intTypePromotion=1

Bài giảng Internet marketing: Chương 4 - ThS. Trần Trí Dũng

Chia sẻ: Vdgv Vdgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
339
lượt xem
48
download

Bài giảng Internet marketing: Chương 4 - ThS. Trần Trí Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của chương 4 Chiến lược internet marketing nằm trong bài giảng Internet marketing nhằm trình bày về tổng quan chiến lược, chiến lược e-marketing, phân tích tình huống, xác định các mục tiêu, hình thành chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Internet marketing: Chương 4 - ThS. Trần Trí Dũng

 1. Chương 4 Chiến lược internet marketing ThS. Trần Trí Dũng 1 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 2. Nội dung  Tổng quan  Chiến lược e-marketing  Phân tích tình huống  Xác định các mục tiêu  Hình thành chiến lược 2 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 3. Tổng quan  “The key question is not whether to deploy Internet technology – companies have no choice if they want to stay competitive – but how to deploy it.” Porter, M. (2001) Strategy and the Internet, Harvard Business Review, March 2001, 62–78. 3 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 4. Tổng quan (tt)  Chiến lược là gì? – Đưa ra một kế họach dài hạn cho việc phát triển doanh nghiệp – Xác định cách thức đạt được mục tiêu doanh nghiệp – Phân bổ tài nguồn lực để đạt được mục tiêu 4 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 5. Tổng quan (tt)  Chiến lược e-marketing thực chất là một channel strategy  Đóng góp của các kênh trực tuyến thông qua các dịch vụ được triển khai, doanh số & lợi nhuận sẽ ảnh hưởng đến chiến lược tổng thể  Các kênh thì rất khác nhau (đặc điểm, các thức triển khai,...). Nhưng, chúng ta cần một chiến lược tích hợp tổng thể 5 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 6. Tổng quan (tt) Figure 4.1 Internal and external influences on Internet marketing strategy 6 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 7. Tổng quan (tt)  Các vấn đề có thể gặp phải nếu không có chiến lược e-marketing? – Đánh giá không đúng mức nhu cầu – Mất thị phần – Phân bổ nguồn lực không hợp lý – Không có cơ sở để đối chiếu trong quá trình thực hiện – ... 7 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 8. Chiến lược e-marketing Figure 4.2 Hierarchy of organisation plans including e-marketing plans 8 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 9. Chiến lược e-marketing (tt) Figure 4.4 A simple framework for Internet marketing strategy development 9 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 10. Phân tích tình huống  Phân tích bên trong công ty  Phân tích bên ngòai công ty 10 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 11. Phân tích tình huống (tt)  Bên trong công ty – Mức độ đóng góp của internet đối với DN:  Visit, visitor, duration, click-through ratio, conversion rate,… – Phân tích nguồn lực:  Tài chính, cơ sở hạ tầng công nghệ & nhân lực 11 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 12. Phân tích tình huống (tt) 12 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 13. Phân tích tình huống (tt)  Bên ngoài công ty – Môi trường vi mô: Nhu cầu & hành vi khách hàng, đối thủ cạnh tranh, cấu trúc thị trường, các trung gian, cơ hội và rủi ro (SWOT),… – Môi trường vĩ mô: SLEPT factors 13 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 14. Phân tích tình huống (tt) A generic SWOT analysis showing typical opportunities and threats Figure 4.7 14 presented by the Internet November 2011 15 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 15. Xác định các mục tiêu  Đóng góp vào doanh thu – EasyJet: 95% doanh số là kênh bán hàng trực tuyến – Jetstar Pacific và các công ty khác?  Hình thành các mục tiêu thỏa mãn tiêu chí SMART 15 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 16. Xác định các mục tiêu (tt)  Lợi ích của internet marketing 16 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 17. Xác định các mục tiêu (tt) 17 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 18. Hình thành chiến lược  Hình thành, xem xét và lựa chọn chiến lược phù hợp nhằm đạt được mục tiêu,  Liên quan đến việc lựa chọn nhóm khách hàng mục tiêu & xác định cách thức để mang giá trị đến cho khách hàng 18 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 19. Hình thành chiến lược  Các quyết định: – Chiến lược phát triển sản phẩm & thị trường – Chiến lược mô hình tạo doanh thu – Chiến lược marketing mục tiêu – Chiến lược khác biệt và định vị (bao gồm marketing-mix) – Chiến lược phân phối đa kênh – Chiến lược giao tiếp đa kênh – Phân bổ ngân sách & phối hợp kênh 19 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
 20. QĐ: Chiến lược phát triển sản phẩm & thị trường Using the Figure 4.10 Internet to support different growth strategies 20 15 November 2011 https://sites.google.com/site/dungtrantri/
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2