intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 - Đại học Mở TP.HCM

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

68
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 5: Kế toán chi phí định mức" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung kế toán chi phí định mức, xây dựng chi phí định mức và xác định các chênh lệch; trình tự kế toán chi phí theo định mức và đánh giá chênh lệch; tính giá thành theo chi phí định mức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 5 - Đại học Mở TP.HCM

10/24/2016<br /> <br /> Chương 5<br /> <br /> Kế toán chi phí định mức<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM, KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN<br /> <br /> Mục tiêu<br /> • Trình bày định nghĩa và vai trò của chi phí định mức.<br /> • Giải thích và trình bày các thành tố khi xây dựng chi<br /> phí định mức.<br /> • Tính toán và xác định được các chênh lệch giữa chi<br /> phí thực tế và chi phí định mức<br /> • Trình bày phương pháp kế toán theo chi phí định<br /> mức<br /> • Nhận diện và đánh giá các chênh lệch chi phí sản<br /> xuất.<br /> • Trình bày được cách tính giá thành theo chi phí định<br /> mức<br /> <br /> 1<br /> <br /> 10/24/2016<br /> <br /> Nội dung<br /> • Những vấn đề chung kế toán chi phí định<br /> mức.<br /> • Xây dựng chi phí định mức và xác định các<br /> chênh lệch.<br /> • Trình tự kế toán chi phí theo định mức và<br /> đánh giá chênh lệch.<br /> • Tính giá thành theo chi phí định mức.<br /> <br /> Định nghĩa chi phí định mức<br /> • Chi phí định mức (standard costing)<br /> là chi phí được xác định trước khi<br /> quá trình sản xuất diễn ra, thường<br /> là đầu tháng, đầu quý, đầu năm.<br /> • Chi phí định mức được thiết lập cho<br /> một đơn vị sản phẩm, dịch vụ trong<br /> quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ở<br /> điều kiện hoạt động nhất định.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 10/24/2016<br /> <br /> Vai trò chi phí định mức<br /> Trong hoạt động sản xuất, xây dựng định mức<br /> chi phí sản xuất sẽ giúp cho doanh nghiệp :<br /> • Xây dựng hệ thống dự toán chi phí sản xuất<br /> làm cơ sở triển khai, phối hợp hoạt động sản<br /> xuất tốt hơn.<br /> • Động viên các cá nhân, bộ phận cố gắng thực<br /> hiện công việc được giao cao hơn so với định<br /> mức, phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất.<br /> • Hệ thống chi phí định mức cho phép kiểm<br /> soát chi phí ở từng bộ phận cũng như toàn<br /> doanh nghiệp. Mọi sự chênh lệch giữa thực<br /> tế thực hiện và định mức chi phí cho phép<br /> đều phải được kiểm tra để kịp thời điều<br /> chỉnh.<br /> <br /> Xây dựng chi phí định mức<br /> • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp<br /> định mức<br /> • Chi phí nhân công trực tiếp định<br /> mức<br /> • Chi phí sản xuất chung định mức<br /> Định mức chi phí sản xuất được xây dựng từ hai yếu tố :<br /> • Định mức lượng<br /> • Định mức giá<br /> <br /> 3<br /> <br /> 10/24/2016<br /> <br /> Các loại định mức chi phí<br /> • Định mức lý tưởng: Là định mức được xây<br /> dựng với điều kiện sản xuất hoàn hảo và tối ưu<br /> nhất. Định mức lý tưởng còn gọi là định mức lý<br /> thuyết.<br /> • Định mức thực tế: Là những định mức được<br /> xây dựng một cách chặt chẽ và có thể đạt đuợc<br /> nếu cố gắng.<br /> <br /> Định mức chi phí NVL trực tiếp<br /> CP NVLTT<br /> định mức<br /> <br /> = Lượng NVLTT x Giá NVLTT<br /> định mức<br /> định mức<br /> <br /> • Đặc tính thiết kế của một sản phẩm.<br /> • Tuổi thọ và hiệu suất của máy móc<br /> • Chất lượng và kinh nghiệm của<br /> công nhân.<br /> • Lãng phí, hao hụt nếu có.<br /> <br /> • Hợp đồng giá với nhà<br /> cung cấp<br /> • Một nguồn cung ứng mới<br /> có thể thay thế.<br /> • Giá trung bình của các kỳ.<br /> • Mức độ lạm phát.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 10/24/2016<br /> <br /> Ví dụ 1<br /> •<br /> <br /> Công ty ABC có tài liệu về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp X để sản<br /> xuất sản phẩm A như sau :<br /> <br /> 1. Lượng nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng :<br /> - Nhu cầu NVL trực tiếp cơ bản để sản xuất sản phẩm<br /> - Nhu cầu NVL trực tiếp hao hụt để sản xuất sản phẩm<br /> - Nhu cầu NVL trực tiếp hư hỏng để sản xuất sản phẩm<br /> 2. Giá mua nguyên vật liệu trực tiếp:<br /> - Đơn giá mua:<br /> - Chi phí vận chuyển, bốc dỡ:<br /> - Chi phí hao hụt thu mua:<br /> 3. Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp X để sản xuất<br /> ra sản phẩm A<br /> <br /> 10kg/sp<br /> 9,8kg/sp<br /> 0,1kg/sp<br /> 0,1kg/sp<br /> 8.000đ/kg<br /> 7.800đ/kg<br /> 120đ/kg<br /> 80đ/kg<br /> <br /> Định mức chi phí nhân công trực tiếp<br /> CP NCTT = Lượng NCTT x Giá NCTT<br /> định mức<br /> định mức<br /> định mức<br /> <br /> • Hợp đồng lao động.<br /> • Nghiên cứu thời gian chuẩn thực<br /> hiện của người công nhân.<br /> <br /> • Chính sách nhân sự của<br /> công ty.<br /> <br /> • Việc thực hiện quá khứ.<br /> <br /> • Chi phí hay đơn giá nhân<br /> công trung bình các kỳ<br /> trước<br /> <br /> • Mong muốn của nhà quản lý và khả<br /> năng người thực hiện là phù hợp.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2