intTypePromotion=1

Bài giảng Giới thiệu kinh tế học phúc lợi công bằng & hiệu quả kinh tế (Học kì thu 2011-2013)

Chia sẻ: Hera_02 Hera_02 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
47
lượt xem
4
download

Bài giảng Giới thiệu kinh tế học phúc lợi công bằng & hiệu quả kinh tế (Học kì thu 2011-2013)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệu quả (kinh tế theo tiêu chuẩn) Pareto; hiệu quả Kaldor –Hicks; hiệu quả và công bằng là những nội dung chính mà "Bài giảng Giới thiệu kinh tế học phúc lợi công bằng & hiệu quả kinh tế (Học kì thu 2011-2013)" hướng đến trình bày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giới thiệu kinh tế học phúc lợi công bằng & hiệu quả kinh tế (Học kì thu 2011-2013)

 1. GiỚI THIỆU KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI CÔNG BẰNG & HIỆU QUẢ KINH TẾ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Học kỳ mùa Thu MPP 4, 2011 - 2013 28/11/2011 1 Các nội dung trình bày 1. Hiệu quả (kinh tế theo tiêu chuẩn) Pareto • Hiệu quả trong trao đổi • Cân bằng cạnh tranh • Hai định lý cơ bản của kinh tế học phúc lợi 2. Hiệu quả Kaldor – Hicks 3. Hiệu quả và công bằng • Hiệu quả và công bằng trong trao đổi • Thế nào là công bằng? • Một số tình huống nhỏ 28/11/2011 2 1
 2. 1. Hiệu quả Pareto  Hiệu quả kinh tế Pareto đạt được khi không có cách nào làm cho một người được lợi mà không đồng thời làm cho ít nhất một người khác bị thiệt, (hay nói cách khác, mọi cải thiện Pareto tiềm năng đều đã được khai thác hết.) 28/11/2011 3 1. Hiệu quả Pareto  Hiệu quả Pareto trong trao đổi MRSXYA = PX/PY = MRSXYB  Hiệu quả Pareto trong sản xuất • Hiệu quả Pareto đầu vào: MRTSLKX = w/r = MRTS LKY • Hiệu quả Pareto đầu ra MRT XY = MCX/MCY = PX/PY = MRSXY 28/11/2011 4 2
 3. 1.1. Hiệu quả Pareto trong trao đổi 10F Thực phẩm của Tom 0T 6C A D có hiệu quả không? A có hiệu quả không? D Quần áo Quần áo của Jerry của Tom C UJ3 C có hiệu B quả không? UJ2 UJ1 UT 3 UT 2 UT 1 6C 0J Thực phẩm 10F 28/11/2011 của Jerry 5 1.1. Hiệu quả Pareto trong trao đổi 10F 0T 6C P A C 6C 0J Hiệu quả Pareto trong trao đổi 10F 28/11/2011 6 MRSFCT = PF/PC = MRSFCJ 3
 4. Hiệu quả trong trao đổi (Đường hợp đồng) C, D, E đạt Thực phẩm của Tom hiệu quả Pareto 0T Đường hợp đồng D Quần áo Quần áo của Jerry C của Tom E 0J Thực phẩm 28/11/2011 7 của Jerry 1.2. Cân bằng cạnh tranh Thực phẩm của Tom 10F 0T 6C Đường giá P Tại C: Lượng cầu F của Tom đúng bằng lượng Quần áo cung F của Jerry. Quần áo của Jerry C Lượng cung C của của Tom Tom đúng bằng lượng Đường đẳng ích đi cầu C của Jerry. qua C của Tom và Jerry có tính chất gì? A P’ 6C 0J 10F Thực phẩm 28/11/2011 của Jerry 8 4
 5. Cân bằng cạnh tranh và cơ chế giá Thực phẩm của Tom 10F 0T 6C Đường giá PP’ là đường giá Tại B và C: Thiếu F, thừa P C → PF tăng, PC giảm → (cân bằng) của thị PP’ xoay sang phải Quần áo trường, có độ dốc là -1 của Tom B Cung cầu có cân bằng? Giá thay đổi thế nào? C Bắt đầu tại A: Jerry Quần áo chọn phối hợp ở C như của Jerry cũ, còn Tom chọn phối hợp ở B do thị hiếu thay đổi. A P’ 6C 0J 10F Thực phẩm 28/11/2011 của Jerry 9 Cân bằng cạnh tranh và cơ chế giá 10F Thực phẩm của Tom 0T 6C Đường giá PP’ là đường giá Tại B và C: Thiếu F, thừa (cân bằng) P C → PF tăng, PC giảm → PP’ xoay sang phải D Cân bằng mới tại D Quần áo B Quần áo của Jerry của Tom C A P’ 6C 0J 10F Thực phẩm 28/11/2011 của Jerry 10 5
 6. 1.3. Hai định lý của KTH Phúc lợi  Tại điểm cân bằng: 1. Hai đường đẳng ích tiếp xúc với nhau và với đường giá cả → điểm cân bằng (kết quả của sự phân phối nguồn lực của thị trường cạnh tranh tự do) đạt hiệu quả trong trao đổi. 2. Hai đường đẳng lượng tiếp xúc với nhau và với đường giá cả → điểm cân bằng (kết quả của sự phân phối nguồn lực của thị trường cạnh tranh tự do) đạt hiệu quả đầu vào. 3. Nếu hai đường đẳng ích (hay đẳng lượng) không tiếp xúc với nhau và với đường giá cả thì cung cầu sẽ không cân bằng → giá cả sẽ điều chỉnh cho tới khi thị trường đạt tới điểm cân bằng (hiệu quả) mới 4. Nếu mọi thị trường là cạnh tranh hoàn hảo thì có thể đạt được hiệu quả trong cả trao đổi và sản xuất mà không cần tới sự can thiệp của nhà nước. 28/11/2011 11 Định lý thứ nhất của KTH Phúc lợi  Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, tất cả các bên tham gia sản xuất và trao đổi sẽ khai thác tối đa mọi lợi ích chung do thương mại đem lại. Kết quả là sự phân bổ nguồn lực ở trạng thái cân bằng sẽ đạt hiệu quả kinh tế.  Phân biệt: • Cân bằng • Công bằng • Hiệu quả 28/11/2011 12 6
 7. Định lý thứ hai của KTH Phúc lợi  Ứng với mỗi điểm phân bổ nguồn lực đạt hiệu quả Pareto (điểm trên đường hợp đồng), tồn tại một tập hợp các mức giá sao cho tại các mức giá này điểm phân bổ ấy là một điểm cân bằng cạnh tranh.  Hệ quả: Có thể đạt được điểm hiệu quả Pareto bất kỳ thông qua thị trường cạnh tranh hoàn hảo và chuyển giao gộp (lump- sum transfer – là hình thức phân phối lại không ảnh hưởng tới mức giá tương đối) 28/11/2011 13 2. Hiệu quả Kaldor – Hicks (Hiệu quả kinh tế tiềm năng)  Hiệu quả Kaldor – Hicks: Chấp nhận có người được, kẻ mất, chỉ cần tổng phúc lợi là một số dương.  Hiệu quả Kaldor – Hicks ngầm định rằng những người được lợi sẽ có thể bù đắp cho những người bị thiệt thông qua các biện pháp phân phối lại  Những nhược điểm của tiêu thức hiệu quả Kaldor – Hicks ? 28/11/2011 14 7
 8. 3. Hiệu quả và công bằng 10F Thực phẩm của Tom 0T 6C Đường giá P D Quần áo Quần áo của Jerry C của Tom B, C, D đều hiệu quả, Chuyển từ D sang C nhưng B và D không bằng phân phối lại được XH chấp nhận B A P’ 6C 0J 10F Thực phẩm 28/11/2011 của Jerry 15 Đường giới hạn (biên giới) độ thỏa dụng UJ Hiệu quả Không OJ hiệu quả D Công bằng C F Không OJ, OT, B, D G, H C công bằng G B F H OT UT 28/11/2011 16 8
 9. Thế nào là CÔNG BẰNG?  Có tính chuẩn tắc, vì vậy khó thống nhất khái niệm  Vai trò của “tính công bằng” trong chính sách  Một số góc nhìn về vấn đề công bằng: • Công bằng như một phạm trù đạo đức • Công bằng như một vấn đề xã hội • Công bằng như một vấn đề kinh tế  Một số hình thức công bằng hay được đề cập: • Công bằng về của cải ban đầu • Công bằng về quá trình • Công bằng về kết quả 28/11/2011 17 Công bằng và một số vấn đề chính sách  Làm thế nào để xã hội lựa chọn được chính sách “tốt nhất”? • Thế nào là chính sách “tốt nhất”? • Hàm phúc lợi xã hội (Social Welfare Function - SWF) 28/11/2011 18 9
 10. Công bằng và một số vấn đề chính sách Hàm phúc lợi xã hội (SWF) H 1. Chủ nghĩa duy lợi SW   hU h (utilitarianism): Bentham (1789) h 1 2. Bergson (1938) – Samuelson H SW    hU h (1947) h 1 3. John Rawls (1971): Max–Min SW  min(U 1 ,U 2 ,...,U H ) SWF 4. Amartya Sen (1973)  Income = Thu nhập trung bình SW  Income (1  Inequality)  Inequality = Chỉ số Gini 28/11/2011 19 Một số tình huống chính sách  Quyền sở hữu (tư hữu) các nguồn lực  Độc quyền và luật cạnh tranh  Cổ phần hoá (nội bộ) các DNNN  Thuế tài sản  Thuế thu nhập (cao)  Thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất  Phát triển CSHT và tăng giá bất động sản  Xã hội hoá giáo dục và y tế  Tự do hóa kinh tế và thương mại quốc tế 28/11/2011 20 10
 11. Lộ trình tăng học phí đến 2014-2015 Đơn vị: đồng/tháng NHÓM NGÀNH Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật 290.000 350.000 410.000 480.000 550.000 2. Kỹ thuật, công nghệ 310.000 390.000 480.000 560.000 650.000 3. Khoa học tự nhiên 310.000 390.000 480.000 560.000 650.000 4. Nông - lâm - thủy sản 290.000 350.000 410.000 480.000 550.000 5. Y dược 340.000 450.000 560.000 680.000 800.000 6. Thể dục thể thao, nghệ thuật 310.000 390.000 480.000 560.000 650.000 28/11/2011 21 Nguồn: Báo Tuổi Trẻ, Thứ Ba, 01/12/2009 Giá điện sinh hoạt bậc thang Mức sử dụng của một Giá trước 1.3.2009 Giá sau 1.3.2009 STT hộ gia đình trong tháng (đ/kWh) (đ/kWh) 1 Cho 50 kWh đầu tiên 550 600 2 Cho kWh từ 51 – 100 550 865 3 Cho kWh từ 101 – 150 1110 1.135 4 Cho kWh từ 151 – 200 1470 1.495 5 Cho kWh từ 201 – 300 1600 1.620 6 Cho kWh từ 301 – 400 1720 1.740 7 Cho kWh từ 401 trở lên 1780 1.790 28/11/2011 22 Nguồn: Trang thông tin điện tử ngành điện (http://www.icon.evn.com.vn) 11
 12. Biểu giá nước sạch đề xuất cho TPHCM Loại nước Giá cũ Giá mới Tăng/giảm (đồng/ m3) (đồng/ m3) Nước sinh hoạt Dưới 16m3 2.700 4.800 + 78% Trên 16m3 5.400 8.400 + 56% Nước sản xuất 4.500 8.500 + 91% Nước kinh doanh, dịch vụ 8.000 14.300 + 79% 28/11/2011 23 Nguồn: Đề xuất của Công ty cấp nước Sài Gòn 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2