intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hóa phân tích: Bài 4 - ThS. Nguyễn Văn Hòa

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

83
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hóa phân tích: Bài 4 "Phương pháp axit-base" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, công thức tính pH, xác định điểm tương đương bằng chất chỉ thị màu pH, một số phương pháp chuẩn độ axit – base. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa phân tích: Bài 4 - ThS. Nguyễn Văn Hòa

BÀI 4<br /> PHƯƠNG PHÁP AXIT - BASE<br /> 1. Một số khái niệm cơ bản:<br /> - Định nghĩa về axit – base<br /> <br /> - Cặp axit – base liên hợp<br /> - Phản ứng axit – base<br /> <br /> - Yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tính axit,<br /> tính base<br /> <br /> 2. Công thức tính pH<br /> 2.1 pH của axit mạnh: pH = -lg[H+]<br /> 2.2 pH của base mạnh: pH = 14 - lg[OH-]<br /> 2.3 pH của 1 axit yếu hoặc của muối được tạo<br /> thành giữa axit mạnh với base yếu:<br /> 1<br /> 1<br /> pH  pK a  lg C<br /> 2<br /> 2<br /> <br /> Trong đó: Ka là hằng số điện ly của axit yếu<br /> pKa= -lgKa<br /> C là nồng độ của axit hoặc muối<br /> Ví dụ: tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1 N (Ka<br /> = 1,75.10-5)<br /> <br /> 2.4 pH của base yếu hoặc của muối được<br /> tạo thành giữa axit yếu với base mạnh:<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> pH  7  pK a  lg C  14  pK b  lg C<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> <br /> Trong đó:<br /> kb là hằng số điện ly base của chất đó<br /> <br /> ka là hằng số acid của acid liên hợp của nó<br /> C là nồng độ tổng của chất đó trong dung dịch<br /> <br /> Ví dụ: tính pH của dung dịch NH3 0,1M ( pKb<br /> = 4,75)<br /> <br /> 2.5 pH của hỗn hợp 2 cặp axit – base liên<br /> hợp (dung dịch chứa chất lưỡng tính như<br /> NaHCO3, NaH2PO4 ...):<br /> pH = ½(pKa1 + pKa2)<br /> <br /> 2.6 pH của dung dịch đệm<br /> Đệm axit:<br /> <br /> Với:<br /> <br /> pH = pKa +<br /> <br /> Cm<br /> lg<br /> Ca<br /> <br /> Ka là hằng số điện li của axit yếu<br /> Ca nồng độ của axit yếu<br /> Cm là nồng độ muối của axit<br /> <br /> Đệm base: pH = 14<br /> <br /> Với:<br /> <br /> <br /> Cm<br /> -  pK b  lg<br /> Cb<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Kb là hằng số điện li của base yếu<br /> Cb nồng độ của bazơ yếu<br /> <br /> Cm là nồng độ muối của bazơ<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2