intTypePromotion=1

Bài giảng Giới thiệu kinh tế học phúc lợi công bằng & hiệu quả kinh tế

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
99
lượt xem
7
download

Bài giảng Giới thiệu kinh tế học phúc lợi công bằng & hiệu quả kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Giới thiệu kinh tế học phúc lợi công bằng & hiệu quả kinh tế thỏa luận các nội dung về hiệu quả trong trao đổi; cân bằng cạnh tranh và cơ chế giá; hai định lý cơ bản của kinh tế học phúc lợi; hiệu quả và công bằng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giới thiệu kinh tế học phúc lợi công bằng & hiệu quả kinh tế

  1. GiỚI THIỆU KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI CÔNG BẰNG & HIỆU QUẢ KINH TẾ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Học kỳ mùa Thu MPP 5, 2012 - 2014 05/12/2012 1 Các nội dung trình bày 1. Hiệu quả trong trao đổi 2. Cân bằng cạnh tranh và cơ chế giá 3. Hai định lý cơ bản của kinh tế học phúc lợi 4. Hiệu quả và công bằng 05/12/2012 2 1
  2. 1. Hiệu quả Pareto  Hiệu quả Pareto trong trao đổi MRSXYA = PX/PY = MRSXYB  Hiệu quả Pareto trong sản xuất • Hiệu quả Pareto đầu vào: MRTSLKX = w/r = MRTS LKY • Hiệu quả Pareto đầu ra MRT XY = MCX/MCY = PX/PY = MRSXY 05/12/2012 3 Hiệu quả Pareto trong trao đổi 10F Thực phẩm của Tom 0T 6C A D có hiệu quả không? A có hiệu quả không? D Quần áo Quần áo của Jerry của Tom C UJ3 C có hiệu B quả không? UJ2 UJ1 UT 3 UT 2 UT 1 6C 0J Thực phẩm 10F 05/12/2012 của Jerry 4 2
  3. Hiệu quả Pareto trong trao đổi 10F 0T 6C P A C 6C 0J Hiệu quả Pareto trong trao đổi 10F 05/12/2012 5 MRSFCT = PF/PC = MRSFCJ Hiệu quả trong trao đổi (Đường hợp đồng) C, D, E đạt Thực phẩm của Tom hiệu quả Pareto 0T Đường hợp đồng D Quần áo Quần áo của Jerry C của Tom E 0J Thực phẩm 05/12/2012 6 của Jerry 3
  4. 2. Cân bằng cạnh tranh Thực phẩm của Tom 10F 0T 6C Đường giá P Tại C: Lượng cầu F của Tom đúng bằng lượng Quần áo cung F của Jerry. Quần áo của Jerry C Lượng cung C của của Tom Tom đúng bằng lượng Đường đẳng ích đi cầu C của Jerry. qua C của Tom và Jerry có tính chất gì? A P’ 6C 0J 10F Thực phẩm 05/12/2012 của Jerry 7 Cân bằng cạnh tranh và cơ chế giá Thực phẩm của Tom 10F 0T 6C Đường giá PP’ là đường giá Tại B và C: Thiếu F, thừa P C → PF tăng, PC giảm → (cân bằng) của thị PP’ xoay sang phải Quần áo trường, có độ dốc là -1 của Tom B Cung cầu có cân bằng? Giá thay đổi thế nào? C Bắt đầu tại A: Jerry Quần áo chọn phối hợp ở C như của Jerry cũ, còn Tom chọn phối hợp ở B do thị hiếu thay đổi. A P’ 6C 0J 10F Thực phẩm 05/12/2012 của Jerry 8 4
  5. Cân bằng cạnh tranh và cơ chế giá 10F Thực phẩm của Tom 0T 6C Đường giá PP’ là đường giá Tại B và C: Thiếu F, thừa (cân bằng) P C → PF tăng, PC giảm → PP’ xoay sang phải D Cân bằng mới tại D Quần áo B Quần áo của Jerry của Tom C A P’ 6C 0J 10F Thực phẩm 05/12/2012 của Jerry 9 3. Hai định lý của KTH Phúc lợi  Tại điểm cân bằng: 1. Hai đường đẳng ích tiếp xúc với nhau và với đường giá cả → điểm cân bằng (kết quả của sự phân phối nguồn lực của thị trường cạnh tranh tự do) đạt hiệu quả trong trao đổi. 2. Hai đường đẳng lượng tiếp xúc với nhau và với đường giá cả → điểm cân bằng (kết quả của sự phân phối nguồn lực của thị trường cạnh tranh tự do) đạt hiệu quả đầu vào. 3. Nếu hai đường đẳng ích (hay đẳng lượng) không tiếp xúc với nhau và với đường giá cả thì cung cầu sẽ không cân bằng → giá cả sẽ điều chỉnh cho tới khi thị trường đạt tới điểm cân bằng (hiệu quả) mới 4. Nếu mọi thị trường là cạnh tranh hoàn hảo thì có thể đạt được hiệu quả trong cả trao đổi và sản xuất mà không cần tới sự can thiệp của nhà nước. 05/12/2012 10 5
  6. Định lý thứ nhất của KTH Phúc lợi  Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, tất cả các bên tham gia sản xuất và trao đổi sẽ khai thác tối đa mọi lợi ích chung do thương mại đem lại. Kết quả là sự phân bổ nguồn lực ở trạng thái cân bằng sẽ đạt hiệu quả kinh tế.  Phân biệt: • Cân bằng • Công bằng • Hiệu quả 05/12/2012 11 Định lý thứ hai của KTH Phúc lợi  Ứng với mỗi điểm phân bổ nguồn lực đạt hiệu quả Pareto (điểm trên đường hợp đồng), tồn tại một tập hợp các mức giá sao cho tại các mức giá này điểm phân bổ ấy là một điểm cân bằng cạnh tranh.  Hệ quả: Có thể đạt được điểm hiệu quả Pareto bất kỳ thông qua thị trường cạnh tranh hoàn hảo và chuyển giao gộp (lump- sum transfer – là hình thức phân phối lại không ảnh hưởng tới mức giá tương đối) 05/12/2012 12 6
  7. 4. Hiệu quả và công bằng 10F Thực phẩm của Tom 0T 6C Đường giá P D Quần áo Quần áo của Jerry C của Tom B, C, D đều hiệu quả, Chuyển từ D sang C nhưng B và D không bằng phân phối lại được XH chấp nhận B A P’ 6C 0J 10F Thực phẩm 05/12/2012 của Jerry 13 Đường giới hạn (biên giới) độ thỏa dụng UJ Hiệu quả Không OJ hiệu quả D Công bằng C F Không OJ, OT, B, D G, H C công bằng G B F H OT UT 05/12/2012 14 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2