intTypePromotion=1
ADSENSE

Giao dịch đàm phán

Xem 1-20 trên 564 kết quả Giao dịch đàm phán
 • Câu hỏi ôn tập Giao dịch đàm phán kinh doanh bao gồm 45 câu hỏi nhằm giúp các bạn ôn tập, củng cố kiến thức môn giao dịch đàm phán, chuẩn bị tốt kỳ thi kết thúc môn học, chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

  pdf58p big_12 06-06-2014 310 54   Download

 • Nội dung tài liệu Giao dịch đàm phán hợp đồng ngoại thương trình bày những vấn đề cơ bản về đàm phán, đàm phán có những đặc điểm gì, các nguyên tắc cơ bản của đàm phán, nhưng sai lầm thường mắc phải,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf18p bookstore_1 10-01-2013 140 31   Download

 • Tham khảo tài liệu ôn tập giao dịch đàm phán dưới đây, gồm các câu hỏi lý thuyết kèm theo gợi ý trả lời, giúp các bạn dễ dàng ôn luyện và hệ thống lại kiến thức môn học này hơn.

  pdf11p canhdangxuan 09-04-2014 272 29   Download

 • Chương 5 Tâm lý trong giao dịch đàm phán, cùng tìm hiểu các nội dung sau trong chương học này: Tâm lý học giao dịch đàm phán, Những kiểu người thường gặp trong giao dịch đàm phán, Giao tiếp và đàm phán với người nước ngoài.

  pdf34p canhdangxuan 09-04-2014 216 48   Download

 • Luận văn trình bày về tổng quan vă hóa, văn hóa kinh doanh, văn hóa giao dịch, đàm phán lý kết hợp đồng với Nhật Bản. Những nét đặc trưng trong văn hoá giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng với Nhật Bản.

  pdf89p seven_12 12-03-2014 174 42   Download

 • Mục tiêu chương 2 Giao dịch – đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu thuộc bài giảng Quản trị ngoại thương nhằm trình bày về khái niệm đàm phán, các nguyên tắc cơ bản của đàm phán, những vấn đề cần lưu ý khi giao dịch – đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu.

  pdf79p thick_12 15-07-2014 182 41   Download

 • Nội dung của Bài giảng Giao dịch đàm phán - Bài 1: Tổng quan về giao dịch kinh doanh trình bày khái niệm và đặc điểm của giao dịch kinh doanh, mục tiêu của giao dịch kinh doanh, các hình thức và các quy tắc giao dịch kinh doanh, các thuật cơ bản của giao dịch kinh doanh, các yếu tố của năng lực giao dịch kinh doanh. Một số phương pháp cơ bản của giao dịch kinh doanh.

  ppt25p blue_12 09-05-2014 265 40   Download

 • Trong bài 2 Tổng quan về đàm phán kinh doanh thuộc Bài giảng Giao dịch đàm phán trình bày về khái niệm và bản chất của đàm phán kinh doanh, các yếu tố trong đàm phán kinh doanh, các phong cách đàm phán kinh doanh, các nội dung cơ bản của đàm phán kinh doanh, các phương thức đàm phán kinh doanh, các kỹ năng cơ bản của đàm phán kinh doanh.

  ppt46p blue_12 09-05-2014 139 33   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Giao dịch đàm phán - Bài 5: Tâm lý và văn hóa trong đàm phán nêu các đặc điểm tâm lý cá nhân. 7 sách lược phá thế căng thẳng trong đàm phán. Các vấn đề văn hóa sau khi kết thúc đàm phán

  ppt19p blue_12 09-05-2014 144 31   Download

 • Nội dung Bài giảng Giao dịch đàm phán - Bài 3: Chuẩn bị đàm phán nêu chuẩn bị chung cho các cuộc đàm phán. Chuẩn bị riêng cho từng cuộc đàm phán. Đối với cuộc đàm phán trong nước cần thông thạo tiếng quốc ngữ( tiếng mẹ đẻ).

  ppt24p blue_12 09-05-2014 146 27   Download

 • Trong chương 6 Văn hóa trong giao dịch đàm phán kinh doanh, người học sẽ đi vào tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm văn hóa và thành phần văn hóa, Nhận diện sự thay đổi của văn hóa trong GDĐF, Ảnh hưởng của văn hóa đến GDĐF, Vận dụng sự khác biệt văn hóa trong đàm phán.

  pdf29p canhdangxuan 09-04-2014 87 20   Download

 • Nội dung Chương 5 Chuẩn bị giao dịch, đàm phán tiến tới ký kết hợp đồng ngoại thương thuộc Nghiệp vụ thương mại quốc tế trình bày những việc chuẩn bị như nghiên cứu marketing, nhận biết hàng hóa, tìm hiểu kỹ những mặt hàng dự định kinh doanh, nắm vững tình hình sản xuất các mặt hàng đó, nghiên cứu chu kỳ sống (vòng đời) của sản phẩm để lựa chọn thời điểm và đối pháp kinh doanh thích hợp.

  pdf34p next_12 17-04-2014 128 20   Download

 • Những nội dung cơ bản trong Bài giảng Giao dịch đàm phán - Bài 4: Tiến hành đàm phán trình bày về mở đầu đàm phán, trao đổi thông tin, đưa ra đề nghị, thương lượng, kết thúc đàm phán. Chào hỏi là nghi lễ bình thường trong mọi cuộc gặp gỡ, nhưng không phải là việc đơn giản. Lời nói, cử chỉ của bạn ảnh hưởng đến ấn tượng ban đầu của đối tác đối với bạn.

  ppt25p blue_12 09-05-2014 116 20   Download

 • Chương 12 Cơ sở pháp lý của giao dịch đàm phán kinh doanh, nội dung trong chương học này tìm hiểu về: Tầm quan trọng của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, Nội dung cơ bản của hợp đồng kinh tế trong giao dịch đàm phán kinh doanh thương mại, Kỹ thuật bút pháp trong soạn thảo hợp đồng thương mại.

  pdf31p canhdangxuan 09-04-2014 88 19   Download

 • Bài giảng Giao dịch - đàm phán hợp đồng ngoại thương trình bày về quá trình chuẩn bị cho giao dịch: các công việc cần nghiên cứu khi giao dịch đàm phán hợp đồng ngoại thương, phương pháp nghiên cứu, lập phương án kinh doanh; tổ chức thực hiện giao dịch - đàm phán.

  pdf18p narrow_12 17-07-2014 81 13   Download

 • Cuốn "Giáo trình về Giao dịch và đàm phán kinh doanh" nhằm trang bị những kiến thức lý luận, phương pháp luận và các kỹ năng thực hành cơ bản về giao dịch và đàm phán kinh doanh. Giáo trình gồm có 12 chương trình bày khái quát về đối tượng và nội dung của môn học, giới thiệu những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh, nguyên lý của giao dịch kinh doanh, kỹ năng giao tiếp đa phương và lễ nghi trong giao dịch là nội dung trong và một số nội dung khác.

  pdf346p augi12 17-01-2012 843 285   Download

 • Văn hoá là khái niệm rất phức tạp và được nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Trong chương này nghiên cứu văn hoá như nền tảng của chủ đề giao dịch, đàm phán và văn hoá trong giao dịch, đàm phán ; trình bày ảnh hưởng của văn hoá đối với hành vi của con người khi giao dịch, đàm phán. Qua đó cho thấy chủ thể mang bản sắc văn hoá nào sẽ có hành vi ứng xử tương ứng. Trong chương này cũng trình bày vận dụng sự khác biệt về văn hoá trong giao dịch, đàm phán....

  doc16p 892003 16-10-2011 946 151   Download

 • Chương 1: Đối tượng và nội dung môn học Chương 2: Những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh Chương 3: Những nguyên lý của giao dịch kinh doanh Chương 4: Kỹ năng giao tiếp đa phương và lễ nghi trong giao dịch Chương 5: Tâm lý trong giao dịch đàm phán Chương 6: Văn hóa trong giao dịch đàm phán, kinh doanh Chương 7: Những nguyên lý cơ bản về đàm phán kinh doanh Chương 8: Nội dung, phương thức và các chiến lược trong đàm phán kinh doanh Chương 9: Hoạt động chuẩn bị đàm phán kinh doanh...

  pdf37p xingau5 19-08-2011 306 135   Download

 • Đề tài Kỹ thuật đàm phán thương mại quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc nhằm đánh giá thực trạng mối quan hệ giao thương Việt Nam - Hàn Quốc, đưa ra những điểm cần lưu ý cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tiến hành giao dịch đàm phán với các doanh nghiệp Hàn Quốc, tình hình vận dụng những kỹ thuật này trong đàm phán thương mại Việt Nam - Hàn Quốc. Đề xuất một số kiến nghị, giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam hoàn thiện kỹ thuật đàm phán với đối tác Hàn Quốc nhằm tạo dựng một mối quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi.

  pdf107p acc_12 03-04-2014 416 94   Download

 • Đối tượng đàm phán kinh doanh là hàng hoá và dịch vụ mà các bên sẽ mua bán với nhau. Mục tiêu đàm phán quyết định nội dung thao tác lựa chọn và hệ thống hoá tài liêu

  pdf145p angel_ko_co_canh 03-08-2010 175 67   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giao dịch đàm phán
p_strCode=giaodichdamphan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2