intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 0 - TS. Vũ Hữu Đức

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

125
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tài chính 1 cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán để sinh viên nắm được cách thức ghi nhận, đánh giá, trình bày và công bố những yếu tố cơ bản trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ bài giảng Kế toán tài chính 1 sẽ gồm 7 chương và được chia thành 14 phần, mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt đầy đủ trọn bộ bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 0 - TS. Vũ Hữu Đức

  1. Giới thiệu 2/13/2012 KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM Giới thiệu Môn học Kế toán tài chính 1 Mô tả môn học  Cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán để sinh viên nắm được cách thức ghi nhận, đánh giá, trình bày và công bố những yếu tố cơ bản trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Mở TPHCM 1
  2. Giới thiệu 2/13/2012 Vị trí trong chương trình Kiểm toán Thuế Tài chính Kế toán tài chính Luật Nguyên lý kế toán Quản trị Kế toán tài chính Kế toán tài Kế toán tài Kế toán tài chính 1 chính 2 chính 3 • Các yếu tố cơ • Các vấn đề • Trình bày bản nâng cao BCTC Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Mở TPHCM 2
  3. Giới thiệu 2/13/2012 Kế toán tài chính 1 Các khoản mục cơ bản Báo cáo kết quả hoạt Bảng Cân đối kế toán động kinh doanh Vốn chủ Tài sản Nợ phải trả Doanh thu Chi phí sở hữu Mục tiêu  Kết thúc học phần, sinh viên có thể:  Trình bày những vấn đề chung về kế toán tài chính và hệ thống kế toán VN  Giải thích được từng chuẩn mực kế toán Việt Nam liên quan đến các khoản mục cơ bản trên BCTC Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Mở TPHCM 3
  4. Giới thiệu 2/13/2012 Mục tiêu  Vận dụng được hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam cho các nghiệp vụ cơ bản trong DN.  Giải thích được việc trình bày và công bố các khoản mục trên báo cáo tài chính. Mục tiêu  Trình bày mục tiêu cung cấp thông tin của kế toán tài chinh, phân biệt với số liệu kê khai thuế trong từng phần hành kế toán.  Trình bày việc tổ chức công tác chứng từ và ghi sổ kế toán cho phù hợp với từng phần hành kế toán. Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Mở TPHCM 4
  5. Giới thiệu 2/13/2012 Lịch trình Tuần thứ Nội dung Tuần 1 Giới thiệu môn học Tổng quan - Đặc điểm Kế toán tài chính và các yếu tố định hình Tuần 2 Tổng quan – Kế toán một số hoạt động thông thường, đạo đức nghề nghiệp Tuần 3 Tổng quan – Sửa bài tập Kế toán tiền và nợ phải thu – Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản Tuần 4 Kế toán tiền và nợ phải thu - Ứng dụng vào hệ thống tài khoản, các vấn đề khác Kế toán hàng tồn kho – Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản Lịch trình Tuần thứ Nội dung Tuần 5 Kế toán hàng tồn kho - Ứng dụng vào hệ thống tài khoản, các vấn đề khác Tuần 6 Kế toán hàng tồn kho – Sửa bài tập Kế toán tài sản cố định – Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản Tuần 7 Kế toán tài sản cố định - Ứng dụng vào hệ thống tài khoản Tuần 8 Kế toán tài sản cố định – Các vấn đề khác, sửa bài tập Kiểm tra giữa kỳ Tuần 9 Kế toán nợ phải trả - Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Mở TPHCM 5
  6. Giới thiệu 2/13/2012 Lịch trình Tuần thứ Nội dung Tuần 10 Kế toán nợ phải trả - Ứng dụng vào hệ thống tài khoản, các vấn đề khác Tuần 11 Kế toán vốn chủ sở hữu Tuần 12 Kế toán doanh thu, chi phí - Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản Tuần 13 Kế toán doanh thu, chi phí - Ứng dụng vào hệ thống tài khoản, các vấn đề khác Tuần 14 Kế toán doanh thu, chi phí –Sửa bài tập Ôn tập Tài liệu tham khảo  Kế toán tài chính 1&2, Bộ môn Kế toán tài chính, Trường ĐHKT TPHCM  Tìm hiểu các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Vũ Hữu Đức, Trần Thị Giang Tân, Nguyễn Thế Lộc.  Các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống Kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính  Các văn bản pháp lý liên quan Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Mở TPHCM 6
  7. Giới thiệu 2/13/2012 Kiểm tra  Kiểm tra giữa kỳ trắc nghiệm 100%  Bài tập làm thêm được cộng điểm giữa kỳ  Kiểm tra cuối kỳ trắc nghiệm 100%  Các chương chiếm tỷ trọng 10-20%  Câu hỏi bài tập chiếm tỷ trọng 70%, trong đó định khoản 30%, tính toán 30%, cả hai 10%. Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Mở TPHCM 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2