Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - ThS. Vũ Quốc Thông

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
25
lượt xem
1
download

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - ThS. Vũ Quốc Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán chi phí Chương 3 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn với mục tiêu chính là: Trình bày những khái niệm cơ bản của một hệ thống kế toán chi phí (KTCP), phân biệt giữa hệ thống KTCP theo công việc và theo quá trình, trình bày nội dung KTCP theo công việc tính theo chi phí thực tế, trình bày nội dung KTCP theo công việc tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - ThS. Vũ Quốc Thông

Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 11/4/2016<br /> <br /> Kế Toán Chi Phí<br /> <br /> Chương 3<br /> Kế toán chi phí theo công việc<br /> Job costing<br /> <br /> GV. ThS. Vũ Quốc Thông<br /> <br /> Mục tiêu<br /> • Trình bày những khái niệm cơ bản của một hệ thống<br /> kế toán chi phí (KTCP).<br /> • Phân biệt giữa hệ thống KTCP theo công việc và<br /> theo quá trình.<br /> • Trình bày nội dung KTCP theo công việc tính theo chi<br /> phí thực tế.<br /> • Trình bày nội dung KTCP theo công việc tính theo chi<br /> phí thực tế kết hợp với ước tính.<br /> • Giải thích việc xử lý chênh lệch chi phí sản xuất<br /> chung vào thời điểm cuối kỳ.<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 11/4/2016<br /> <br /> Nội dung<br /> • Những vấn đề chung kế toán chi phí<br /> theo công việc<br /> • Kế toán chi phí theo công việc được<br /> tính theo chi phí thực tế<br /> • Kế toán chi phí theo công việc được<br /> tính theo chi phí thực tế kết hợp với<br /> ước tính.<br /> 3<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế<br /> toán chi phí<br /> • Đối tượng tính giá thành (cost object): là đối<br /> tượng mà doanh nghiệp mong muốn tính toán<br /> chi phí đơn vị.<br /> Trung tâm CSKH<br /> <br /> Hoạt động giao hàng<br /> <br /> Các sản phẩm<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 11/4/2016<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế<br /> toán chi phí<br /> • Chi phí trực tiếp (Direct cost): là chi phí mà có thể<br /> tính cho đối tượng tính giá thành một cách dễ dàng<br /> (xét trên khía cạnh chi phí - lợi ích).<br /> <br /> Nguyên vật liệu<br /> <br /> Nhân công<br /> <br /> Các sản phẩm<br /> <br /> 5<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế<br /> toán chi phí<br /> • Chi phí gián tiếp (Indirect cost) : là chi phí không<br /> thể tính cho đối tượng tính giá thành một cách dễ<br /> dàng (chi phí - lợi ích). Chi phí gián tiếp được phân<br /> bổ tới các đối tượng tính giá thành bằng việc phân<br /> bổ chi phí (theo cơ sở phân bổ).<br /> <br /> Nhà máy<br /> Kiểm tra chất lượng<br /> <br /> Các sản phẩm<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 11/4/2016<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế<br /> toán chi phí<br /> •<br /> <br /> Tập hợp chi phí (Cost accumulation): là quá trình<br /> tổng hợp chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp của<br /> một đối tượng tính giá thành<br /> <br /> Chi phí<br /> trực tiếp<br /> <br /> Tính trực tiếp<br /> <br /> Chi phí<br /> gián tiếp<br /> <br /> Phân bổ chi phí<br /> <br /> Đối<br /> tượng<br /> tính<br /> giá<br /> thành<br /> 7<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế<br /> toán chi phí<br /> • Cơ sở phân bổ chi phí (Cost allocation<br /> base): là một nhân tố thường được phân tích<br /> một cách khoa học để liên kết chi phí gián<br /> tiếp tới đối tượng tính giá thành.<br /> Số giờ kiểm tra<br /> Nhà máy<br /> Kiểm tra chất lượng<br /> Số giờ máy chạy<br /> Các sản phẩm<br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 11/4/2016<br /> <br /> Kế toán chi phí theo công việc<br /> Đặc điểm<br />  Trong hệ thống sản xuất theo công việc,<br /> việc tách biệt riêng rẻ mỗi công việc được gọi<br /> là một công việc hay đơn đặt hàng.<br />  Sản phẩm hay dịch vụ được sản xuất cho<br /> một mục đích hoặc khách hàng đã xác định<br /> trước.<br /> <br /> 9<br /> <br /> Kiểm tra nhanh <br /> Công ty nào sau đây có thể sử dụng hệ thống<br /> KTCP theo công việc?<br /> a. Công ty sản xuất kem đánh răng<br /> b. Công ty kiến trúc<br /> c. Công ty thực phẩm sản xuất nước tương<br /> d. Công ty tổ chức tiệc đám cưới<br /> e. Nhà máy đóng tàu đánh cá<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản