intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn - Lương Xuân Minh (p4.2)

Chia sẻ: Minh Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
17
lượt xem
0
download

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn - Lương Xuân Minh (p4.2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Kế toán nghiệp vụ huy động vốn" phần thứ 4 cung cấp cho người học các kiến thức về "Phương pháp kế toán tiền gửi tiết kiệm trả lãi định kỳ". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn - Lương Xuân Minh (p4.2)

  1. 06-Nov-19 Kế toán nghiệp vụ HUY ĐỘNG VỐN 6. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN TRẢ LÃI ĐỊNH KỲ MINHLX@BUH.EDU.VN 1 1 Tài khoản sử dụng TK 4232- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng VNĐ TK 801- Trả lãi tiền gửi TK 4913- Lãi phải trả cho tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn TK 1011- Tiền mặt tại đơn vị MINHLX@BUH.EDU.VN 2 2 Phương pháp kế toán Giả thiết: - Kỳ kế toán của ngân hàng: tháng - Ngân hàng hạch toán bút toán dự thu, dự chi, phân bổ lãi vào cuối ngày của ngày cuối tháng MINHLX@BUH.EDU.VN 3 3 1
  2. 06-Nov-19 Các nghiệp vụ chủ yếu NGÀY GỬI ĐẾN HẠN Chi Tất Nhận Dự lãi toán Tất tiền chi định trước toán gửi lãi BT 2a kỳ hạn BT 1 BT 3 Chi gốc, xử lý lãi BT 4 MINHLX@BUH.EDU.VN 4 4 Phương pháp kế toán TK 4232 TK thích hợp TK 4913 TK 801 1 2 3 MINHLX@BUH.EDU.VN 5 5 Xét ví dụ Cho thông tin sổ tiền gửi tiết kiệm của khách hàng A như sau: - Số tiền gửi: 120.000.000 đồng; kỳ hạn 3 tháng, trả lãi hàng tháng - Ngày gửi 12/3/Y; lãi suất in trên sổ tiết kiệm 7%/năm. Biết một số quy định của ngân hàng ◦ Kỳ kế toán của ngân hàng theo tháng, ◦ Các bút toán dự chi lãi vào cuối ngày của ngày cuối tháng. ◦ Rút trước hạn khách hàng hưởng lãi suất 1,9%/năm. MINHLX@BUH.EDU.VN 6 6 2
  3. 06-Nov-19 Xử lý và hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh 1. Ngày 12/3, khi khách hàng nộp tiền mặt để gửi tiết kiệm. 2. Ngày 12/4, khi khách hàng tới lĩnh lãi kỳ 1 3. Ngày 12/5, khi khách hàng tới lĩnh lãi kỳ 2 4. Ngày 12/6, khách hàng tới tất toán. MINHLX@BUH.EDU.VN 7 7 Gợi ý 1. Bút toán: ◦ Nợ TK 1011: 120.000.000đ ◦ Có TK 4232.KH A: 120.000.000đ 2. Lãi kỳ 1= ◦ Lãi chưa dự chi = Bút toán: ◦ Nợ TK 4913: ◦ Nợ TK 801: ◦ Có TK 1011: MINHLX@BUH.EDU.VN 8 8 Gợi ý 3. Lãi kỳ 2= ◦ Lãi chưa dự chi = Bút toán: ◦ Nợ TK 4913: ◦ Nợ TK 801: ◦ Có TK 1011: MINHLX@BUH.EDU.VN 9 9 3
  4. 06-Nov-19 Gợi ý 4. Bút toán chi gốc: ◦ Nợ TK 4232.KH A : 120.000.000đ ◦ Có TK 1011 : 120.000.000đ 2. Lãi kỳ 3= ◦ Lãi chưa dự chi = Bút toán: ◦ Nợ TK 4913: ◦ Nợ TK 801: ◦ Có TK 1011: MINHLX@BUH.EDU.VN 10 10 Trường hợp khách hàng đề nghị tất toán sổ tiết kiệm trước hạn Xử lý nghiệp vụ phát sinh ngày 10/5 trong trường hợp khách hàng nộp STK kèm CMND đề nghị tất toán. Biết rằng khách hàng đã lĩnh lãi được 1 kỳ. Rút trước hạn khách hàng hưởng lãi suất 1,9%/năm. MINHLX@BUH.EDU.VN 11 11 Gợi ý Bút toán chi gốc: Nợ TK 4232.KH A : 120.000.000đ Có TK 1011 : 120.000.000đ MINHLX@BUH.EDU.VN 12 12 4
  5. 06-Nov-19 Gợi ý Xử lý lãi Lãi đã chi (12/3- 12/4) = 120tr*7%/365*31 = Lãi đã dự chi (12/4- hết 30/4)= 120tr*7%/365*19 = Lãi thực tế phải trả (12/3-10/5)= 120tr*1,9%/365*59 = Bút toán chi lãi: MINHLX@BUH.EDU.VN 13 13 BÀI TẬP trả lãi định kỳ 1. Bài tập 2 (nghiệp vụ 3); 2. Bài tập 4 (nghiệp vụ 1; 2; ); 3. Bài tập 5 (nghiệp vụ 3) 4. Bài tập 7 (nghiệp vụ 1; 4; ) 5. Bài tập 8* (nghiệp vụ 2; 5 ) (lưu ý: kỳ kế toán: Quý) 6. Bài tập 10 (nghiệp vụ 4) MINHLX@BUH.EDU.VN 14 14 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2