳ này If(ô TINHTG=1, tính ct tổng hợp, tính ct chi tiết) Sumif Sumif  Lập công thức tính cột Lũy kế từ đầu năm
 13. III: LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN 1. NHẬN XÉT Cột: Chỉ lập công thức cho cột Kỳ này Dòng: Phân biệt thành 2 loại chỉ tiêu  Chỉ tiêu chi tiết: Tính trực tiếp từ tài khoản  Chỉ tiêu tổng hợp: Tính từ kết quả của các chỉ tiêu khác Chỉ tiêu tổng hợp: Chỉ sử dụng phép tính cộng
 14. III: LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN 1. NHẬN XÉT Chỉ tiêu chi tiết:  Được tính từ số dư đầu kỳ của TK tiền  Được tính từ số phát sinh trong kỳ của nhiều tài khoản các cấp  Kết quả thể hiện:  Số dương  Số âm
 15. III: LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN 2. CÁCH XỬ LÝ Dữ liệu để tính được lấy từ Sheet CDTK3 và CT Thiết lập các cột phụ:  TINHTG: Phân biệt loại chỉ tiêu  0: Chỉ tiêu chi tiết  1: Chỉ tiêu tổng hợp  KHTG: Ghi nhận mã số của chỉ tiêu cần tổng hợp
 16. III: LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN 2. CÁCH XỬ LÝ Thiết lập bảng phụ:  MS: Ghi nhận mã số của chỉ tiêu chi tiết cần tính  TKN, TKC: Ghi nhận số hiệu tài khoản Nợ Có liên quan đến chỉ tiêu  DAU: Kết quả thể hiện  1: Số dương  -1: Số âm
 17. III: LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN 2. CÁCH XỬ LÝ  GHICHU: Phân biệt các trường hợp riêng  ST: Lập công thức tính kết quả trung gian  Chỉ tiêu mã số 60: Tính số dư đầu kỳ  Các chỉ tiêu còn lại: Tính số phát sinh trong kỳ  Sử dụng công thức mảng  Lập công thức tính cột Kỳ này If(ô TINHTG=1, tính ct tổng hợp, tính ct chi tiết) Sumif Sumif

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản