intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Hóa phân tích

Xem 1-20 trên 2463 kết quả Bài giảng Hóa phân tích
 • Bài viết "Trao đổi về nội dung giảng dạy nhằm phát triển kỹ năng định tính trong môn Cơ học kết cấu" tập trung thảo luận một số kỹ năng về định tính thường gặp và các ví dụ minh họa cụ thể trong thực hành phân tích kết cấu. Các thảo luận này có thể là gợi ý góp phần làm bài giảng môn học trở nên phong phú và giàu tính thực tiễn hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài báo "Tối ưu hệ giằng của khung thép phi tuyến sử dụng phương pháp thiết kế nâng cao và thuật toán tiến hóa" nhằm tối ưu hệ giằng của khung thép phi tuyến có xét đến sự chảy dẻo của vật liệu. Trong đó, phương pháp thiết kế nâng cao được sử dụng để phân tích các ứng xử của kết cấu. Phương pháp này sử dụng hàm ổn định thay vì hàm nội suy bậc ba Hermit để xấp xỉ trường chuyển vị của phần tử dầm và cột. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p dathienlang1012 03-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 3: Phân tích lợi ích, chi phí định giá hàng hóa và dịch vụ môi trường, trình bày các nội dung chính sau phương pháp phân tích lợi ích-chi phí và quá trình ra quyết định; yếu tố thời gian, môi trường trong phương pháp phân tích lợi ích-chi phí; định giá hàng hóa và dịch vụ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt26p ttmtam1211 20-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1: Chương 5 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu về phương pháp xây dựng mô hình IS – LM: là mô hình xác định trạng thái cân bằng đồng thời của thị trường hàng hóa (đường IS) và thị trường tiền tệ (đường LM); Phân tích tác động của CSTK; CSTT trên mô hình IS-LM; Hiểu được sự cần thiết phải phối hợp các chính sách vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Khoa học vật liệu (Textile materials) - Phần 7: Kiểm tra và phân tích vật liệu dệt (Phần vải). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: Kiểm tra và thí nghiệm vải; thí nghiệm cơ học vải; thí nghiệm hóa học; thí nghiệm sinh học; kiểm tra bằng hình ảnh; thí nghiệm sinh lý học; thí nghiệm mức độ thông minh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf69p mothuahoa 04-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Khoa học vật liệu (Textile materials) - Phần 8: Kiểm tra và phân tích vật liệu dệt (Hoàn tất vải). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: các quy trình hoàn tất; các quy trình hóa học; xử lý chống nước (water repellency); xử lý chống dầu và bụi bẩn (oil repellency and soil release); chống nhậy và côn trùng (mothproof and insect damage);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf29p mothuahoa 04-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Tinh thể - Khoáng vật – Thạch học - Chương 5: Đá trầm tích. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung gồm: khái niệm; thành phần hóa học; thành phần khoáng vật; phân loại và gọi tên; kiến trúc; cấu tạo; mô tả đá trầm tích;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf86p mothuahoa 04-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Xúc tác - Chương 3: Đặc trưng xúc tác (Catalyst characterization). Chương này cung cấp cho học viên những nội dung gồm: giới thiệu; các tính chất hóa lý tổng quát; các tính chất bề mặt và lỗ xốp; hàm lượng tâm hoạt tính xúc tác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p mothuahoa 04-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Tài chính công ty - Chương 2: Quyết định tài trợ, cung cấp cho người học những kiến thức như Nguồn vốn của Công ty Chi phí vốn; Cấu trúc vốn; Đòn bẩy tài chính; Đòn bẩy hoạt động và Phân tích hoà vốn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt50p khanhchi2550 10-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 2: Chương 2 Tác động đòn bẩy đến doanh lợi và rủi ro, cung cấp cho người học những kiến thức như Điểm hòa vốn; Phân tích điểm hòa vốn kinh doanh; Hệ thống các đòn bẩy của doanh nghiệp; Đòn bẩy tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt43p khanhchi2550 10-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 Chính sách giá, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu và phân tích được ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp tới chính sách giá; sinh viên trình bày được quy trình định giá bán của doanh nghiệp; sinh viên nắm được tầm quan trọng và áp dụng được các tiêu thức phân hóa giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt: Mở đầu, cung cấp cho người học những kiến thức như Một số khái niệm; Sơ đồ cấu trúc của hệ thống; Quy trình thiết kế hệ thống điều khiển;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p khanhchi2540 07-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt" Chương 1 Cơ sở phân tích hệ thống, cung cấp cho người học những kiến thức như Phương trình vi phân mô tả hệ thống; Tuyến tính hóa; Toán tử Laplace; Hàm truyền; Đặc tính tần số;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p khanhchi2540 07-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt" Chương 2 Những khâu động học cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm về khâu động học; Khâu tỷ lệ; Khâu tích phân; Khâu quán tính bậc nhất; Khâu quán tính bậc 2 và khâu dao động;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p khanhchi2540 07-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt" Chương 5 Các quy luật điều chỉnh tuyến tính cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như Quy luật tỷ lệ; Quy luật tích phân; Quy luật tỷ lệ - tích phân - vi phân; Sai số xác lập; ai số điều chỉnh và bậc phi tĩnh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p khanhchi2540 07-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở lý thuyết điều chỉnh quá trình nhiệt" Chương 8+9 Chất lượng điều chỉnh, cung cấp cho người học những kiến thức như Chất lượng chuyển trạng thái; Chỉ tiêu tích phân sai số điều chỉnh; Khái quát về bài toán tổng hợp hệ thống; Quan điểm điều khiển bền vững tối ưu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p khanhchi2540 07-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở nguồn và công nghệ năng lượng" Chương 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Sự hình thành than; Phân tích than; Phân loại than; Sản xuất và tiêu thụ than trên thế giới và ở Việt Nam; Các công nghệ sử dụng than để cung cấp năng lượng (nhiệt phân, khí hóa, đốt cháy); Khai thác sử dụng than và ô nhiễm môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p khanhchi2540 07-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Khởi nghiệp: Phân tích thị trường và mô tả khách hàng, cung cấp cho người học những kiến thức như đánh giá cơ hội thị trường; phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường tiền tiêu; phác họa chân dùng người dùng cuối và khách hàng điển hình của thị trường tiền tiêu; ước lượng quy mô thị trường tiền tiêu và đánh giá các thị trường tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p khanhchi2520 03-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Quản lý sản xuất: Chương 4 Chọn lựa quy trình sản xuất, cung cấp những kiến thức như phân loại quá trình (process); ra quyết định Mua - tự sản xuất; phân tích điểm hòa vốn; ứng dụng PT điểm hòa vốn vào chọn lựa quy trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p khanhchi2520 03-05-2024 3 3   Download

 • Bài giảng Vật lý bán dẫn: Chương 2.2 cung cấp cho người học những kiến thức như tính chất của bán dẫn; Phân tích cấu trúc tinh thể cơ bản; Sự hình thành dải năng lượng; Nồng độ hạt dẫn nội tại; Các chất donor và acceptor. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p khanhchi2520 03-05-2024 3 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1224 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2