intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - Đại học Mở TP.HCM

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

123
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 3: Kế toán chi phí theo công việc (Job costing)" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung kế toán chi phí theo công việc, kế toán chi phí theo công việc được tính theo chi phí thực tế; kế toán chi phí theo công việc được tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - Đại học Mở TP.HCM

10/24/2016<br /> <br /> Chương 3<br /> Kế toán chi phí theo công việc<br /> Job costing<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM, KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN<br /> <br /> Mục tiêu<br /> • Trình bày những khái niệm quan trọng của một hệ<br /> thống kế toán chi phí.<br /> • Phân biệt giữa hệ thống KTCP theo công việc và theo<br /> quá trình.<br /> • Trình bày nội dung kế toán chi phí theo công việc tính<br /> theo chi phí thực tế.<br /> • Trình bày nội dung kế toán chi phí theo công việc tính<br /> theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính.<br /> • Giải thích được việc xử lý được chênh lệch chi phí<br /> sản xuất chung vào thời điểm cuối kỳ.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 10/24/2016<br /> <br /> Nội dung<br /> • Những vấn đề chung kế toán chi phí<br /> theo công việc<br /> • Kế toán chi phí theo công việc được<br /> tính theo chi phí thực tế<br /> • Kế toán chi phí theo công việc được<br /> tính theo chi phí thực tế kết hợp với<br /> ước tính.<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế<br /> toán chi phí<br /> • Đối tượng tính giá thành (cost object): là đối<br /> tượng mà doanh nghiệp mong muốn tính toán<br /> chi phí đơn vị.<br /> Trung tâm CSKH<br /> <br /> Hoạt động giao hàng<br /> <br /> Các sản phẩm<br /> <br /> 2<br /> <br /> 10/24/2016<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế<br /> toán chi phí<br /> • Chi phí trực tiếp (Direct cost): là chi phí mà có thể tính<br /> cho đối tượng tính giá thành một cách dễ dàng (xét<br /> trên khía cạnh chi phí - lợi ích).<br /> <br /> Nguyên vật liệu<br /> <br /> Nhân công<br /> <br /> Các sản phẩm<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế<br /> toán chi phí<br /> • Chi phí gián tiếp (Indirect cost) : là chi phí không thể<br /> tính cho đối tượng tính giá thành một cách dễ dàng<br /> (chi phí - lợi ích). Chi phí gián tiếp được phân bổ tới<br /> các đối tượng tính giá thành bằng việc phân bổ chi<br /> phí.<br /> <br /> Nhà máy<br /> Kiểm tra chất lượng<br /> <br /> Các sản phẩm<br /> <br /> 3<br /> <br /> 10/24/2016<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế<br /> toán chi phí<br /> •<br /> <br /> Tập hợp chi phí (Cost accumulation): là quá trình<br /> tổng hợp chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp của<br /> một đối tượng tính giá thành<br /> <br /> Chi phí<br /> trực tiếp<br /> <br /> Tính trực tiếp<br /> <br /> Chi phí<br /> gián tiếp<br /> <br /> Phân bổ chi phí<br /> <br /> Đối<br /> tượng<br /> tính<br /> giá<br /> thành<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế<br /> toán chi phí<br /> • Cơ sở phân bổ chi phí (Cost allocation base):<br /> là một nhân tố thường được phân tích một<br /> cách khoa học để liên kết chi phí gián tiếp tới<br /> đối tượng tính giá thành.<br /> Số giờ kiểm tra<br /> Nhà máy<br /> Kiểm tra chất lượng<br /> Số giờ máy chạy<br /> Các sản phẩm<br /> <br /> 4<br /> <br /> 10/24/2016<br /> <br /> Kế toán chi phí theo công việc<br /> Đặc điểm<br />  Trong hệ thống sản xuất theo công việc,<br /> việc tách biệt riêng rẻ mỗi công việc được gọi<br /> là một công việc hay đơn đặt hàng.<br />  Sản phẩm hay dịch vụ được sản xuất cho<br /> một mục đích hoặc khách hàng đã xác định<br /> trước.<br /> <br /> Kiểm tra nhanh <br /> Công ty nào sau đây có thể sử dụng hệ thống<br /> KTCP theo công việc:<br /> a. Công ty sản xuất kem đánh răng<br /> b. Công ty kiến trúc<br /> c. Công ty thực phẩm sản xuất nước nước tương<br /> d. Công ty tổ chức tiệc đám cưới<br /> e. Nhà máy đóng tàu đánh cá<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2