Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
26
lượt xem
1
download

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Kế toán bất động sản đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý có liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán, nêu các chứng từ kế toán liên quan, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Hoàng Phi Nam

Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> Mục tiêu<br /> Sau khi học xong chương này sinh viên có thể:<br /> • Giải thích bản chất của bất động sản đầu tư và<br /> phân biệt với các tài sản khác như bất động sản<br /> hàng hóa và bất động sản chủ sở hữu sử dụng<br /> • Giải thích được nguyên tắc ghi nhận và đánh giá<br /> bất động sản đầu tư<br /> • Xử lý nghiệp vụ kế toán bất động sản đầu tư trên<br /> hệ thống tài khoản kế toán.<br /> • Nhận biết các các chứng từ kế toán liên quan<br /> • Hiểu được cách thức trình bày thông tin trên<br /> BCTC liên quan đến BĐSĐT<br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Các quy định pháp lý có liên quan<br /> • VAS 01- Chuẩn mực chung<br /> <br /> Các quy định pháp lý có liên quan<br /> Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản<br /> Ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán<br /> Nêu các chứng từ kế toán liên quan<br /> Trình bày thông tin trên BCTC<br /> <br /> • VAS 05- Bất động sản đầu tư<br /> – Thông tư 161/2007/TT-BTC: hướng dẫn<br /> thực hiện chuẩn mực kế toán<br /> • Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư<br /> 200/2014/TT-BTC<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bất động sản đầu tư:<br /> <br /> • Khái niệm và phân loại<br /> • Điều kiện ghi nhận, xác định giá trị<br /> ban đầu<br /> • Chi phí phát sinh sau khi ghi nhận<br /> ban đầu<br /> • Khấu hao<br /> • Vấn đề thay đổi mục đích sử dụng.<br /> • Bán, thanh lý bất động sản đầu tư<br /> <br /> • Quyền sử dụng<br /> đất, nhà, hoặc<br /> một phần của nhà<br /> hoặc cả nhà và<br /> đất, cơ sở hạ<br /> tầng<br /> •  do người chủ<br /> sở hữu hoặc<br /> người đi thuê tài<br /> sản theo hợp<br /> đồng thuê tài<br /> chính nắm giữ<br /> <br /> • Thu lợi từ<br /> việc cho thuê<br /> hoặc chờ<br /> tăng giá<br /> <br /> Không phải để:<br /> <br /> Khái niệm và phân loại<br /> <br /> Mục đích<br /> <br /> Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản<br /> <br /> • Sử dụng trong<br /> sản xuất, cung<br /> cấp hàng hóa,<br /> dịch vụ<br /> • Sử dụng cho<br /> các mục đích<br /> quản lý;<br /> • Bán trong kỳ<br /> hoạt động kinh<br /> doanh thông<br /> thường.<br /> <br /> 5<br /> <br /> Khái niệm và phân loại (tiếp)<br /> <br /> Khi nào BĐS là BĐS đầu tư?<br /> <br /> Bất động sản<br /> <br /> Sử dụng cho sản<br /> xuất kinh doanh<br /> <br /> TSCĐ chủ sở<br /> hữu sử dụng<br /> <br /> Bán trong kỳ kinh<br /> doanh<br /> <br /> Hàng hóa bất<br /> động sản<br /> <br /> 6<br /> <br /> Cho thuê hoạt động<br /> hoặc chờ tăng giá<br /> <br /> Bất động sản<br /> đầu tư<br /> <br /> 7<br /> <br />  Bất động sản được giữ với nhiều<br /> mục đích khác nhau<br />  Bất động sản không bán được<br /> riêng rẽ<br />  Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ<br /> liên quan cho những người sử dụng<br /> bất động sản<br />  BĐS cho công ty ty mẹ hoặc công ty<br /> con thuê hoặc sử dụng<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> Ví dụ 1<br /> <br /> Bất động sản được giữ với nhiều mục đích khác nhau<br /> <br /> Công ty Minh Thành xây dựng một dãy nhà liên<br /> <br />  Phải tách biệt khi ghi nhận:<br /> –<br /> <br /> Sử dụng cho SXKD: TSCĐ hữu hình và<br /> vô hình<br /> <br /> kế gồm 10 căn, trong đó một căn nhà được sử<br /> <br /> –<br /> <br /> Chờ tăng giá hoặc cho thuê: BĐS đầu<br /> tư<br /> <br /> ty và các căn còn lại được cho các doanh nghiệp<br /> <br /> –<br /> <br /> Bán trong kỳ kinh doanh:<br /> BĐS<br /> <br /> Hàng hóa<br /> <br /> dụng để làm phòng trưng bày sản phẩm của công<br /> <br /> khác thuê để làm văn phòng. Giá trị xây dựng 800<br /> triệu đồng/căn.<br /> Yêu cầu: Bất động sản trên được ghi nhận là gì?<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> Ví dụ 2<br /> <br /> Bất động sản không bán được riêng rẽ<br /> • Trường hợp bất động sản không bán được<br /> riêng rẽ và phần sử dụng cho kinh doanh<br /> hoặc cho quản lý là không đáng kể (dưới<br /> <br /> • Công ty Vĩnh Lợi đang sở hữu một cao ốc văn<br /> phòng 10 tầng có diện tích ngang nhau làm văn<br /> <br /> 20% diện tích) thì hạch toán là BĐS đầu<br /> <br /> phòng cho thuê. Giá trị đã quyết toán toàn cao ốc<br /> <br /> tư.<br /> <br /> là 10 tỷ. Công ty sử dụng tầng trệt để làm văn<br /> phòng làm việc và tiếp tân, phần còn lại công ty<br /> cho thuê.<br /> <br /> Yêu cầu: Bất động sản trên được ghi nhận là gì?<br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> Cung cấp các dịch vụ liên quan cho những<br /> người sử dụng BĐS<br /> <br /> Ví dụ 3<br /> Công ty Hoa Đăng sở hữu cao ốc 10 tầng có tổng<br /> <br /> Trường hợp doanh nghiệp cung cấp<br /> <br /> diện tích sử dụng là 10.000 m2 .Công ty sử dụng cao<br /> <br /> các dịch vụ liên quan cho những người<br /> <br /> ốc để cho thuê làm văn phòng. Giá cho thuê hiện<br /> <br /> sử dụng bất động sản do doanh<br /> <br /> được áp dụng cho các khách hàng là 1triệu<br /> <br /> nghiệp sở hữu là một phần tương đối<br /> <br /> đồng/m2/tháng. Theo điều khoản của hợp đồng cho<br /> <br /> nhỏ trong toàn bộ thoả thuận thì doanh<br /> <br /> thuê, mỗi tháng các khách hàng sẽ trả thêm tiền bảo<br /> <br /> nghiệp sẽ hạch toán tài sản này là bất<br /> <br /> vệ và vệ sinh văn phòng là 50.000đ/m2/tháng.<br /> <br /> động sản đầu tư.<br /> 13<br /> <br /> BĐS cho công ty ty mẹ hoặc công ty con thuê hoặc sử dụng<br /> <br /> 14<br /> <br /> Ví dụ 4<br /> <br /> Công ty con cho Công ty mẹ hoặc Công ty con khác trong<br /> <br /> Công ty Địa Ốc Phong Vân là một thành viên thuộc<br /> <br /> cùng một Tập đoàn thuê hoặc sử dụng và nắm giữ một bất<br /> <br /> tập đoàn Phong Vũ. Công ty Phong Vân vừa xây<br /> <br /> động sản:<br /> <br /> dựng một cao ốc 5 tầng, tổng giá trị quyết toán của<br /> <br /> • Trên BCTC riêng: là BĐS đầu tư<br /> <br /> công trình là 12 tỷ đồng. Công ty sử dụng toàn bộ<br /> <br /> • Trên BCTC hợp nhất: BĐS chủ sở hữu sử dụng.<br /> <br /> diện tích của cao ốc để cho các công ty khác thuộc<br /> tập đoàn Phòng Vũ thuê làm văn phòng.<br /> Tòa nhà trên được Cty Phong Vân ghi nhận là gì?<br /> 15<br /> <br /> 16<br /> <br /> 4<br /> <br /> Điều kiện ghi nhận<br /> <br /> Xác định giá trị của BĐS đầu tư<br /> <br /> Một bất động sản đầu tư được ghi nhận là tài sản<br /> <br /> • Mua BĐS<br /> <br /> phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:<br /> <br /> • Xây dựng BĐS<br /> <br /> – Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương<br /> lai; và<br /> – Nguyên giá của bất động sản đầu tư phải được<br /> xác định một cách đáng tin cậy.<br /> <br /> 17<br /> <br /> 18<br /> <br /> Ví dụ 5<br /> <br /> Mua bất động sản<br /> • Nguyên giá BĐS = Giá mua + Chi phí liên quan<br /> trực tiếp khác<br /> – Giá mua: Giá mua trả ngay<br /> – Chi phí liên quan trực tiếp khác<br /> • Phí dịch vụ tư vấn về luật pháp liên quan<br /> • Thuế trước bạ<br /> • Chi phí giao dịch liên quan khác<br /> <br /> 19<br /> <br /> • Doanh nghiệp Hoàng Bích mua một lô đất với giá<br /> 900 triệu đồng, thuế trước bạ là 18 triệu đồng,<br /> thuế chuyển quyền sử dụng đất là 45 triệu đồng.<br /> Ngoài ra doanh nghiệp còn chi thêm 15 triệu đồng<br /> để làm giấy chủ quyền. Do lô đất này nằm trong<br /> khu quy hoạch trọng điểm của thành phố nên đơn<br /> vị dự tính nắm giữ chờ tăng giá để bán kiếm lời.<br /> Yêu cầu: Cho biết lô đất trên có phải là bất động<br /> sản đầu tư hay không? Nếu đúng hãy xác định<br /> nguyên giá của bất động sản đầu tư.<br /> 20<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản