intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh: Chương 1 - PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương

Chia sẻ: Cảnh Đặng Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

167
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Đối tượng và nội dung của môn học Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh, trong chương này người học sẽ hiểu được sơ bộ đối tượng và nội dung cần tìm hiểu khi học môn này là gì.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh: Chương 1 - PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương

  1. Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh 1
  2. Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh Chương 1 Đối tượng và nội dung của môn học 2
  3. Chương 1 Đối tượng và nội dung của môn học I. §èi t­îng vµ nhiÖm vô cña m«n häc. II. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu m«n häc 3
  4. I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN HỌC. TƯ 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC TƯ ĐỐI TƯỢNG CỦA MÔN HỌC GIAO DỊCH VÀ TƯ ĐÀM PHÁN KINH DOANH LÀ QUÁ TRÌNH GIAO TIẾP CỦA CON NGƯỜI TRONG LĨNH VỰC NGƯ KINH TẾ;  NGHIÊN CỨU NHỮNG HÀNH VI VÀ KỸ NĂNG NĂ TRONG GIAO TIẾP;  NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG ĐÀM PHÁN KINH DOANH , NHỮNG KỸ THUẬT TỔ CHỨC ĐÀM PHÁN.  TỔNG KẾT, KHÁI QUÁT HOÁ LÝ LUẬN THÀNH NHỮNG CHIẾN LƯỢC, CHIẾN THUẬT LƯ VÀ NGHỆ THUẬT GIAO DỊCH, ĐÀM PHÁN. 4
  5. I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN HỌC. TƯ 2. NHIỆM VỤ CỦA MÔN HỌC. - TRANG BỊ CHO NGƯỜI HỌC NHỮNG CƠ SỞ LUẬN CHO HOẠT NGƯ CƠ ĐỘNG GIAO DICH, ĐÀM PHÁN. NHỮNG LÝ THUYẾT ĐƯỢC ĐƯỢC TRANG BỊ TỪ HỌC THUYẾT VỀ HÀNH VI GIAO DỊCH ,ĐÀM PHÁN ,Đ ĐẾN NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO CƠ DICH, ĐÀM PHÁN. - HÌNH THÀNH NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN CHO NGƯỜI HỌC KHI NĂ CƠ NGƯ TIẾN HÀNH GIAO DỊCH, ĐÀM PHÁN. TRANG BỊ CHO NGƯỜI HỌC NGƯ NHỮNG KỸ NĂNG NÓI HÙNG BIỆN, SỰ QUYẾN RŨ VÀ TỰ CHỦ , NĂ LỄ NGHI TRONG GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN VÀ CÁCH XEM XÉT, ỨNG XỬ TRƯỚC NHỮNG KIỂU NGƯỜI KHÁC NHAU. TRƯ NGƯ - QUA CÁC TÌNH HUỐNG CỤ THỂ GIÚP CHO NGƯỜI HỌC NẮM NGƯ VỮNG CÁCH THỨC TỔ CHỨC MỘT CUỘC ĐÀM PHÁN KINH DOANH. NẮM CHẮC NHỮNG YẾU LĨNH CỦA CHIẾN LƯỢC, LƯ CHIẾN THUẬT ĐÀM PHÁN. - TỔNG KẾT NHỮNG KINH NGHIỆM THỰC TẾ TRONG GIAO DỊCH , ĐÀM PHÁN KINH DOANH. NGHIÊN CỨU NHỮNG QUI LUẬT CỦA NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI NGƯ TRONG GIAO DỊCH, ĐÀM PHÁN. TỪ ĐÓ ĐỀ RA CÁC CHIẾN LƯỢC, CHIẾN THUẬT VÀ NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP VỚI CÁC CUỘC GIAO DỊCH, ĐÀM PHÁN KINH DOANH. 5
  6. II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN PHƯƠNG CỨU MÔN HỌC 1. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC. - KHOA HỌC VỀ GIAO DỊCH KINH DOANH. NỘI DUNG NÀY BAO GỒM CÁC VẤN ĐỀ : NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ CƠ BẢN CỦA GIAO DỊCH; CƠ SỞ TÂM LÝ HỌC CỦA GIAO CƠ DỊCH; GIAO DỊCH ĐA PHƯƠNG VÀ CÁC LỄ NGHI PHƯƠNG TRONG GIAO DỊCH; VĂN HOÁ TRONG GIAO DỊCH. VĂ - KHOA HỌC VỀ ĐÀM PHÁN KINH DOANH. NỘI DUNG NÀY BAO GỒM CÁC VẤN ĐỀ : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÀM PHÁN KINH DOANH; NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CUỘC ĐÀM PHÁN VÀ CHIẾN LƯỢC, CHIẾN LƯ THUẬT TRONG ĐÀM PHÁN ; CÁC GIAI ĐOẠN TIẾN HÀNH ĐÀM PHÁN GỒM CHUẨN BỊ ĐÀM PHÁN, TIẾN HÀNH ĐÀM PHÁN VÀ KẾT THÚC ĐÀM PHÁN; CƠ SỞ CƠ PHÁP LÝ CỦA ĐÀM PHÁN. 6
  7. II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN PHƯƠNG CỨU MÔN HỌC 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC. PHƯƠNG TRƯ TRƯỚC HẾT, PHẢI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DUY PHƯƠNG VẬT BIỆN CHỨNG VÀ DUY VẬT LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN. THỨ HAI, SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY TRỪU PHƯƠNG TƯ TƯỢNG THỨ BA, PHƯƠNG PHÁP GẮN LÝ THUYẾT VỚI THỰC PHƯƠNG TẾ NGOÀI CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỦ YẾU TRÊN MÔN PHƯƠNG HỌC CÒN SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN PHƯƠNG CỨU KHÁC CỦA KHOA HỌC KINH TẾ. PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG ĐIỀU TRA, PHỎNG VẤN; CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG PHƯƠNG KÊ - TOÁN , PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG PHƯƠNG HỢP, PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ , BIỂU ĐỒ…CŨNG ĐƯỢC PHƯƠNG SƠ ĐƯỢC 7 VẬN DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU VÀ HỌC TẬP
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=167

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2